Ποιες είναι οι κυρώσεις από την παραποίηση ή αφαίρεση του φίλτρου DPF για το Συνεργείο;

 

Τελευταία οι καταγγελίες δίνουν και παίρνουν. Το θέμα γίνεται ακόμη πιο καυτό όταν ακόμη και οι ταξιτζήδες χρησιμοποιούν  την έντεχνη αφαίρεση του DPF και την αφήνουν το άδειο κέλυφος μόνο ώστε να μην είναι οπτικά αναγνωρίσιμη η αφαίρεση.

H περιοδική συντήρηση και ο καθαρισμός του φίλτρου DPF είναι η μόνη λύση όταν δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί από τη διαγνωστική συσκευή!

Κάποιοι άλλοι επισκευαστές τα αφαιρούν εντελώς ή τρυπάνε τα φίλτρα DPF αντί να προχωρήσουν σε διαδικασίες αναζωογόνησης ή αναγέννησης και αν χρειαστεί καθαρισμού. Υπάρχουν ήδη εταιρείες που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού φίλτρων DPF.

dpf 9

Ψάχνουμε το θέμα σχεδόν 2 μήνες και διαπιστώνουμε ότι στην πίεση του επαγγελματία για επίλυση του βουλωμένου φίλτρου DPF κάποιοι επισκευαστές ενδίδουν και προχωράνε σε κάτι εντελώς παράνομο που εμπίπτει στον νόμο περί λαθρεμπορίας (κατά τον εκτελωνισμό του) αφού αλλοιώνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου, επιβαρύνει το περιβάλλον και τον αέρα που όλοι μας αναπνέουμε χωρίς να σκέπτεται τι θα κερδίσει αν το κάνει.

Ένα προβληματικό DPF στα όρια της εργοστασιακής ή επιβεβλημένης αναζωογόνησης είναι ένας πελάτης, είναι μια ακόμη διέλευση σε κάποιο συνεργείο. Η ολική αφαίρεση στερεί αυτό τον πελάτη απ’ όλους ακόμη και τους συνειδητοποιημένους επισκευαστές!

dpf 8

Η πρώτη μας σκέψη είναι ότι αυτοί οι επισκευαστές έχουν έλλειψη γνώσης και πληροφόρησης των διαδικασιών επισκευής και συντήρησης. Εμείς σαν Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ στα σεμινάρια που έχουμε πραγματοποιήσει και πραγματοποιούμει για την πετρελαιοκίνηση, ακόμη και στα σχετικά Webinars στα άρθρα που έχουμε δημοσιεύσει στην εφημερίδα φτάσαμε να έχουμε απόλυτα φυσιολογικά ερωτήματα από συνδρομητή μας πως θα ξεχωρίσω το φίλτρο DPF από τον καταλύτη;

Εύλογα τα ερωτήματα για τον κάθε επισκευαστή!

Τι είναι ο αισθητήρας διαφορικής πίεσης; Και πως λειτουργεί;

Τι θα γίνει αν βουλώσει το φίλτρο και πως το καταλαβαίνει ο εγκέφαλος του Αυτοκινήτου;

Πως γίνεται η διαδικασία της αναζωογόνησης ή αναγέννησης;

Πόσα γνωρίζει για όλα αυτά ο κάθε πελάτης σας και ιδιοκτήτης ενός πετρελαιοκίνητου οχήματος EURO 5 ή 6;

Είναι ερωτήματα απλά που δείχνουν την βασική έλλειψη γνώσης και πληροφόρησης.

dpf 14

Δεχτήκαμε το αγωνιώδες τηλεφώνημα ενός συνδρομητή μας από την επαρχία όπου σε ένα πετρελαιοκίνητο opel όπου άναβε το λαμπάκι των θερμαινόμενων αντιστάσεων και καθρεφτών όποτε ήθελε, και δεν μπορούσε με τον ηλεκτρολόγο να βρει το βραχυκύκλωμα.

Δηλαδή μεταφράστηκε από το φίλο συνδρομητή η φυσιολογική λειτουργία για αύξηση φορτίου και θερμοκρασίας για την αναζωογόνηση του DPF ως πρόβλημα. Αυτό δεν καταδεικνύει τίποτα λιγότερο από το γεγονός ότι η τεχνολογία προλαβαίνει τον επισκευαστικό κλάδο άλλη μία φορά και αυτός καταφεύγει σε λάθος λύσεις.

Παρακάτω ακολουθεί η νομική προσέγγιση του θέματος και στο Νόμο όπως γνωρίζετε πολύ καλά «Δεν υπάρχει άγνοια Νόμου».

Τι τελικά ισχύει με την κίνηση των Πετρελαιοκίνητων Οχημάτων;

Σύμφωνα με το νόμο 4030/2011 και το άρθρο 50, η ταξινόμηση των πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων που είναι συμβατά με την τεχνολογία Euro 5 ή 6 είναι πλέον δυνατή από τις 29 Νοεμβρίου.

dpf 4

Συγκεκριμένα, η τροπολογία αναφέρει: «Τα πετρελαιοκίνητα φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης, μεικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλιόγραμμων και τα πετρελαιοκίνητα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης εξαιρούνται των περιορισμών κυκλοφορίας στις περιοχές των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης που καθορίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1959/1991 εφόσον η τεχνολογία τους πληροί τις προδιαγραφές του κανονισμού 715/2007 της 20ής Ιουνίου 2007».

Η παραπάνω λοιπόν άρση της απαγόρευσης αφορά όσα πετρελαιοκίνητα οχήματα είναι τεχνολογίας Euro5 και Euro6, δηλαδή όλα τα καινούρια που έχουν ταξινομηθεί από 1/1/2011 και όσα έχουν έγκριση τύπου με ισχύ από το Σεπτέμβριο του 2009.

dpf 5

dpf 6

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, στα παλαιότερης τεχνολογίας diesel οχήματα (Euro 4 και πιο πίσω) συνεχίζεται να απαγορεύεται η κίνηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Επομένως εάν είναι βέβαιο ότι με την αφαίρεση του φίλτρου σωματιδίων diesel (dpf) ένα όχημα έχει εκπομπές αντίστοιχης τεχνολογίας Euro 2 ή 3 απαγορεύεται με βεβαιότητα να εισέλθει εντός του αστικού περιβάλλοντος Αθήνας – Θεσσαλονίκης και ειδικά σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος δεν θεωρείται μάλιστα ασφαλισμένο από την ασφαλιστική εταιρία.

Περαιτέρω η κυκλοφορία οχήματος με εξωτερικά κατ’ επίφαση γνωρίσματα νεότερης τεχνολογίας (Euro 5 και επόμενα) ενώ στην ουσία με την αφαίρεση εργοστασιακών εξαρτημάτων έχει εκπομπές οχήματος παλαιότερης τεχνολογίας συνιστά σε οποιονδήποτε έλεγχο αυτό αποκρυβεί το αδίκημα της απάτης (386 ΠΚ) και της κοινώς επικίνδυνης βλάβης (273 ΠΚ «.. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 264, 268 και 270, προξενεί με πρόθεση βλάβη σε πράγμα δικό του ή ξένο, κινητό ή ακίνητο τιμωρείται: α) με Φυλάκιση, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα β) με Φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, αν μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο γ) με Κάθειρξη αν στην περίπτωση β` επήλθε θάνατος, εφόσον από πλήθος μελετών τεκμηριώνεται η επικινδυνότητα των εκπεμπόμενων σωματιδίων για την ζωή του ανθρώπου, κυρίως στα αστικά κέντρα.

dpf 7

Συναφής με τα παραπάνω είναι και η σχετική νομοθεσία. Ενδεικτικά:

Υ.Α. 81160/861/1991 - Μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων από Πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα σε συμμόρφωση με την οδηγία 88/77/ΕΟΚ του Συμβουλίου 3ης Δεκεμβρίου 1987 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

dpf 1

dpf 2

Καταργήθηκε από :

  • Υ.Α. 28432/2447/92, (536/Β/25.8.92) «Μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες ντίζελ προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις των οδηγιών 88/77/ΕΟΚ και 91/542/ΕΟΚ»

Τροποποιήθηκε από :

  • Υ.Α. 78106/3443/01/02, (118/Β/1.2.02) «Τροποποίηση της 81160/861/91 κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύει, και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/27/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 10ης Απριλίου 2001 «για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε οχήματα»

dpf 12

  • Υ.Α. 50050/2044/00, (1076/Β/30.8.00) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε οχήματα, και σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ»
  • Υ.Α. οικ. 18611/1393/96, (465/Β/18.6.96) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/1/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 22ας Ιανουαρίου 1996 «για την τροποποίηση της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα»

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

«ΝΟΜΟΣ: 1575/85 Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχηµάτων αυτών. (ΦΕΚ 207/Α/11-12-85)

Άρθρο 8 Κυρώσεις.dpf
Με τις ποινές του άρθρου 458
του Ποινικού Κώδικα τιµωρούνται:

Γ. Όσοι εκτελούν τις εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων κατά παράβαση των κανόνων της τεχνικής, εφόσον έτσι δηµιουργείται κίνδυνος για ζωή ή υγεία ανθρώπου.»

dpf 3

Γι’ αυτό φίλοι επισκευαστές… Προσοχή! Το θέμα παίρνει διαστάσεις τεράστιες και επώνυμο ραδιόφωνο αλλά και εφημερίδα της Βόρειας Ελλάδας έχουν ζητήσει παρέμβαση εισαγγελέα. Το ΥΜΕ είναι ήδη ενήμερο με επώνυμη καταγγελία. Και πλέον το θέμα έχει φτάσει στη περιφέρεια. Πόλεις που έχουν γίνει επώνυμα καταγγελίες, Θεσσαλονίκη Λάρισα και Σέρρες.

dpf 10

Μην παίζετε με την τύχη σας με την δουλειά σας και κυρίως μην την προκαλείτε με πιθανές κακόπιστες ανώνυμες καταγγελίες.

Πρέπει να είστε σύννομοι με όσα η τεχνολογία και η νομοθεσία απαιτεί!

Το τρύπημα του φίλτρου DPF ή αφαίρεσή του σε πετρελαιοκίνητα οχήματα δεν αποτελεί λύση σε καμία περίπτωση.

dpf 111

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored gplus red YouTube redr Twitter