Με εμπιστοσύνη και κατανόηση

Η τεχνική και επιστημονική συνεργασία του κάθε επαγγελματία, είναι αυτονόητο, ότι θα πρέπει να γίνεται με υπεύθυνους και εξειδικευμένους συμβούλους.

To τεχνικό γραφείο του Γιώργου Κουτσούγερα και των συνεργατών του, ύστερα από μια μακροχρόνια δραστηριότητα και καταξίωση στο χώρο των συνεργείων αυτοκινήτων, πρατηρίων υγρών καυσίμων και πλυντηρίων-λιπαντηρίων αυτοκινήτων, στελεχωμένο με το κατάλληλο επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό, εγγυάται την ανάληψη όλων των διαδικασιών και την έγκαιρη έκδοση των απαραίτητων αδειών και εγγράφων που αφορούν τις παραπάνω δραστηριότητες, με το ελάχιστο δυνατό οικονομικό κόστος.

Σε κάθε στάδιο ίδρυσης και λειτουργίας ενός συνεργείου: από τον αρχικό έλεγχο καταλληλότητας θέσης και των ειδικών κτιριακών απαιτήσεων του χώρου, την εκπόνηση όλων των σχετικών μελετών και τη σύνταξη των απαραίτητων τεχνικών φακέλων, την επίβλεψη των εργασιών, τις απαραίτητες παρουσίες στις αρμόδιες υπηρεσίες, την παρακολούθηση της πορείας εκδόσεως της άδειας λειτουργίας μέχρι και την τελική έκδοσή της, εργαζόμαστε άοκνα, εντατικά και φιλότιμα, πάντα δίπλα στον επαγγελματία, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή του και προπαντός την ταχύτερη έκδοση των σχετικών αδειών.

Λόγω της πολυετούς εμπειρίας μας, της άριστης γνώσης της νομοθεσίας και των δυνατοτήτων που αυτή παρέχει σε κάθε ειδική περίπτωση, τις τεχνικές και διαδικαστικές απαιτήσεις κάθε Υπηρεσίας που εμπλέκεται στην έκδοση της άδειας λειτουργίας ενός συνεργείου, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε πολύτιμες και υπεύθυνες συμβουλές στον επαγγελματία, ώστε να εξυπηρετηθεί καλύτερα, να κερδίσει χρόνο, να αποφύγει λανθασμένες ενέργειες και προβλήματα, καθώς και περιττές διαδικασίες και προβλήματα.

Δραστηριοποιούμαστε σε όλη την Ελλάδα και έχουμε στο ενεργητικό μας μεγάλο αριθμό αδειών συνεργείων κάθε ειδικότητας και κατηγορίας αυτοκινήτων, επιβατηγών, βαρέων οχημάτων, μοτοσικλετών κ.λ.π. Αναλαμβάνουμε κάθε διαδικασία που αφορά τη δραστηριότητα του συνεργείου: έλεγχο καταλληλότητας χώρων, επιλογή και χωροθέτηση εξοπλισμού, τεχνικές μελέτες (εξαερισμού, αντιρύπανσης, ηχομόνωσης, πυρασφαλείας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κυκλοφοριακής σύνδεσης κ.λ.π.), κατασκευή των απαιτούμενων εγκαταστάσεων εξαερισμού, ηλεκτρολογικής, πεπιεσμένου αέρα κ.λ.π.), επίβλεψη των εργασιών, έκδοση αδειών για την τροποποίηση των εγκαταστάσεων (προσθήκη εξοπλισμού και ειδικοτήτων επισκευής, αλλαγή διαμόρφωσης χώρου κ.λ.π., διαδικασία αλλαγής επωνυμίας-μεταβίβασης της άδειας λειτουργίας και έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος όλων των ειδικοτήτων.

Παράλληλα με τα παραπάνω, το γραφείο μας έχει πολυετή δραστηριότητα στο χώρο των πρατηρίων υγρών καυσίμων και των πλυντηρίων-λιπαντηρίων αυτοκινήτων με διεκπεραίωση πλήθους αδειών λειτουργίας και διευθέτηση κάθε είδους τεχνικών υποθέσεων.

Η άψογη συνεργασία μας, η εμπιστοσύνη που έχουν δείξει στο τεχνικό μας γραφείο όλα αυτά τα χρόνια πλήθος επαγγελματιών και η καλή τους μαρτυρία, πιστοποιούν το κύρος και την υπευθυνότητά μας και μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίσουμε να προσφέρουμε φιλότιμα τις υπηρεσίες μας σε παλιούς και νέους φίλους.

Συμβουλές για επιλογή χώρου, ίδρυση και λειτουργία συνεργείου αυτοκινήτων

Παρακάτω παραθέτουμε συνοπτικά μερικές βασικές συμβουλές που βοηθούν όποιον εκ πρώτης όψεως, θέλει να διαπιστώσει αν μπορεί να λειτουργήσει συνεργείο αυτοκινήτων σε ένα συγκεκριμένο χώρο:

  • Κατοχύρωση καταλληλότητας θέσης: πρέπει να συντρέχουν όλες οι σχετικές προϋποθέσεις που αφορούν τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις της περιοχής, κάθε είδους απαγορευτικές γειτνιάσεις ή αποστάσεις που καθορίζονται στο άρθρο 1 του ΠΔ 78/88 (ΦΕΚ 34 Α), όπως αυτό ισχύει.
  • Ενημέρωση για τις ειδικές κτιριακές απαιτήσεις που ισχύουν: ελάχιστη επιφάνεια (ανάλογα με την ειδικότητα), ελάχιστο ύψος (2,40 για επιβατηγά, 4,50 για φορτηγά), βοηθητικοί χώροι (αποθήκη, WC, υπόγεια).
  • Έλεγχος αν το κτίριο διαθέτει οικοδομική άδεια.
  • Στελέχωση: θα πρέπει ο επαγγελματίας, ή εταίρος ή υπάλληλός του (ένας εξ αυτών), να διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, για κάθε ειδικότητα.
  • Εξοπλισμός: το συνεργείο θα πρέπει να διαθέτει τον υποχρεωτικό εξοπλισμό με συσκευές και μηχανήματα βάση του άρθρου 14 του Π.Δ. 78/88, όπως ισχύει.

Τέλος θα ήταν ευχαρίστησή μας, να μας εμπιστευθείτε και να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία ή να ζητήσετε να σας επισκεφθούμε και να σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για κάθε τεχνικό και διαδικαστικό θέμα, χωρίς δέσμευση και χωρίς καμία απολύτως οικονομική σας επιβάρυνση.