Διαχρονικά μειωμένοι οι ρύποι των οχημάτων: Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στους ατμοσφαιρικούς ρύπους των οχημάτων!

Η τεχνολογική αναβάθμιση του στόλου των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, η εφαρμογή του μέτρου της κάρτας ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ), τα μέτρα ελέγχου εκπομπής ρύπων από διάφορες πηγές, η χρήση καυσίμων με καλύτερες τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν σημαντικά στοιχεία βελτίωσης των εκπομπών ρύπων

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση ατμοσφαιρικής ρύπανσης του υπουργείου περιβάλλοντος η διαχρονική εξέλιξη των τιμών δείχνει ότι, παρόλο που υπάρχουν στις διάφορες θέσεις, αυξομειώσεις των μέσων ετήσιων τιμών ρύπανσης από χρόνο σε χρόνο, υπάρχει τάση πτωτική ή τάση σταθεροποίησης, ανάλογα με το ρύπο.

Η εξέλιξη αυτή μπορεί να αποδοθεί, κυρίως στην τεχνολογική αναβάθμιση του στόλου των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, στην εφαρμογή του μέτρου της κάρτας ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ), στα μέτρα ελέγχου εκπομπής ρύπων από διάφορες πηγές, στη χρήση καυσίμων με καλύτερες τεχνικές προδιαγραφές, στη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς, στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, στη διείσδυση του φυσικού αερίου στις μεταφορές, στον οικιακό, βιομηχανικό και τριτογενή τομέα, στην ολοκλήρωση των μεγάλων κυκλοφοριακών έργων κ.α.

Ειδικά για κάθε ρύπο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης παρατηρούνται τα εξής:

  1. Για το μονοξείδιο του άνθρακα (Σχήμα 1), παρουσιάζεται γενικά τάση μείωσης των τιμών.
  2. Για το διοξείδιο του θείου (Σχήμα 2), υπάρχει σημαντική τάση μείωσης των τιμών που συνδέεται με τις μειώσεις της περιεκτικότητας του θείου τόσο στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης όσο και στην αμόλυβδη βενζίνη.
  3. Για το βενζόλιο (Σχήμα 3), μέχρι το 2014 παρατηρείται τάση μείωσης των συγκεντρώσεων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ για το 2015 παρατηρήθηκε αύξηση της τιμής συγκέντρωσης.
  4. Για το μονοξείδιο του αζώτου (Σχήμα 4), υπάρχει τάση μικρής μείωσης των τιμών.
  5. Για το διοξείδιο του αζώτου (Σχήματα 5), υπάρχει τάση μείωσης των τιμών τα τελευταία χρόνια, στις περισσότερες θέσεις μέτρησης.
  6. Για το όζον (Σχήμα 6) υπάρχει γενικώς μια τάση σταθεροποίησης των τιμών με έντονη διακύμανση από έτος σε έτος σε κάποιους σταθμούς, λόγω της φύσης του ρύπου.
  7. Για τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10)* (Σχήμα 7), γενικά παρατηρείται μικρή μείωση στις τιμές ρύπανσης από το ρύπο αυτό.
  8. Για τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ2,5)* (Σχήμα 8) παρατηρείται μικρή τάση μείωσης των τιμών ή σταθεροποίηση.

1) *ΑΣ10: Αιωρούμενα σωματίδια με ισοδύναμη αεροδυναμική διάμετρο έως 10μm(PM10)

2) *ΑΣ2,5: Αιωρούμενα σωματίδια με ισοδύναμη αεροδυναμική διάμετρο έως 2,5μm(PM2,5)


 Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε 
με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο.

Αν δεν είστε συνδρομητής ή η συνδρομή σας έχει λήξει 
παρακαλούμε 
εγγραφείτεή  ανανεώστε την συνδρομή σας.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored gplus red YouTube redr Twitter