Ελλάδα: Έρχονται και τα ηλεκτρικά ταξί

Με τροπολογία του ΥΜΕ  στο σχέδιο νόμου «ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ανοίγει  και νομοθετικά ο δρόμος για την κυκλοφορία των Ηλεκτρικών ΤΑΞΙ

Η ηλεκτροκίνηση και στα δημόσια μέσα μεταφοράς φαίνεται να γίνεται πραγματικότητα μετά και  την σχετική τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο σχέδιο νόμου με τίτλο «ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Αναλυτικά λοιπόν στην σχετική τροπολογία σχετικά με τις  ρυθμίσεις ΕΔΧ οχημάτων αναφέρεται:

Ηλεκτρικά οχήματα - ΤΑΞΙ

Τα οχήματα με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της επιβάρυνσης του φυσικού περιβάλλοντος, στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και στον περιορισμό της ηχορύπανσης (μηδαμινοί ρύποι). Για τον λόγο αυτό θεσπίζεται με την παρ. 1 η δυνατότητα θέσης σε κυκλοφορία ως Ε.Δ.Χ - ΤΑΞΙ αμιγώς ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων.

Με την παρ. 2 προβλέπεται για την υποκατηγορία Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων ειδικής μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ) ΑΜΕΑ ότι επιτρέπεται να διατηρήσουν το λευκό χρώμα, εφόσον υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του οχήματος, σχετική υπεύθυνη δήλωση στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, εντός ενός μηνός από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

Προδιαγραφές επαγγελματικών οχημάτων δημοσία χρήσεως

Σχετικά με τις προδιαγραφές των οχημάτων ΕΔΧ αναφέρεται:

1. Η περίπτ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (Α' 82) αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. τα βενζινοκίνητα να έχουν κυβισμό μηχανής τουλάχιστον 1.550 κυβικά εκατοστά και άνω, τα πετρελαιοκίνητα κυβισμό μηχανής τουλάχιστον 1.450 κυβικά εκατοστά και άνω, τα υβριδικά, τα υγραεριοκίνητα και τα φυσικού αερίου 1.200 κυβικά εκατοστά και άνω, τα αμιγώς ηλεκτρικά να έχουν ηλεκτροκινητήρα ισχύος τουλάχιστον πενήντα κιλοβάτ (50 kw) και μπαταρία χωρητικότητας τουλάχιστον τριάντα κιλοβατώρων (30 kWh), μπορούν δε να είναι οποιουδήποτε τύπου και παντός εδάφους.»

2. Η περίπτ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Να έχουν ενιαίο χρωματισμό σε ολόκληρη την επικράτεια, ο οποίος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Ειδικά για την υποκατηγορία ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΜΕΑ επιτρέπεται να διατηρήσουν το λευκό χρώμα, που ορίστηκε με το άρθρο 3 της με αριθμό 21336/462/1997 (Β' 623) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων για τη μεταφορά Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες (ΕΔΧ-ΑΜΕΑ), προδιαγραφές ειδικού σήματος και άλλες ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 16 του Ν. 2465/1997 (Α' 28), εφόσον υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του οχήματος, σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμεί τη διατήρηση του λευκού χρώματος, στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, εντός ενός μηνός από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.»

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε όλες τις τροπολογίες του νομοσχεδίου εδώ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored YouTube redr Twitter