Ηλεκτρικά και Υβριδικά αυτοκίνητα σε Δημόσιο και ΟΤΑ

Ανοίγει ο δρόμος  για την τη δυνατότητα αγοράς ηλεκτρικών και υβριδικών υπηρεσιακών οχημάτων από τους φορείς του δημοσίου και τους δήμους με τον νέο νόμο.

Τη δυνατότητα αγοράς ηλεκτρικών και υβριδικών υπηρεσιακών οχημάτων, αλλά και νέας συμβατικής τεχνολογίας  από τους φορείς του δημοσίου και τους δήμους  δίνει διάταξη του υπουργείου Εσωτερικών: «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»

Αναλυτικότερα στην διάταξη αναφέρεται:

Ρύθμιση ζητημάτων υπηρεσιακών οχημάτων

  1. Επιτρέπεται εφεξής από τις υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 παράγραφος 1 του ν.1892/1990 (Α΄ 101), η προμήθεια ηλεκτρικών και υβριδικών υπηρεσιακών αυτοκινήτων, οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222), καθώς και οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης, σύμφωνα με τα κατά περίπτωση ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών ρύπων. Ως προμήθεια νοείται η αγορά από το ελεύθερο εμπόριο, η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η διάθεση από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού της ΑΑΔΕ και η δωρεά. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών:
    1. καθορίζονται τα πρόσωπα προς τα οποία παρέχεται δικαίωμα χρήσης υπηρεσιακού οχήματος,
    2. καθορίζονται τα αποδεκτά τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν τα προς προμήθεια οχήματα, όπως ενδεικτικά, οι κατηγορίες και οι επιτρεπόμενοι τύποι, ο ανώτατος επιτρεπόμενος κυβισμός ή/και η ισχύς του κινητήρα, η κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο για τα οχήματα
      με κινητήρα εσωτερικής καύσης ή η αυτονομία τους σε χιλιόμετρα για τα ηλεκτρικά ή υβριδικά οχήματα,
    3. ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων και δ) μπορεί να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς τη χρήση των οχημάτων και να τίθενται ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κατανάλωσης καυσίμου ή διανυόμενων χιλιομέτρων. Έως την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, η υπ’ αριθμ. 129/2534/2010 (Β΄108) κοινή υπουργική απόφαση συνεχίζει να ισχύει.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin