Συνεργεία Οχημάτων Υψηλής Τάσης & Τεχνίτης Οχημάτων Υψηλής Τάσης: Οι Πρώτες αντιδράσεις από την Επιτροπή του ΣΙΣΕΜΑ

Αν και τα 2 προσχέδια έχουν δοθεί από τα μέσα Νοεμβρίου στους εμπλεκόμενους φορείς για Παρατηρήσεις σε μία άτυπη διαβούλευση, οι πρώτες αντιδράσεις έρχονται από την επιτροπή του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΙΣΕΜΑ).

Η επιτροπή τοποθετείται και στα 2 σχέδια με τα παρακάτω θέματα:

1. Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων αναγγελίας έναρξης λειτουργίας των συνεργείων που εκτελούν εργασίες επισκευής και συντήρησης σε οχήματα υψηλής τάσης &
2. Προϋποθέσεις και διαδικασία αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης για συντήρηση και επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης.

Παρατηρήσεις της επιτροπής του ΣΙΣΕΜΑ για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων έναρξης λειτουργίας των συνεργείων που εκτελούν εργασίες επισκευής και συντήρησης σε ηλεκτρικά οχήματα:

Έχουν περάσει 2 χρόνια από την προηγούμενη επεξεργασία του προσχεδίου για τους όρους και προϋποθέσεις για την επισκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ακόμα δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος.

Με αφορμή το προς επεξεργασία προσχέδιο που λάβαμε στα μέσα Νοεμβρίου του ’20, διαπιστώνουμε πως δεν λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις του ΣΙΣΕΜΑ που έγιναν δια μέσου του Προέδρου Γρηγόρη Μόφορη με την ιδιότητα του μέλους της επιτροπής που δημιουργήθηκε από την ομοσπονδία με σκοπό την επεξεργασία του συγκεκριμένου προσχεδίου. Οι συγκεκριμένες παρατηρήσεις γνωστοποιήθηκαν στην ομοσπονδία τόσο με την επιστολή που στάλθηκε στις 20/11/2018 όσο και με τις τοποθετήσεις στα διοικητικά συμβούλια και στις γενικές συνελεύσεις.

Είμαστε συνολικά αντίθετοι με το προσχέδιο που απ’ ότι φαίνεται γίνεται αποδεκτό από την πλειοψηφία της κλαδικής ομοσπονδίας ΕΟΒΕΑΜΜ, τα μέλη της οποίας συμφωνούν στα βασικά και δήθεν διαφωνούν στα επιμέρους καθώς ‘’φωτογραφίζουν’’ μεγάλα συμφέροντα και μεγάλες επιχειρήσεις κάνοντας την επισκευή των ηλεκτρικών αυτοκίνητων μονοπωλιακό προϊόν αφήνοντας απέξω τη συντριπτική πλειονότητα των επισκευαστών. Με την αναφορά στους τεχνίτες δυο κατηγοριών δημιουργεί στην ουσία προϋποθέσεις ανέφικτες για την λειτουργία του μικρού και μεσαίου συνεργείου φτιάχνοντας νέες ειδικότητες που απαξιώνουν τα πτυχία μας.

Πιο συγκεκριμένα, μερικές από τις παρατηρήσεις μας στο συγκεκριμένο προσχέδιο νόμου:

1. Να μην αλλοιώνει τον χαρακτήρα του ήδη νόμιμου και αδειοδοτημένου συνεργείου.
2. Να ισχύουν οι υπάρχουσες άδειες λειτουργίας ,η περιβαλλοντολογική μελέτη και οι συμβάσεις αποβλήτων χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέων.
3. Υπεύθυνος συνεργείου θα πρέπει να είναι ο κάτοχος της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος είτε μηχανικού αυτοκινήτων είτε ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων είτε τεχνολόγου οχημάτων.
4. Να υπάρχει η απαραίτητη σήμανση όταν βρίσκεται ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο χώρο του συνεργείου, χωρίς να υπάρχει η δέσμευση χώρου από τον ήδη υπάρχοντα χώρο του συνεργείου.
5. Όσον αφορά το θέμα της διαχείρισης των μπαταριών που στην προκειμένη περίπτωση είναι και το επικίνδυνο κομμάτι, υπάρχει ήδη η νομοθεσία που προβλέπει την σωστή διαχείριση σε περίπτωση αντικατάστασης ή προσωρινής εξαγωγής από το αυτοκίνητο.
6. Δεν μπορεί να είναι στοιχείο βασικού εξοπλισμού του συνεργείου ο σταθμός φόρτισης αλλά να είναι στη διακριτική ευχέρεια του εκμεταλλευτή χωρίς να χρειάζεται μελέτη χώρου.
7. Κρίνουμε ανεδαφικό τον όρο για τον προαύλιο χώρο αναμονής για τον έλεγχο του ηλεκτρικού αυτοκινήτου καθώς και τα ζητούμενα τετραγωνικά όπως και η χρήση κοντέινερ κρίνεται επικίνδυνη για τις κλιματολογικές συνθήκες κυρίως της Ελλάδας.
8. Διαφωνούμε με τον όρο σύμβασης με εταιρίες οδικής βοήθειας.
9. Από το άρθρο 7 πρέπει να αφαιρεθεί όλη παράγραφος 1, όπως και χρίζει διευκρίνησης η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου και βέβαια διαφωνούμε συνολικά με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου.
10. Πουθενά δεν αναφέρεται στο προσχέδιο η μετατροπή ενός συμβατικού αυτοκινήτου σε αμιγώς ηλεκτρικό. Εκτιμούμε ότι θα υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον τόσο από τους εκμεταλλευτές συνεργείων όσο και από τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων.

Όσον αφορά για τους τεχνίτες οχημάτων για την συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών οχημάτων, προτείνουμε τα εξής:

1. Δικαίωμα στην επισκευή – συντήρηση των ηλεκτρικών οχημάτων πρέπει να έχουν οι μηχανικοί αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων και οι τεχνολόγοι οχημάτων.
2. Διαφωνούμε με την θέσπιση κατηγοριών τεχνιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων υψηλής τάσης χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει επιμόρφωση στην εξέλιξη της τεχνολογίας όπως είναι και η ηλεκτροκίνηση. Όλη η νομοθεσία στα πτυχία μας χωρίς την δημιουργία νέας ειδικότητας τεχνιτών ηλεκτρικών οχημάτων.
3. Η ύλη που θα επιλεχθεί για την εκπαίδευση των επισκευαστών θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες επισκευής αλλά και στην εξέλιξη της τεχνολογίας.
4. Τα προσόντα των εκπαιδευτών που θα κληθούν να εκπαιδεύσουν τους επισκευαστές θα πρέπει να είναι μηχανολόγοι ή ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ή τεχνολόγοι μηχανικοί οχημάτων με γνώση του ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου με εμπειρία στη μετάδοση γνώσεων.
5. Επίσης θέλουμε να τονίσουμε το κόστος επιμόρφωσης θα πρέπει να το αναλάβει η πολιτεία όπως και η εκπαίδευση να μην μετατραπεί σε μια βιομηχανία πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων που θα έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική αιμορραγία, την καταστρατήγηση και υποβάθμιση των πτυχίων των επισκευαστών.
6. Είναι απαράδεκτο να εξαρτάται η εκπαίδευση των τεχνιτών από τους εισαγωγείς και τους αντιπρόσωπους αυτοκινήτων.

Σας καταθέτουμε τις παρατηρήσεις και τους προβληματισμούς της επιτροπής του ΣΙΣΕΜΑ που συντάχθηκε για την επεξεργασία και διαμόρφωση θέσεων για την ηλεκτροκίνηση. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως εξαντλήσαμε το θέμα το οποίο χρήζει περαιτέρω επεξεργασία και συζήτηση
Είμαστε στη διάθεση σας για περισσότερες διευκρινήσεις και εξηγήσεις με σκοπό την πραγματική λύση για την επισκευή και συντήρηση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Τα μέλη της επιτροπής του ΣΙΣΕΜΑ:

Μόφορης Γρηγόρης
Φραγκιουδάκης Αναστάσεως
Καφεντζής Φώτης
Μαλιώρας Βασίλης

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Μόφορης Γρηγόριος

Ο Γ. Γραμματέας
Φραγκιουδάκης Αναστάσιος

ΣΙΣΕΜΑ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin