Κέντρο Αριστείας έρευνας και πιστοποίησης οχημάτων κατηγορίας L στην Ελλάδα

 ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ: Στόχος μας είναι ο ενδιαφερόμενος κατασκευαστής ενός οχήματος κατηγορίας L να μπορεί να λάβει την τελική έγκριση τύπου για την κατασκευή του απευθυνόμενος μόνο στο ΙΜΕΤ

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ερευνητικών του δραστηριοτήτων, το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) που ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) προωθεί εντός της επόμενης τετραετίας την ανάπτυξη ενός Κέντρου Αριστείας (με τις ανάλογες ερευνητικές υποδομές) για την έρευνα και πιστοποίηση οχημάτων κατηγορίας L (δίκυκλα και ελαφρά τρίτροχα και τετράτροχα) τα οποία θα αποτελέσουν τη γενικευμένη εικόνα των οχημάτων σε αστικό περιβάλλον στο εγγύς μέλλον. Αρωγός στην ιδέα του Κέντρου Αριστείας είναι και το Υπουργείο Μεταφορών.

Το Κέντρο Αριστείας δημιουργήθηκε σαν ιδέα και από την ανάγκη κάποιων μεγάλων εταιριών κατασκευής οχημάτων κατηγορίας L και φυσικά από τα νέα δεδομένα μετακίνησης στις μεγάλες πόλεις. Το Κέντρο θα ασχολείται και με τα ηλεκτρικά ποδήλατα όπως και με οχήματα της μικρο-κινητικότητας. Στόχευση υπάρχει επίσης στην κατηγορία ελαφρών οχημάτων, γιατί εκεί η Ελλάδα μπορεί να κατασκευάσει κάτι ανάλογο.

Οι θέσεις εργασίας

Αρχικά θα δημιουργηθούν 3 νέες θέσεις εργασίας επιπέδου Μηχανολόγων Μηχανικών (ΑΕΙ) και Τεχνολόγων Μηχανικών Οχημάτων (ΤΕ). Το θετικό είναι ότι υπάρχουν εταιρίες που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τμήμα έρευνας πλησίον των εγκαταστάσεων με δυναμικό 3-4 μηχανικών. Το Κέντρο Αριστείας δηλαδή θα δημιουργήσει έμμεσα και άλλες θέσεις εργασίας.

Τι θα πραγματοποιεί το Κέντρο Αριστείας

Η έρευνα θα γίνεται σε συνεργασία με εταιρίες του χώρου, τόσο στη κατασκευή οχημάτων όσο και στην εξέλιξη εξαρτημάτων αυτών. Πέραν του βασικού κορμού που περιλαμβάνει την έρευνα, εξέλιξη και πιστοποίηση οχημάτων, το Κέντρο Αριστείας θα προσφέρει γενικότερες υπηρεσίες στην εκτίμηση των επιπτώσεων από τη χρήση ηλεκτρικών στόλων (π.χ. στην οδική ασφάλεια, στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και της στάθμης του θορύβου), όπως και συμβουλευτικές υπηρεσίες στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε τεχνικούς κλάδους όπως π.χ. στη συντήρηση ηλεκτρικών οχημάτων.

eketa

Οι φάσεις ανάπτυξης

Το Κέντρο Αριστείας σχεδιάζεται να δημιουργηθεί στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και θα αναπτυχθεί σε δύο φάσεις.

Η πρώτη φάση

Στην πρώτη φάση θα κατασκευαστούν εργαστηριακές κτηριακές υποδομές επιφάνειας τουλάχιστον 300τ.μ. με επιπλέον υποστηρικτικούς χώρους γραφείων προσωπικού. Ο κύριος εξοπλισμός θα περιλαμβάνει κλιματικό θάλαμο για προσομοίωση ακραίων περιβαλλοντικών συνθηκών με τη δυνατότητα τοποθέτησης πέδης που θα καλύπτει όλους τους τύπους οχημάτων κατηγορίας L.

Στον θάλαμο θα γίνονται πειράματα για τη μέτρηση των εκπομπών αερίων ρύπων και της απόδοσης των καταλυτών (σε συνεργασία με το τμήμα των Μηχ. Μηχανικών του ΑΠΘ), όπως και των πηγών θορύβου κατά τη πλήρη λειτουργία των οχημάτων.

Θα αναπτυχθεί επίσης ένας πλήρως εξοπλισμένος χώρος προετοιμασίας των οχημάτων. Ταυτόχρονα, θα αγορασθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός για την πιστοποίηση και έγκριση τύπου των νέων οχημάτων σε ποσοστό περίπου του 70% των απαραίτητων προδιαγραφών που θέτει η ΕΕ. Όσες μετρήσεις δεν θα πραγματοποιούνται απευθείας από το Κέντρο, θα πραγματοποιούνται σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς του εξωτερικού.

Η δεύτερη φάση

Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει τις υποδομές εκείνες που θα αφορούν κυρίως την ασφάλεια κατά την πρόσκρουση. Προγραμματίζεται η δημιουργία διαδρόμου για την εκτέλεση δοκιμών πρόσκρουσης χαμηλών ταχυτήτων (έως 45χλω), όπως και υποδομής για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των κρανών και της αντοχής του εξοπλισμού ενός δικυκλιστή στην τριβή.

Πότε θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες του το Κέντρο Αριστείας

Καλώς εχόντων των πραγμάτων από το 2024-2025 το Κέντρο Αριστείας θα έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία παρέχοντας τις υπηρεσίες του στους ενδιαφερόμενους. Μια από τις δυσκολότερες και δαπανηρές φάσεις υλοποιήσεις του Κέντρου είναι η διαπίστευσή του κατά ISO. Για να γίνει αυτό, απαιτείται οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός να είναι σε πλήρη λειτουργία. Φυσικά μέχρι τότε, το Κέντρο θα ασχολείται με ερευνητικά προγράμματα.

Του Αργύρη Κοτσιλιέρη
Τεχνολόγου Μηχανικού Οχημάτων

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin