Σεμινάρια Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ Τεχνίτη Υψηλής Τάσης Κατηγορίας 1 & 2

Το Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ πανελλαδικός πυλώνας 30+ χρόνων και στην επιμόρφωση τεχνιτών Υψηλής Τάσης

«Η Γνώση είναι το απόλυτο εργαλείο»  - Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ

• 2 σεμινάρια στις 2 πρώτες εβδομάδες του Οκτωβρίου
• Τμήματα ολιγομελή (max 25 άτομα)
• 6 Πιστοποιημένοι Τεχνικοί εκπαιδευτές στην Y.T.
• 2 εργαστηριακές αίθουσες πλήρως εξοπλισμένες με αυτοκίνητο Υ.Τ, Εποπτικά μέσα, Μέσα Ατομικής προστασίας, Διαγνωστικός εξοπλισμός & όργανα μέτρησης
• Πάνω από 150 χρόνια τεχνογνωσίας & εμπειρίας
• Οι πρώτοι 40+ τεχνίτες έχουν ολοκληρώσει και τις γραπτές εξετάσεις
• Θετικότατα τα αποτελέσματα από τις πρώτες εξετάσεις
• Οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν να φοβηθούν κάτι από τις νέες τεχνολογίες – αντιθέτως μπορεί να βγάλει από μέσα του τον καλό Μηχανοτρονικό
• Δελτίο Αξιολόγησης Εκπαίδευσης & Εκπαιδευτών έντυπα ή Ηλεκτρονικά (Online)

1. Μήνυμα του Ινστιούτου ΙΔΕΕΑ

Με κεντρικό μήνυμα την ασφάλεια του τεχνίτη Υ.Τ από τους αόρατους ηλεκτρικούς κινδύνους της Υψηλής Τάσης σήμερα και υπερ-υψηλής τάσης στο μέλλον είναι κάτι στο οποίο το Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ εστιάζει ως εκπαιδευτικός οργανισμός, x 30+ χρόνια, σε Πολιτεία, & Αυτοκινητοβιομηχανία.

Εξάλλου ένα από τα moto του Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ είναι το ακόλουθο:
«Η αξία της ανθρώπινης ζωής δεν έχει αποτίμηση»

2. Στόχος του εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στόχος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η μεταλαμπάδευση της τεχνογνωσίας της ομάδας των 6 εξειδικευμένων τεχνικών εκπαιδευτών στους εκπαιδευόμενους. Το transition στην νέα εποχή της Ηλεκτροκίνησης απαιτεί την απόκτηση της κορυφαίας τεχνικής γνώσης αλλά και δεξιοτήτων που δεν είναι πρωτογενώς παραγόμενη αλλά εισαγόμενη όπως πυκνά συχνά συνηθίζουμε να επικοινωνούμε στα σεμινάριά μας. Το τρίγωνο της επιτυχημένης διάγνωσης και επισκευής και συντήρησης οχημάτων υψηλής τάσης απαιτεί την ύπαρξη 3 παραγόντων:

Τελικός στόχος η επέκταση της ήδη υπάρχουσας άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Η νέα άδεια ακούει στο όνομα «Άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1 & 2».

Η εκπαίδευση ίσως για πρώτη φορά ενσωματώνει ένα κεφάλαιο γνώσης της νομοθεσίας από αυτήν που αφορά το Συνεργείο και την λειτουργία του ως συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης, (μέχρι 3.5 tn μέχρι αυτή τη στιγμή) την άδεια άσκησης επαγγέλματος αλλά και αυτήν που αφορά τους φορτιστές και την εγκατάστασή τους.
Στις νομοθετικές διατάξεις για τα οχήματα υψηλής τάσης, αποσαφηνίζεται η γνώση των νομοθετημένων μέτρων για την ασφάλεια των εργασιών σε οχήματα Υ.Τ  καθώς και εργασία σε συνεργεία οχημάτων υψηλής τάσης την αναγνώριση του αυτοκινήτου Υ.Τ την σήμανση, τον καθορισμό της θέσης εργασίας, την χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας και ειδικού εξοπλισμού έως θερμική κάμερα υπερύθρων, την αντιμετώπιση πυρκαγιάς και φυσικά την φύλαξη και απομάκρυνση μπαταριών Υ.Τ. το νομοθετικό πλαίσιο στο μεγαλύτερο μέρος του έχει ολοκληρωθεί και άγνοια νόμου δεν υπάρχει.

3. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αναφέρονται στην Αίτηση Ενδιαφέροντος Σεμιναρίου Τεχνίτη Υψηλής Τάσης Κατηγορίας 1 & 2 του Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ στο ακόλουθο link:

ideea.gr/seminar-yt

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν άλλες ειδικότητες Επισκευαστών ή τεχνίτες - εργαζόμενοι σε επισκευαστικές επιχειρήσεις, χωρίς δυνατότητα εξετάσεων & επέκτασης άδειας άσκησης επαγγέλματος, που εμπλέκονται με την επισκευή υβριδικών-ηλεκτρικών οχημάτων Υ.Τ. Φυσικά μπορούν να παρακολουθήσουν μελλοντικοί τεχνίτες επισκευής (>18) συμβατικών οχημάτων που σκοπεύουν στην επέκταση της άδειας άσκησης επαγγέλματος στα οχήματα Υ.Τ.

Σημαντική σημείωση: Για την απόκτηση βεβαίωσης για την άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων Υ.Τ. Κατηγορίας 2, ο εκπαιδευόμενος πρέπει έχει πραγματοποιήσει την απαιτούμενη εκπαίδευση του τεχνίτη οχημάτων Υ.Τ. Κατηγορίας 1.


Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στα:

Σεμινάριο Τεχνίτη Υψηλής Τάσης Κατηγορίας 1 (30 Οκτωβρίου – 04 Νοεμβρίου)

Σεμινάριο Τεχνίτη Υψηλής Τάσης Κατηγορίας 2 (13 Νοεμβρίου – 26 Νοεμβρίου)


4. Εκπαιδευτική Ύλη Θεωρητικής Επιμόρφωσης τεχνίτη Οχημάτων Υψηλής Τάσης Κατηγορίας 1

1. Εισαγωγή στην τεχνολογία των οχημάτων υψηλής τάσης
2. Βασικές αρχές λειτουργίας ηλεκτρικών κινητήρων
3. Ηλεκτρική διαχείριση ενέργειας - Στοιχεία κινητήριων μονάδων
4. Ηλεκτρική ενέργεια
5. Μέτρα ασφάλειας
6. Συντήρηση - Εξοπλισμός - Έλεγχοι ηλεκτρικών συστημάτων
7. Φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων
8. Νομοθεσία ηλεκτρικών οχημάτων και συνεργείων οχημάτων υψηλής τάσης
9. Πρακτική Άσκηση μιας ημέρας


Α. Τεχνίτης Υψηλής Τάσης Κατηγορίας 1
Θεωρία: 13 ώρες
Πρακτική: 7 ώρες
Σύνολο: 20 ώρες


5. Εκπαιδευτική Ύλη Θεωρητικής Επιμόρφωσης Τεχνίτη Οχημάτων Υψηλής Τάσης Κατηγορίας 2

1. Εισαγωγή στην τεχνολογία των οχημάτων υψηλής τάσης
2. Βασικές αρχές λειτουργίας ηλεκτρικών κινητήρων
3. Ηλεκτρική διαχείριση ενέργειας - Στοιχεία κινητήριων μονάδων
4. Ηλεκτρική ενέργεια
5. Μέτρα ασφάλειας
6. Συντήρηση - Εξοπλισμός - Έλεγχοι ηλεκτρικών συστημάτων
7. Φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων
8. Τύποι και δίκτυα επικοινωνίας ηλεκτρονικών μονάδων
9. Νομοθεσία ηλεκτρικών οχημάτων και συνεργείων οχημάτων υψηλής τάσης
10. Πρακτική Άσκηση δύο ημερών


Β. Τεχνίτης Υψηλής Τάσης Κατηγορίας 2
Θεωρία: 28 ώρες
Πρακτική: 14 ώρες
Σύνολο: 42 ώρες


6. Θεωρητική Εκπαίδευση Πανελλαδικά (με Φυσική παρουσία & ΜΕΣΩ WEB)

• Ύλη σύμφωνα με την Αρ. 151639 Υ.Α
• 2000+ slides Παρουσιάσεων  
• Εναρμονισμένη ύλη στην μοντέρνα τεχνολογία αναπτυγμένη από την ομάδα τεχν. Εκπαιδευτών του Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ
• Το Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ κάνει συγκερασμό όλων των τεχνολογιών.

Ως αποτέλεσμα κάνει εκπαίδευση System training και ΟΧΙ Model Training.
 
7. Πρακτική Εκπαίδευση μόνο με Φυσική παρουσία (Οργανωμένη σύμφωνα με την Νομοθεσία)

Τι περιλαμβάνει;

• Υβριδικό - Ηλεκτρικό όχημα Υψηλής Τάσης
• Αναγνώριση Αυτοκινήτου Υψηλής Τάσης
• Σήμανση Αυτοκινήτου Υψηλής Τάσης
• Απενεργοποίηση Υψηλής Τάσης σε Υβριδικό-Ηλεκτρικό όχημα Υ.Τ (Κατ. 2)
• Έλεγχοι & Μετρήσεις απουσίας Υψηλής Τάσης (Κατ. 2)
• Εποπτικό υλικό: Μπαταρίες Υ.Τ., Μodules, Inverters, Ηλεκτρικό Μοτέρ, OBC, καλωδιώσεις Υ.Τ, κλπ.
• Όργανα Μέτρησης & Διαγνωστικός Εξοπλισμός
• Ατομικά Μέσα Προστασίας (Μ.Α.Π.)

8. Η επιστημονική ομάδα εκπαιδευτών του Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ

Στην εκπαιδευτική διαδικασία (θεωρία & Πράξη) συμμετέχει σύσσωμη η ομάδα των 6 Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών στην Υψηλή Τάση για την απόκτηση άδειας Τεχνίτη Υ.Τ. Μηχανοτεχνίτη, Ηλεκτροτεχνίτη, Τεχν. Μηχανικού, & Μηχ. Μηχανικού!

Η επιμόρφωση από την ομάδα των εκπαιδευτών του Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ ξεκίνησε το 2008 στα Υβριδικά οχήματα εκείνης της εποχής (Toyota & Honda). Η εκπαιδευτική δράση γίνεται πιο έντονη από το 2017 στα υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα και καταγράφεται μέσα από τις στήλες της εφημερίδας «Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου» εκδόσεων του Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ. Τα τελευταία χρόνια διεξάγει σεμινάρια Πανελλαδικά.

Σήμερα η πολύπειρη ομάδα των εκπαιδευτών του Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ αποτελεί την «αφρόκρεμα» της Ελληνικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Η ομάδα έχει «μπριζώσει» σχεδόν όλα τα Υβριδικά & Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα και είναι έτοιμη να μεταλαμπαδεύσει όλη αυτή τη γνώση και δεξιότητες με τον πιο προηγμένο εξοπλισμό στους εκπαιδευόμενους.   

Υπεύθυνος Προγράμματος: Π. Καραμπίλας
Τεχνικοί Εκπαιδευτές / Εισηγητές: X. Βόντας,
Γ. Καπετανάκης, Β. Καφαντάρης, Α. Κοντογεώργης,
Α. Κοτσιλιέρης, Ν. Ξυδιάς

9. Συντονιστής – Organizer

Συντονιστής /Organizer:  Β. Χρυσαφιάδης Ι.Τ ινστιούτου ΙΔΕΕΑ
Ο εξειδικευμένος συνεργάτης που διασυνδέει τους εκπαιδευόμενους με τους Πιστοποιημένους Τεχνικούς Εκπαιδευτές στην θεωρητική εκπαίδευση στην Υψηλή Τάση

10. Αξιολόγηση εκπαιδευομένων με γραπτές εξετάσεις μέσω Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ΙΔΕΕΑ Τεχνίτη Υψηλής Τάσης Κατηγορίας 1 & 2

Γενικό Σύνολο Δεξαμενής Ερωτήσεων 450

30 Τυχαίες ερωτήσεις συνολικά για τον κάθε εκπαιδευόμενο διαβαθμισμένης δυσκολίας προερχόμενες από μία «δεξαμενή» ερωτήσεων που καλύπτει όλη την ύλη.

Το εργαλείο των εξετάσεων είναι αυτοματοποιημένο, επικοινωνεί αμέσως τα αποτελέσματα και δεν απαιτεί την παραμικρή ανθρώπινη παρέμβαση. Το Ψηφιακό αποτέλεσμα των γραπτών εξετάσεων αποθηκεύεται ηλεκτρονικά και καταχωρείται στον φάκελο του κάθε εξεταζόμενου.

Στην συνέχεια το Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ σας αποστέλλει τη σχετική βεβαίωση που εκδίδει το συνεργαζόμενο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.

11. Δελτίο Αξιολόγησης Εκπαίδευσης & Εκπαιδευτών Ηλεκτρονικά (Online) ή έντυπα

Η αξιολόγηση μας κάνει καλύτερους. Βελτιώνουμε από τις παρατηρήσεις των εκπαιδευομένων στα σημεία τα οποία μας υποδεικνύετε. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται Ηλεκτρονικά (Online) ή αν υπάρχει αδυναμία έντυπα σε 2 μεγάλους τομείς.

• Αξιολόγηση παρεχόμενης ύλης Εκπαίδευσης
• Αξιολόγηση Εκπαιδευτών εξατομικευμένα

Μετά από την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος για τον Τεχνίτη Υ.Τ., Κατηγορίας 1 & 2, θεωρητικής και Πρακτικής εκπαίδευσης των 62 συνολικά ωρών, ΕΣΕΙΣ μας κρίνετε & μας αξιολογείτε!

12. Συνόψιση: Τι περιλαμβάνουν οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας;

- Τμήματα ολιγομελή (max 25 άτομα)
- 6 Πιστοποιημένοι Τεχνικοί εκπαιδευτές στην Y.T.
- 2.300+ slides Παρουσιάσεων
- Θεωρητική εκπαίδευση Πανελλαδικά (βασισμένη σε 3 άξονες), στα Εργοστάσια Αυτοκινήτων, την Ασφάλεια και τα Μ.Α.Π. & την Ύλη σύμφωνα με την Αρ. 151639 Υ.Α του Υπουργείου Μεταφορών   
- Πρακτική εκπαίδευση σε αυτοκίνητο Υ.Τ με rotation σε μικρές υπο-ομάδες
- Οργανωμένη Πρακτική με εργοστασιακές διαδικασίες απενεργοποίησης της Υψηλής Τάσης (Κατ.2 μόνο)
- Έλεγχοι απουσίας Υψηλής Τάσης  (Κατ.2 μόνο)
- Χρήση του νομοθετημένου εξοπλισμού, (Χρήση Σήμανσης αυτοκινήτου & καθορισμένου χώρου, Εξειδικευμένου εξοπλισμού & Μέσων Ατομικής Προστασίας)
- Δίκτυα επικοινωνίας Εγκεφάλων - Έλεγχοι στα δίκτυα με Διαγνωστικό & Παλμογράφο – Μηδενισμός Κωδικών Βλαβών (Κατ.2 μόνο)
- Διενέργεια γραπτών εξετάσεων (μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας)
- Άμεση επανάληψη εξετάσεων (σε περίπτωση αποτυχίας)
- Δυνατότητα εξατομικευμένης παροχής εκπαιδευτικής υποστήριξης
- Έκδοση Βεβαίωσης για την Απόκτηση Αδείας Άσκησης επαγγέλματος
- Δωρεάν παροχή Πακέτου Σημειώσεων (Κατ.1 - 240 σελ.)   
- Πρόσθετα Βιβλίο σε χονδρική τιμή με τίτλο «Τεχνολογία Υβριδικών & Ηλεκτρικών Οχημάτων» εκδόσεων ΙΔΕΕΑ
- Αξιολόγηση εκπαιδευτών και παρεχόμενης ύλης
- Ασφαλιστικό Συμβόλαιο συμμετεχόντων στην Πρακτική (Κατ. 2)

Το πλατύ χαμόγελο των πρωτοπόρων συμμετεχόντων και των 2 γκρουπ στις σχετικές φωτογραφίες είναι έκδηλο και αυτό γεμίζει με χαρά εκτός από τους ίδιους και τους εκπαιδευτές και του Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ.

«Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν»    

Ακολουθεί φωτογραφικό άλμπουμ από τους εκπαιδευόμενους των 2 πρώτων γκρουπ του Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ
Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης
Αριθμός ΓΕΜΗ: 068362203000

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin