Ίδρυση επιχείρησης - Ηλεκτρονική Υπηρεσία μιας Στάσης

Διαθέσιμη η Ηλεκτρονική Υπηρεσία μιας Στάσης  από τις 04/03 για τη σύσταση ΕΠΕ ενώ αναμένεται μέσα στο 2019 να είναι έτοιμη και η πλατφόρμα για τις ΑΕ.

H e-ΥΜΣ είναι μία ψηφιακή πλατφόρμα η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις 22 Ιουλίου 2018 και στην οποία ο ενδιαφερόμενος κάνει ο ίδιος τη σύσταση της εταιρείας του, χωρίς να απαιτείται να επισκεφθεί οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία.(Θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 4441/2016).

Σήμερα μέσω της πλατφόρμας μπορούν να συσταθούν ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ), είτε μονοπρόσωπες είτε πολυπρόσωπες, oμόρρυθμες (ΟΕ) και ετερόρρυθμες (ΕΕ) εταιρείες, καθώς και από 04/03/ 2019 εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ).

Σταδιακά και μέχρι το τέλος του 2019 θα μπορούν να συστήνονται και οι υπόλοιπες νομικές μορφές (ΑΕ).

Από την έως σήμερα λειτουργία της e-ΥΜΣ προκύπτει η θετική ανταπόκριση των ενδιαφερομένων να συστήσουν εταιρεία, με τον αριθμό των συστάσεων να αυξάνονται με ταχύ ρυθμό. 

Η επιτυχία της e-ΥΜΣ οφείλεται τόσο στη μείωση του κόστους και του χρόνου σύστασης μιας εταιρείας, όσο και στην απλοποίηση των διαδικασιών.

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχουν συσταθεί:

  • Επιχειρήσεις  με μορφή ΙΚΕ: 2093
  • Επιχειρήσεις  με μορφή ΟΕ: 184
  • Επιχειρήσεις  με μορφή ΕΕ: 134

Το κόστος σύστασης είναι μειωμένο κατά 70% του κόστους σύστασης μέσω ΥΜΣ. Η πλατφόρμα διαθέτει εφαρμογή υπολογισμού κόστους πριν την έναρξη της σύστασης.

Υπενθυμίζεται ότι για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της e-YMS η σύσταση είναι δωρεάν (ήτοι έως 21-07-2019), ενώ στη συνέχεια το κόστος θα ανέρχεται στο 30% του κόστους σύστασης μέσω της φυσικής ΥΜΣ. Αναλυτικότερα θα είναι 15 ευρώ για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) και 21 ευρώ για τις κεφαλαιουχικές (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.).

Ως προς τη διαδικασία, η σύσταση ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και δεν απαιτείται ούτε φυσική παρουσία σε οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία, ούτε η προσκόμιση δικαιολογητικών εγγραφών, καθώς συμπληρώνονται μόνο πεδία. Με  την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η εταιρεία αποκτά αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και Α.Φ.Μ. και αποστέλλονται στους ιδρυτές ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανά νομικό τύπο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον διαδικτυακό τόπο της e-ΥΜΣ (https://eyms.businessportal.gr).

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored facebook logored YouTube redr Twitter

linkedin