Τέλος οι Τυπικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα συνεργεία

Μια ακόμη επιτυχία της Ομοσπονδίας αποτελεί η υπαγωγή των συνεργείων στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις –ΠΠΔ με αρμόδιο φορέα το Υπουργείο Μεταφορών και διάρκεια ισχύος όσο και ο χρόνος λειτουργίας των συνεργείων.

Oι «Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» είχαν καθορισμένο χρονικό διάστημα ισχύος των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για κάθε συνεργείο με ισχύ για δέκα (10) χρόνια και υπόκειντο σε αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 2 (παρ.7) του Ν. 3010/ΦΕΚ 91/Α/2002. ή απαιτείτο ανανέωσή τους πριν την παρέλευση της δεκαετίας σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής (πχ. Εκσυγχρονισμός, επέκταση, βελτίωση, τροποποίηση κ.λπ.).
Σκοπός τις σχετικής υπουργικής απόφασης για τις «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις» είναι η βελτιστοποίηση της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας με τον προσδιορισμό όλων των αναγκαίων μέτρων και περιορισμών που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την κατασκευή και λειτουργία των δραστηριοτήτων των συνεργείων.

Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε
με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο.

Αν δεν είστε συνδρομητής ή η συνδρομή σας έχει λήξει
παρακαλούμε εγγραφείτε ή ανανεώστε την συνδρομή σας.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored gplus red YouTube redr Twitter