Απελευθέρωση και για το Υδρογόνο ως καύσιμο

Η ανάπτυξη δικτύων Πρατηρίων Υδρογόνου θα φέρει και τα αυτοκίνητα κυψελών καυσίμου;   

1.    Κ.Y.A118664/12-04-2023

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση πρατηρίων υδρογόνου για την κίνηση οχημάτων οδικών μεταφορών

Με την νέα Κ.Υ.Α. διαμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση και λειτουργία των πρατηρίων υδρογόνου, ενώ περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν στη χωροθέτηση και τους όρους ασφαλείας που πρέπει να πληρούν οι εγκαταστάσεις. Με την έκδοση της ΚΥΑ καθίσταται εφικτή η δημιουργία εγκαταστάσεων πρατηρίων υδρογόνου, γεγονός που θα επιτρέψει την κυκλοφορία οχημάτων υδρογόνου (μηδενικών εκπομπών), ενώ ανοίγει ο δρόμος για τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών, μέσω της καθαρής παραγωγής (πράσινου) υδρογόνου.

Ειδικότερα, η Απόφαση καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση και λειτουργία αμιγών ή μικτών πρατηρίων υδρογόνου σε αέρια φάση δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων που υλοποιούνται με εξοπλισμό ενιαίας μονάδας μέγιστης αποθήκευσης 2,5 τόνων (tn), ως προς τη διάθεση υδρογόνου για χρήση στις οδικές μεταφορές.

Το καθαρό υδρογόνο παρέχεται σε αέρια μορφή που πληροί τις προδιαγραφές τροφοδοσίας οχημάτων κυψέλης καυσίμου (FCEVs) σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα (EN 17124:2022).

Στο τέλος της Απόφασης υπάρχει σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 με Πίνακα των Ευρωπαϊκών Οδηγιών/Κανονισμών

Στο άρθρο 4 γίνεται ο καθορισμός των ελάχιστων εσωτερικών και εξωτερικών αποστάσεων ασφαλείας αμιγών ή μικτών πρατηρίου υδρογόνου

Ο Υπεύθυνος λειτουργίας πρατηρίου υδρογόνου

Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του υπεύθυνου λειτουργίας πρατηρίου υδρογόνου, οι προϋποθέσεις για τον ορισμό του, η εμπειρία του, το επίπεδο γνώσεων του, η επαγγελματική του εκπαίδευση, ο χρόνος εκπαίδευσης, το περιεχόμενο της διδακτέας ύλης, η κατάλληλα πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή διενέργειας αυτής καθορίζονται στην απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Παιδείας και Θρησκευμάτων της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4439/2016 (Α’ 222).

Μέτρα και μέσα Πυροπροστασίας πρατηρίων υδρογόνου

Από την Απόφαση ξεχωρίσαμε το παρακάτω μήνυμα:
 
«ΣΒΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ».

Εάν το υδρογόνο είναι άοσμο, προστίθεται στην προειδοποιητική πινακίδα η φράση:

«ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΣΜΗ».

Αξίζει αν αναφερθεί ότι υπάρχει δυνατότητα Σταθμών Ανεφοδιασμού Υδρογόνου ιδιωτικής χρήσεως.

Κλείνοντας αξίζει να αναφερθεί ότι η τρέχουσα Κυβέρνηση και λίγο πριν τις εκλογές εισάγει νομοθετημένη την νομοθεσία δύο νέων σχετικά καυσίμων για τα Ελληνικά δεδομένα όπως το LNG που ψηφίστηκε πρόσφατα και του Υδρογόνου. Απελευθερώνοντας την κατασκευή πρατηρίων απελευθερώνεται μια ολόκληρη αγορά και μια τεχνολογία νέων οχημάτων που θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στα επόμενα μεταβατικά χρόνια στην Αυτοκίνηση ειδικά των βαρέων οχημάτων οδηγούμενοι προς την τελική φάση της Ηλεκτροκίνησης.

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το pdf της ΚΥΑ.

Του Π. Καραμπίλα
  

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Tagged under

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ
Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης
Αριθμός ΓΕΜΗ: 068362203000

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin