Euro 7: Η εξέλιξη των προτύπων εκπομπών για αυτοκίνητα, van, φορτηγά και λεωφορεία

Η NVGA (Ένωση Οχημάτων Φυσικού Αερίου και Βιοκαυσίμων) δημοσίευσε ένα έγγραφο θέσης σχετικά με την «Εξέλιξη των προτύπων εκπομπών Euro 7 για αυτοκίνητα, van, φορτηγά και λεωφορεία». Τα σχόλιά μπορούν να βρεθούν στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίσης να ληφθούν ως pdf εδώ.


ΣΧΟΛΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΜΕΤΑ -EURO 6 / VI ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, VAN, ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Η ποιότητα του αέρα, ιδίως στις αστικές περιοχές, είναι ένας από τους βασικούς στόχους για τη διασφάλιση της προστασίας της υγείας και τη μείωση του κοινωνικού κόστους. Ως προς αυτό, ο τομέας των οδικών μεταφορών πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο μαζί με άλλες παράλληλες δράσεις για τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και τη βελτιστοποίηση των μοντέλων εφοδιαστικής εμπορευμάτων και προσωπικής κινητικότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη την αναθεώρηση των σημερινών προτύπων εκπομπών, η NGVA Europe θα ήθελε να επισημάνει τα εξής:

 1. Οποιοδήποτε μελλοντικό πρότυπο εκπομπών πρέπει να αναπτυχθεί μετά από διεξοδική αξιολόγηση της εφαρμογής των πιο πρόσφατων προτύπων Euro6 / VI και μια βαθιά αξιολόγηση που διεξάγεται σε ανεξάρτητες επιστημονικές μελέτες για τον αντίκτυπο στην υγεία. Αυτό εξετάζει επίσης μια συστημική προσέγγιση, όπου άλλα μέτρα (π.χ. συνδεσιμότητα, διαχείριση της κυκλοφορίας, νέα μοντέλα κινητικότητας) μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της ποιότητας του αέρα, ιδίως στις αστικές περιοχές. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει μια γρήγορη εφαρμογή διαφορετικών υπο-επιπέδων των προτύπων. Αυτά έχουν σχεδιαστεί ριζικά για να εγγυηθούν την ευρωστία των συστημάτων κάτω από τις εκπομπές πραγματικής οδήγησης, εισάγοντας τη μέτρηση PEMS και έχουν θέσει ήδη πολύ αυστηρούς στόχους από σήμερα.

 2. Ο συνολικός στόχος για τη διασφάλιση της ευρωστίας του προτύπου θα πρέπει πάντα να τίθεται αναζητώντας μια προσέγγιση ουδέτερη ως προς τα καύσιμα, εξαλείφοντας επίσης ορισμένες από τις τρέχουσες ασυνέπειες στις μεθοδολογίες μέτρησης που ισχύουν σήμερα (π.χ. σήμερα η μέτρηση NH3 βασίζεται στη συγκέντρωση και όχι στο ρυθμό ροής).

 3. Όταν αναφερόμαστε στον στόχο απλούστευσης, υποστηρίζουμε πλήρως τη δημιουργία απλών προτύπων που μπορούν να διαρκέσουν για επαρκή χρονική περίοδο. Αυτό θα αποτρέψει το κόστος για συνεχή ενημέρωση από την πλευρά των κατασκευαστών οχημάτων και θα παρέχει επίσης μια πιο διαφανή επικοινωνία στους τελικούς χρήστες.

 4. Λόγω της βαθιάς διαφοράς μεταξύ των δύο αγορών και των προϊόντων, η συγχώνευση των κανονισμών για την Ελαφρά Κατηγορία και τη Βαριά Κατηγορία δεν είναι ο σωστός τρόπος για να επιτευχθεί η απλοποίηση. Προτείνουμε λοιπόν να διατηρηθούν οι δύο κανονισμοί ξεχωριστά και επίσης να εξεταστεί καλύτερα η ιδιαιτερότητα του ελαφρού επαγγελματικού οχήματος - LCV -

 5. Κοιτώντας στον στόχο ποιότητας του αέρα, ο ρόλος του φυσικού αερίου είναι βασικός για διάφορους λόγους:

  • Όταν εξετάζουμε μη ρυθμιζόμενους ρύπους, οι εγγενείς ιδιότητες του φυσικού αερίου, ένα καύσιμο χωρίς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, με πολύ χαμηλές εκπομπές NMHC, θα μεταφραστούν σε πολύ χαμηλή στάση ως προς το σχηματισμό όζοντος στο επίπεδο του εδάφους που είναι επιζήμιο για την αναπνευστική οδό και για την οξίνιση1 .
  • Λόγω της αέριας φύσης του, το φυσικό αέριο παρέχει ομοιογενές μείγμα αέρα-καυσίμου με σχεδόν μηδενικές εκπομπές σωματιδίων. Όσον αφορά τις εκπομπές PN, οι πρόσφατες εμπειρίες έχουν δείξει πλήρη συμμόρφωση των αποκλειστικών κινητήρων φυσικού αερίου, ακόμη και στον τομέα κάτω από διάμετρο 23nm2.
  • Τα συστήματα μετα-επεξεργασίας που έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές φυσικού αερίου είναι πολύ ανθεκτικά και απλά. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της μετατροπής ρύπων, είναι επίσης αποτελεσματικά στη μετατροπή του άκαυστου μεθανίου. Η τρέχουσα επίπτωση από τις εκπομπές CH4 από αποκλειστικούς κινητήρες φυσικού αερίου στα καυσαέρια είναι στη χειρότερη περίπτωση περίπου 1-2% μόλις μετατραπεί σε ισοδύναμο CO23. Εν πάση περιπτώσει, η μελλοντική πιθανή κατανομή των εκπομπών μεθανίου ως ισοδύναμη τιμή CO2 πρέπει να γίνει μόνο μία φορά, αποφεύγοντας τυχόν επανάληψη τόσο στον κανονισμό εκπομπών CO2 όσο και στο πρότυπο ρύπων (το ίδιο το μεθάνιο δεν είναι επιβλαβής ρύπος).
  • Εάν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αντιμετωπίζονται μέσω του υπολογισμού των ισοδύναμων εκπομπών CO2, αυτό σημαίνει ότι οι εκπομπές CO2 δεν μεταφράζουν πλέον την κατανάλωση καυσίμου από το όχημα, αλλά, αντίθετα, η κλιματική αλλαγή. Αυτό πρέπει αυτόματα να ανοίξει για να συμπεριλάβει τη διάσταση των ανανεώσιμων καυσίμων στον υπολογισμό CO2 .
  • Κοιτάζοντας το μέλλον και τη δυνητική χρήση των μιγμάτων φυσικού αερίου-υδρογόνου, αυτό έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί σε μια πιο ολοκληρωμένη διαδικασία καύσης, μειώνοντας περαιτέρω τις εκπομπές ρύπων4.
  • Κοιτάζοντας το χρονοδιάγραμμα που απαιτείται για την ανανέωση του στόλου οχημάτων της ΕΕ, το φυσικό αέριο είναι επίσης μια οικονομική λύση όταν χρησιμοποιείται σε ειδικά συστήματα μετασκευής για την αναβάθμιση του επιπέδου εκπομπών από παλαιότερα
  • Σε σύγκριση με την πρόωση Diesel, οι κινητήρες φυσικού αερίου μειώνονται κατά το ήμισυ στις ακουστικές εκπομπές, προσφέροντας επίσης ιδανικές λύσεις για την κίνηση τη νύχτα μέσα στην πόλη

NGVA - Ποιοι είναι

Η Ένωση Οχημάτων Φυσικού Αερίου και Βιοκαυσίμων (NGVA Europe) είναι η ευρωπαϊκή ένωση που προωθεί τη χρήση του φυσικού αερίου και των ανανεώσιμων καυσίμων ως καυσίμων για τις μεταφορές. Ιδρύθηκε το 2008, έχει 124 μέλη από 27 + 4 χώρες περιλαμβάνουν εταιρείες και εθνικούς συλλόγους από ολόκληρη την αλυσίδα κατασκευής φυσικού αερίου και οχημάτων.

Η NGVA Europe είναι μια πλατφόρμα για τη βιομηχανία που ασχολείται με την παραγωγή και διανομή οχημάτων και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών εξαρτημάτων, των προμηθευτών φυσικού αερίου και των διανομέων φυσικού αερίου. Υπερασπίζεται τα συμφέροντά τους στους Ευρωπαίους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για τη δημιουργία ακριβών προτύπων, δίκαιων κανονισμών και ίσων συνθηκών στην αγορά.

Η NGVA Europe δημιουργεί δίκτυα μεταξύ ενδιαφερομένων μερών για την επίτευξη συναίνεσης για θέσεις και δράσεις για την επέκταση της αγοράς του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου. Συλλέγει, καταγράφει και κοινοποιεί αξιόπιστα γεγονότα και σημαντικές εξελίξεις στην αγορά.


Πηγή
https://www.ngva.eu/medias/development-of-euro-7-emission-standards-for-cars-vans-lorries-and-buses/

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin