ΚΤΕΟ: Δεν θα «κόβονται» τα αυτοκίνητα με «πειραγμένα» χιλιόμετρα

Με μια νέα εγκύκλιο επανέρχεται το ΥΜΕ και αλλάζει τις υπουργικές αποφάσεις που αφορούν τις  διατάξεις για τους μετρητές χιλιομέτρων

Μετά την αναστάτωση που προκάλεσε η αυθαίρετη  διαδικασία  που προσδιόρισε το υπουργείο μεταφορών σχετικά με τη διόρθωση του μετρητή χιλιομέτρων με τεκμαρτά χιλιόμετρα αλλά και την υποχρέωση του ιδιοκτήτη για επέμβαση στον χιλιομετρητή και την διόρθωση του, μια νέα εγκύκλιος έρχεται να βάλει τέλος στα δεινά των ιδιοκτητών αυτοκινήτων.  

Όπως είχαμε αναφέρει, σχετικά με προηγούμενη υ.α., αρκετά ήταν τα σημεία που θα δημιουργούσαν προβλήματα τόσο στην διαδικασία του τεχνικού ελέγχου όσο και στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων με την υποχρέωση τους να διορθώσουν τον μετρητή των χιλιομέτρων. Μια διαδικασία που όπως φάνηκε και όπως επιβεβαιωθήκαμε όχι μόνο δεν διορθώνει το πρόβλημα αλλά δημιουργεί άλλα περισσότερα.
 
Με την νέα υ.α. 77465/902/2019 με θέμα: Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων: 1) με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (Β΄ 1003) όπως ισχύει. 2) με αριθμ. πρωτ. οικ. 53116/540/2019 (Β΄ 1032) “Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης οικ. 24996/2840/2011 (Β΄1123) «Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Συγκέντρωση επεξεργασία και αποστολή στοιχείων των διενεργουμένων τεχνικών ελέγχων».” 3) με αριθμ. πρωτ. οικ. 53118/542/2019 (Β΄ 2748) “Τροποποίηση της 20794/2222/2012 (Β΄1466) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου αναλυτικά:

Με την εν λόγω τροποποιητική υπουργική απόφαση:

 1. Αντικαθίσταται το άρθρο 12 της υπουργικής απόφασης με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/06-03-2019 (Β΄ 1003) όπως ισχύει ως προς την εξής κατεύθυνση:
  1. Αλλάζει ο τίτλος του άρθρου 12 από «Διόρθωση ένδειξης μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων» σε «Έλεγχος ιστορικού καταγραφής μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων»
  2. Στην παρ. 1 η αποκατάσταση της σοβαρής έλλειψης όπως ορίζεται στους κωδικούς 7.11.a και 4405.1 των πινάκων των Παραρτημάτων I και II της με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/06-03-2019 (B΄ 1003) όπως ισχύει αντίστοιχα, που αφορούν την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 9 της κ.υ.α. με αριθμ. πρωτ. οικ. 49372/3352/7.7.2017 (Β΄ 2726), γίνεται με την αναγραφή επί του δελτίου τεχνικού ελέγχου της παρατήρησης «ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΩΝ ΧΛΜ. ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ../../….και ../../…» (αναγράφονται οι ημερομηνίες διαδοχικών ελέγχων που διαπιστώνεται ανακολουθία) και ενημερώνεται γι' αυτήν ο προσκομίζων το όχημα.
  3. Στην παρ. 2 για την εκκίνηση των ποινικών κυρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 9 της κ.υ.α. με αριθμ. πρωτ. οικ. 49372/3352/2017 (Β΄ 2726) ακολουθείται η διαδικασία της υποβολής εγκλήσεως, βάσει των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα ν. 4619/2019 (Α΄ 95) όπως ισχύει, από τον δηλούντα.
  4. Στην παρ. 3 διατηρείται η διαδικασία υποβολής στο ΚΤΕΟ Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986, όταν κατά τον τεχνικό έλεγχο διαπιστώνεται εμφανής παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, αλλά μόνο για την περίπτωση στην οποία δηλώνεται η επιθυμία για την επιβολή ποινικών κυρώσεων που αφορούν την παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.
  5. Καταργείται η έκδοση βεβαίωσης διόρθωσης ένδειξης μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, όπως και το υπόδειγμα αυτής στο άρθρου 13 της υ.α. με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/06-03-2019 (Β΄1003), καθώς και η διαδικασία προσθήκης τεκμαρτών χιλιομέτρων.
 2. Η διαδικασία ελέγχου μέσω των Μηχανογραφικών Συστημάτων των ΚΤΕΟ, της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων της παρ. 3 του άρθρου 1 της υ.α. με αριθμ. πρωτ. οικ. 53116/540/2019 (Β΄ 2832) και της υ.α. με αριθμ. πρωτ. οικ. 53118/542/2019 (Β΄ 2748) όπως αυτές ισχύουν, αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω ήτοι, όταν διαπιστώνεται ανακολουθία (μείωση της ένδειξης του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων) μεταξύ διαδοχικών ελέγχων, οποτεδήποτε χρονικά έχει αυτή συμβεί, αναγράφεται επί του δελτίου τεχνικού ελέγχου η παρατήρηση «ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΩΝ ΧΛΜ. ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ../../….και ../../…» (αναγράφονται οι ημερομηνίες διαδοχικών ελέγχων που διαπιστώνεται ανακολουθία).

Όπως φαίνεται με την νέα εγκύκλιο απλά θα ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου για την «απάτη» αλλαγής χιλιομέτρων και εάν το επιθυμεί και το αδίκημα δεν έχει παραγραφεί μπορεί να κάνει κάθε νόμιμη ενέργεια όπως προβλέπεται από τον ποινικό κώδικα.

Ερωτήματα όμως εξακολουθούν να παραμένουν όπως για παράδειγμα τι θα γίνεται με τα νέα αυτοκίνητα που δεν έχουν συμπληρώσει τετραετία, δεν έχουν υποχρέωση να περάσουν από τεχνικό έλεγχο και πωλούνται πριν την τετραετία με πειραγμένα χιλιόμετρα ή τι θα ισχύει για κάποιες κατηγορίες οχημάτων δημοσίας χρήσεως κ.α  

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση το Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ διοργανώνει την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 17:30-20:00 Δωρεάν ημερίδα για την ειδικότητα του Τεχνίτη Οργάνων – "Πειραγμένα χιλιόμετρα"

Δηλώστε Συμμετοχή

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin