Το νομοθετικό έλλειμα της Ηλεκτροκίνησης παραμένει ‘‘ζωντανό’’ για τον επισκευαστικό κλάδο Αυτοκινήτων - Μέρος Β΄

Μονόδρομος η προσαρμογή στις νομοθετικές & τεχνολογικές απαιτήσεις της Ηλεκτροκίνησης.

• Ο μη εκπαιδευμένος Τεχνίτης χωρίς άδεια άσκησης επαγγέλματος Υψηλής Τάσης δεν θα μπορεί να κάνει service σε ένα Υβριδικό ή Ηλεκτρικό όχημα;  
• Πρέπει ο επισκευαστής να «διώχνει» το αυτοκίνητο από το Συνεργείο του αν δεν έχει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και την απαιτούμενη τεχνογνωσία;
• Αιτήματα & τηλεφωνικά Παράπονα στο Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ καταγγέλλουν έλλειψη πρόβλεψης εκπαίδευσης στην ειδικότητα των φανοβαφέων
• Θα μπορούσε το αντίστοιχο πρόγραμμα εκπαίδευσης Τεχνίτη Υψηλής Τάσης κατηγορίας 1 να οδηγεί έστω σε Απόκτηση βεβαίωσης κατάρτισης;
• Παρέμβαση με Υπόμνημα του Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ για το νομοθετικό έλλειμα της Ηλεκτροκίνησης και τον επισκευαστικό κλάδο Αυτοκινήτων

Συνεχίζουμε και σε αυτό το τεύχος με την ανοικτή βεντάλια των θεμάτων νομοθεσίας σε συνέχεια από του προηγούμενο.  Αυτή η βεντάλια  περιλαμβάνει και τις σχετικές προτάσεις του Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ.

Η απάντηση στα τρία (3) πρώτα ερωτήματα  κρύβεται εδώ και είναι στην ΚΥΑ 194135 /2021 την οποία μπορείτε να διαβάσετε στα ακόλουθα 2 σχετικά άρθρα

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων αναγγελίας έναρξης λειτουργίας των συνεργείων που εκτελούν εργασίες επισκευής και συντήρησης σε οχήματα υψηλής τάσης.

Άρθρο 3
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας συνεργείου οχημάτων υψηλής τάσης
...
1.γ Να υφίσταται δυνατότητα του υποψηφίου εκμεταλλευτή συνεργείου να παρέχει, κατ’ ελάχιστο, όλες τις απαραίτητες εργασίες επισκευής και συντήρησης ενός οχήματος υψηλής τάσης.

Άρθρο 7
Διοικητικές, τεχνικές και άλλες απαιτήσεις
...
7. Το συνεργείο δεν αναλαμβάνει άμεσα ή έμμεσα τις εργασίες της παρ. 1.γ του άρθρου 3 της παρούσης όταν δεν κατέχει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και την απαιτούμενη τεχνογνωσία.
Σε τέτοια περίπτωση, ενημερώνει το πρόσωπο που προσκόμισε το όχημα και το παραπέμπει σε συνεργείο που διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και την απαιτούμενη τεχνογνωσία.

Ας περάσουμε και σε επιπλέον σημαντικές παρατηρήσεις αρχίζοντας από τους φανοβαφείς και τα πιεστικά τηλέφωνα που δέχεται το Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ για την διεξαγωγή έστω ενημερωτικών σεμιναρίων:

1. Έλλειψη Εκπαίδευσης-Επιμόρφωσης τεχνιτών Φανοβαφείων στα Οχήματα Υψηλής Τάσης

Στους τεχνίτες επισκευής και συντήρησης Οχημάτων Υψηλής Τάσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν κατ’ ελάχιστον και οι τεχνίτες με ειδικότητα Φανοποιού, Βαφέα. Πολλά τα ερώτηματα όμως, όπως από που και πως θα εκπαιδευτούν;
Όπως ρητά αναφέρεται στην νομοθεσία οι όποιες εργασίες στα οχήματα Υψηλής Τάσης θα πρέπει να εκτελούνται με γνώμονα πρωταρχικά την ασφάλεια!

Ως εκ τούτου θα πρεπει να δοθεί μέριμνα ώστε να τροποποιηθεί η σχετική Υ.Α. ή να εκδοθεί  διευκρινιστική εγκύκλιος, η οποία θα περιλαμβάνει και αυτές τις ειδικότητες ή τυχόν και άλλες που αναφέρονται στον Νόμο 1575/1985.

Η εκπαίδευση θα πρέπει να ακολουθεί τις διαδικασίες εκπαίδευσης του τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1 και σε κάθε εκπαιδευόμενο να δίνεται Βεβαίωση Κατάρτισης.

Η βεβαίωση κατάρτισης δεν θα οδηγεί σε απόκτηση  άδειας άσκησης επαγγέλματος.

2. Έλλειψη Εκπαίδευσης-Επιμόρφωσης άλλων εμπλεκόμενων επαγγελματικών ομάδων με τα οχήματα Υψηλής Τάσης όπως:

a) Εμπλεκόμενες για την μεταφορά εταιρείες οδικής βοήθειας

b) Απεγκλωβισμός σε δυστυχήματα – Πυροσβεστική

c) Έλεγχος – ΙΚΤΕΟ
 
d) Κέντρα διαχείρισης Οχημάτων τέλους Κύκλους Ζωής (ΟΤΚΖ)

Για τα Κέντρα διαχείρισης Οχημάτων τέλους Κύκλους Ζωής (ΟΤΚΖ) καθώς και σε σημεία παραλαβής ΟΤΚΖ, θα πρέπει  σε συνεργασία με την αντίστοιχη Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να υπάρξει πρόβλεψη ύπαρξης Τεχνίτη κατηγορίας 2.

Τα οχήματα Υψηλής Τάσης που καταλήγουν σε κέντρα ΟΤΚΖ, θα πρέπει να τα διαχειρίζονται Τεχνίτες Κατηγορίας 2, καθότι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στις περιπτώσεις αυτές είναι πολύ μεγαλύτεροι αφού εργάζονται ως επί το πλείστον είναι προς το παρόν  ανειδίκευτοι εργαζόμενοι.


Η δημιουργία αντίστοιχου νομοθετικού πλαισίου από πλευράς του ΥΜΕ και Υ.ΠΕ.ΕΝ. κρίνεται απαραίτητη και επείγουσα.  

3. Άλλα προβλήματα στην εξελισσόμενη διαδικασία εκπαίδευσης

Στην πρόσφατη έκθεση Autotec που εγκαινίασε η Υφυπουργός Μεταφορών και που συμμετείχαμε ως εκθέτες μας επικοινωνήθηκαν διάφορες αξιόλογες πληροφορίες για το πως φαίνεται ότι θα εξελιχθεί η διαδικασία τις οποίες συνοψίζουμε:

a) Έχουμε ήδη πληροφορίες για περιπτώσεις εισαγόμενων βεβαιώσεων από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες αξίας 2.500 ευρώ. Αυτές έχουν ήδη πωληθεί αντί παρακολούθησης σεμιναρίων και εξετάσεων στην Ελλάδα και φυσικά δεν έχουν την παραμικρή ισχύ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτοί οι άνθρωποι είναι θύματα επιτήδειων που κορόιδεψαν τους φίλους επισκευαστές.

b) Άλλες πληροφορίες αναφέρουν περιπτώσεις όπου Ελληνικής προέλευσης βεβαιώσεις από ΚΒΔΜ ήδη πωλούνται έναντι υψηλού τιμήματος (Αφορά και τις 2 βεβαιώσεις του τεχνίτη Υψηλής τάσης κατηγορίας 1&2 χωρίς παρακολούθηση και εξετάσεις).

c) Εταιρείες πώλησης εξοπλισμού διαγνωστικού εξοπλισμού & μηχανημάτων Συνεργείων ανακοινώνουν την είσοδό τους στο χώρο για υλοποίηση σεμιναρίων Υψηλής Τάσης

d) Όμοιες εταιρείες πώλησης ανταλλακτικών ανακοινώνουν επίσης σεμινάρια

Ο καθένας είναι ελεύθερος να επιλέξει την οδό της νομιμότητας ή μη που του αρμόζει όμως επισημαίνουμε τους αόρατους κινδύνους για τους φίλους επισκευαστές όταν δεν έχουν την γνώση πως να προστατευτούν.

Χωρίς να είμαστε σε θέση να κρίνουμε τι είναι νόμιμο και τι είναι έκνομο, όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα που δεν δείχνει ένα αρραγές νομοθετικό πλαίσιο. Αντίθετα δείχνει ρωγμές στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο κυρίως λόγω της απουσίας μηχανισμών (έστω δειγματοληπτικών) ελέγχων.

Η δημιουργία ελεγκτικού μηχανισμού από πλευράς του ΥΜΕ θα εξασφάλιζε την πραγματική διεξαγωγή των εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Ο ελεγκτικός μηχανισμός θα επιβεβαιώνει την ύπαρξη Πιστοποιημένων εκπαιδευτών, την ύπαρξη του εξοπλισμού και των Μέσων Ατομικής προστασίας τους χώρους της Πρακτικής εκπαίδευσης των πιστοποιημένων δομών, την δυνατότητα πρόσβασης αυτοκινήτου την απενεργοποίηση της Υψηλής Τάσης και την εκ νέου ενεργοποίηση της κατά την Πρακτική που θα πρέπει να γίνεται μόνο με Φυσική παρουσία, δηλαδή θα επιβεβαιώνει ότι ακριβώς αναφέρεται και απαιτείται από την σχετική ύλη της νομοθεσίας και για τις 2 κατηγορίες.

Ο ελάχιστος συμβιβασμός η ύπαρξη σχετικών φωτογραφιών των εκπαιδευομένων, όπως διαφαίνεται πριν καν εκκινήσει η διαδικασία των εκπαιδεύσεων, δημιουργεί μια άναρχη κατάσταση, θύματα των οποίων θα είναι και παλι οι επισκευαστές που θα επιδιώξουν να επεκτείνουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος τους σε Άδεια Τεχνίτη Οχημάτων Υψηλής Τάσης, Κατηγορίας 1 ή Κατηγορίας 2.

4. Προβλήματα με τους Ειδικούς χώρους εναπόθεσης, επισκευής ή φύλαξης της μπαταρίας του οχήματος υψηλής τάσης και χώρους αναμονής για τον έλεγχο του οχήματος.

Με βάση την Κ.Υ.Α. 194135 /2021 γίνεται ο καθορισμός όρων και προϋποθέσεων αναγγελίας έναρξης λειτουργίας των συνεργείων που εκτελούν εργασίες επισκευής και συντήρησης σε οχήματα υψηλής τάσης.
Στο άρθρο 4 αναφέρονται οι προϋποθέσεις των απαιτούμενων χώρων μεταξύ των οποίων και οι χώροι που σχετίζονται με την φύλαξη των μπαταριων των οχημάτων Υψηλής Τάσης καθως και αυτοί που αφορούν την αναμονής και τον έλεγχο του οχήματος υψηλής τάσης.

Ειδικότερα αναφέρεται ότι σε περίπτωση που ένα συνεργείο δεν διαθέτει τέτοιους χώρους θα μπορεί να συμβληθεί με φορέα διαχείρισης μπαταριών αυτού του τύπου ή με τον εισαγωγέα των αυτοκινήτων και ότι το συνεργείο του δε διαχειρίζεται μπαταρίες εντός του χώρου του.
Για δε τον χώρο αναμονής και ελέγχου, ότι έχει συμβληθεί με επιχείρηση οδικής βοήθειας και ότι το όχημα υψηλής τάσης θα παραμείνει στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης αυτής για τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες, ώστε η κρίσιμη μπαταρία να σταθεροποιηθεί.

Και για τις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις οι υπηρεσίες 2ου ΥΜΕ θα πρέπει να καθορίσουν και να διευκρινίσουν τα ακόλουθα:

• Ποιος είναι ο ορισμός του φορέα διαχείρισης μπαταριών;
• Πως θα ορισθούν και πως θα αδειοδοτηθούν οι συγκεκριμένοι χώροι είτε αυτοί ανήκουν σε φορέα, ή σε εισαγωγέα οχημάτων ή σε εταιρεία οδικής βοήθειας.
• Πόσες συμβάσεις θα πρέπει να έχουν οι πάροχοι ανά διατιθέμενο χώρο;

5. Πρόβλημα με τις άδειες λειτουργίας Συνεργείων άνω των 3.5 τόνων.

Τα ηλεκτρικά λεωφορεία είναι ήδη εδώ και μαζί με αυτά και τα ηλεκτρικά φορτηγά. Το ίδιο ισχύει και για τις ηλεκτρικές μοτοσικλέτες και σκούτερ με μπαταρίες των 60, 72, 80 & 90 Volts που θεωρούνται σύμφωνα με την νομοθεσία οχήματα Υψηλής Τάσης

Δεν θα πρέπει το Υ.Μ.Ε. να εκδώσει σχετική νομοθεσία που θα αποσαφηνίζει όλες τις λεπτομέρειες λειτουργίας των συνεργείων αυτών προκειμένου να είναι πλήρως εναρμονισμένη η Ελληνική νομοθεσία για την Άδεια λειτουργίας κάθε κατηγορίας συνεργείων;

6. Πρόβλημα με τον εξοπλισμό του Κύριου χώρου επισκευής και συντήρησης των οχημάτων υψηλής τάσης.

Για τον χώρο επισκευής και συντήρησης αναφέρεται ότι σε περίπτωση συμβατικού συνεργείου, στο οποίο πραγματοποιούνται και εργασίες οχημάτων υψηλής τάσης, όταν απαιτείται η επισκευή και συντήρηση ταυτόχρονα δύο ή περισσοτέρων οχημάτων υψηλής τάσης, το συνεργείο δύναται να χρησιμοποιεί εκτός από τον δεσμευμένο κύριο χώρο επισκευής και συντήρησης και τον χώρο για την επισκευή και συντήρηση συμβατικών οχημάτων.

Ο χώρος αυτός, εφόσον δύναται να δεσμευτεί πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις της Κ.Υ.Α. και συγκεκριμένα, να  σημαίνεται κατάλληλα περιμετρικά, και ταυτόχρονα να  υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για τις εργασίες επί των οχημάτων υψηλής τάσης (2η σειρά εργαλείων και εξοπλισμού).

Και για την περίπτωση αυτή θα πρέπει το Υ.Μ.Ε. να διευκρινίσει εάν η δεύτερη σειρά εργαλείων και εξοπλισμού είναι αυτή που αναφέρεται στο άρθρο 10 ή αυτή που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ της σχετικής Κ.Υ.Α. Υπάρχει αντιφατικότητα.

7. Πρόβλημα και με τις λοιπές απαιτήσεις χώρων

Με δεδομένο την σημερινή Ελληνική πραγματικότητα των συνεργείων, την γεωγραφική τους κατανομή, τις δυσκολίες χώρου και διαμόρφωσή τους, θα πρέπει οι υπηρεσίες του Υ.Μ.Ε. να επανεξετάσουν  τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες των χώρων υγιεινής και αυτών για γραφειοκρατικές εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι ε. και στ. της επικοίμενης Υ.Α.

Το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκίνητων (ΙΔΕΕΑ) δραστηριοποιείται επί 30+ χρόνια στο χώρο του αυτοκίνητου και εκπαιδεύει επαγγελματίες με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και έχοντας την ασφάλεια σε ύψιστο βαθμό συμβάλλοντας έτσι  στην επιμόρφωση των επισκευαστών αυτοκινήτων σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας, στη βασική θεωρία των λειτουργικών συστημάτων του αυτοκινήτου αλλά και στην πρακτική επίλυση των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν οι επισκευαστές.

Πρόσφατα αντιπροσωπεία του Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ επισκέφθηκε και ενημέρωσε, την Υφυπουργό Μεταφορών και κατόπιν αιτήματος, απέστειλε σχετικό υπόμνημα με τα θέματα που σχετίζονται με την Εκπαίδευση τεχνιτών επισκευής Οχημάτων Υψηλής Τάσης, με τις προδιαγραφές των συνεργείων Υψηλής Τάσης, καθώς και κάποιες σημαντικές παρατηρήσεις, ώστε να συμβάλει και η επιστημονική ομάδα του ΙΔΕΕΑ ως ένας πυλώνας της αγοράς των συνεργείων και των επισκευαστών στην ενσωμάτωση και πλήρη υλοποίηση της σχετικής  νομοθεσίας που αφορά την Υψηλή Τάση και την ραγδαία εξαπλούμενη Ηλεκτροκίνηση με στόχο πάντα την ασφάλεια.

Εν κατακλείδι:

Το αυτοκίνητο μετά από 110 χρόνια αλλάζει από συμβατικό με θερμικούς κινητήρες σε Ηλεκτρικό + Συνδεδεμένο + Αυτόνομο (Electric + Connected + Autonomous).

Η σαφής, καθορισμένη και αποσαφηνισμένη νομοθεσία της Ηλεκτροκίνησης και για τα Συνεργεία θα πρέπει να αποτελέσει την μελλοντική κληρονομιά των επόμενων γενιών.

Επειδή η γνώση είναι το σημαντικότερο ειδικό εργαλείο για τους μελλοντικούς Μηχανοτρονικούς, το Υπουργείο Παιδείας κατά την άποψη του Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ θα έπρεπε να μην απέχει από την Εκπαίδευση αλλά να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός της πολιτείας στην ανάπτυξη και εκπαίδευση στην Ηλεκτροκίνηση.

Η επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ έχει θέσει την Ανθρώπινη Ασφάλεια & Προστασία πάνω από όλα και ταυτόχρονα διατυμπανίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι:

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ!

Το Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ παραμένει στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου φορέα για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή συμβολή σε όλα τα παραπάνω νομοθετικά κενά.

Του Χ. Βόντα
Επιστημονικού Σύμβουλου &
Συνεργάτη Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ  

Το νομοθετικό έλλειμα της Ηλεκτροκίνησης παραμένει ζωντανό για τον επισκευαστικό κλάδο Αυτοκινήτων - Μέρος Α

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ
Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης
Αριθμός ΓΕΜΗ: 068362203000

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin