Όροι λειτουργίας εγκαταστάσεων και πρατηρίων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG)

Η Υπουργική απόφαση προβλέπει εγκατάσταση σε υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας», χωρητικότητα έως 50 τόνους και Πρατήρια LNG ή/και L-CNG ιδιωτικής χρήσεως

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΜΙΓΟΥΣ Ή ΜΙΚΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (LNG)

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Θεσπίστηκαν οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές και η διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας για την εγκατάσταση και λειτουργία αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG ή/και L-CNG, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως για την τροφοδοσία οχημάτων, με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για τις Μεταφορές κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου και του Υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νίκου Ταγαρά.

00 TOP1 scaled

Στην Απόφαση προβλέπονται οι όροι για την ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων των αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG και L-CNG, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, χωρητικότητας μέχρι 50 τόνων, με σκοπό τον ανεφοδιασμό των οχημάτων.

Συνοπτικά, καθορίζονται, μεταξύ άλλων:

- Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και επιθεώρηση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG και L-CNG δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως,

-Οι τεχνικές προδιαγραφές των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG και L-CNG δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως,
- Το σύνολο των εγκαταστάσεων ενός αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG και L-CNG δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως,
Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο διευρύνει τις δυνατότητες χρήσης του συγκεκριμένου τύπου καυσίμου, με δεδομένες τις εξελίξεις στην αγορά της ενέργειας.

Πιο αναλυτικά μέσα σε 4 κεφάλαια και 24 άρθρα η χώρα μας διαθέτει μια από τις πιο σύγχρονες νομοθεσίες για την δημιουργία πρατηρίων και διάθεση LNG σε οχήματα. Αξίζει να σταθούμε σε ένα ιδιαίτερο άρθρο (Νο.9) με το οποίο δίνεται η δυνατότητα Πρατηρίων LNG ή/και L-CNG ιδιωτικής χρήσης εφόσον ο εκμεταλλευτής του διαθέτει, τουλάχιστον πέντε (5) τροχοφόρα οχήματα που ανεφοδιάζονται με LNG.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2
Ορισμοί

Άρθρο 3
Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Πρότυπα και Κανονισμοί εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG)

Άρθρο 4
Χωροταξική θέση και κυκλοφοριακή σύνδεση πρατηρίων LNG και L-CNG

Άρθρο 5
Καθορισμός ελάχιστων αποστάσεων ασφαλείας αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG ή/και L CNG

Άρθρο 6
Κτιριακές εγκαταστάσεις αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG ή/και L-CNG

Άρθρο 7
Υπεύθυνος λειτουργίας πρατηρίων LNG ή/και L-CNG

Άρθρο 8
Μέτρα και μέσα Πυροπροστασίας πρατηρίων LNG ή/και L-CNG

natural gas vehicles range gpv14 him

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΜΙΓΟΥΣ Ή ΜΙΚΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (LNG)

Άρθρο 9
Πρατήρια LNG ή/και L-CNG ιδιωτικής χρήσεως

Άρθρο 10
Δικαιούμενοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αμιγών ή μικτών πρατηρίων παροχής (LNG)

Άρθρο 11
Αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αμιγών ή μικτών πρατηρίων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG)

Άρθρο 12
Άδεια ίδρυσης αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG.

Άρθρο 13
Άδεια λειτουργίας αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG

Άρθρο 14
Διαδικασία αλλαγής δικαιούχου της άδειας λειτουργίας αμιγούς ή μικτού LNG ή/και L-CNG


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 16
Σχεδιασμός εγκαταστάσεων

Άρθρο 17
Χαρακτηριστικά χωροθέτησης

Render S 0 View03 site

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Άρθρο 18
Λειτουργία και Συντήρηση

Άρθρο 19
Επιθεώρηση

Άρθρο 20
Ενιαίος φορέας LNG (skid) και φορητά μέσα αποθήκευσης LNG (μεταφερόμενη δεξαμενή)

Άρθρο 21
Τεχνικός εξοπλισμός πρατηρίου L-CNG

Άρθρο 22
Εποπτεία - Έλεγχος – Κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23
Τελικές διατάξεις -Ειδικές ρυθμίσεις

Άρθρο 24
Η ισχύς της παρούσας απόφασης

Συνημμένα και η υπ’ Αριθμ. Απόφαση 188543 / 1 Ιουλίου 2022 σε αρχείο PDF με τίτλο Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση διατάξεων παροχής (σημεία ανεφοδιασμού) Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) σε τροχοφόρα οχήματα, σε υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας».

Του Π. Καραμπίλα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Tagged under

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ
Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης
Αριθμός ΓΕΜΗ: 068362203000

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin