Ψηφιακό Μητρώο συνεργείων - Τελική και υποχρεωτική η εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου για τα συνεργεία & τους υπευθύνους τεχνίτες

Ο ΕΟΒΕΑΜΜ: O πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Α. Νικολόπουλος απαντά: Τελική και υποχρεωτική η εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου για τα συνεργεία & τους υπευθύνους τεχνίτες

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η νεα υ.α. 329369/13-11-2023/ΦΕΚ 6458Β΄με θέμα "Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου λειτουργούν των συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας" σχετικά με την ψηφιακή τακτοποίηση των συνεργείων.

Η νέα υπουργική απόφαση καταργεί την προηγούμενη (59388 / 940 / 2020 (Β΄ 5407) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, λόγω δυσκολιών και προβλημάτων εφαρμογής, επειδή κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστώθηκε:

• η ανάγκη τροποποίησης της μεθόδου της αρχικής καταχώρησης των στοιχείων του μητρώου, με τη συμμετοχή των εκάστοτε εκμεταλλευτών και η αντίστοιχη ταυτοποίηση τους με χρήση των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ
• η ανάγκη προσαρμογής διαφόρων τεχνικών απαιτήσεων σε πιο σύγχρονα τεχνικά δεδομένα.
• επίσης στην νέα υ.α. περιλαμβάνονται τα συνεργεία υψηλής τάσης και οι τεχνίτες υψηλής τάσης κατηγορίας 1 και 2 που δεν υπήρχαν στην προηγούμενη.

Η νέα υ.α. φαίνεται να αποτελεί την τελική και την οριστική εφαρμογή του αναμενόμενου Ψηφιακού Μητρώου.

Την νέα υπουργική απόφαση σχολιάζει σε συνέντευξή του για την εφημερίδα ‘‘To Συνεργείο του Αυτοκινήτου’’ ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ΕΟΒΕΑΜΜ κ. Αθανάσιος Νικολόπουλος ο οποίος χαρακτηριστικά αναφέρει:


Χαλάνδρι 28/11/2023
Συνέντευξη από κ. Αθανάσιο Νικολόπουλο,
πρόεδρο της EOBEAMM

received 287434680417179

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
κ. Νικολόπουλε είσαστε ένας από τους βασικούς πρωτεργάτες και υποστηρικτές του Ηλεκτρονικού Μητρώου Συνεργείων. Η ομοσπονδία έδωσε ένα αγώνα επί χρόνια για να έρθει η συγκεκριμένη απόφαση. Θα θέλαμε να μας απαντήσετε σε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την Δημοσίευση της νέας υπουργικής Απόφασης σχετικά με την λειτουργία και συντήρηση του Ψηφιακού Μητρώου των συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών.


1) Ποιος ο σκοπός και τα οφέλη του για τον επισκευαστικό κλάδο;

Καταρχήν θα πρέπει να επισημανθεί ότι, μετά από πολυετείς αγώνες της Ομοσπονδίας και εμένα προσωπικά, νομοθετήθηκε για πρώτη φορά η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιοποιημένου - παραμετρικού μητρώου αδειοδοτημένων επισκευαστών και συνεργείων αυτοκινήτων οχημάτων όλων των ειδικοτήτων.
Πρόκειται για ένα προηγμένο έργο, με πολλαπλά οφέλη:
- για τον πολίτη – κάτοχο οχήματος
- για την Πολιτεία και τις ελεγκτικές αρχές
- για τον επισκευαστικό κλάδο και την αναβάθμισή του
- για την απάλειψη των παράνομων “συνεργείων”
Είναι προφανές ότι για πρώτη φορά όλα τα νομίμως αδειοδοτημένα συνεργεία θα καταχωρηθούν σε ένα δημοσιοποιημένο μητρώο της Πολιτείας, στο οποίο πρόσβαση θα έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι: οι πολίτες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι πραγματογνώμονες, η Πολιτεία.
Αυτό από μόνο του ξεκαθαρίζει το τοπίο. Έχουμε διαμηνύσει προς κάθε κατεύθυνση ότι η ΕΟΒΕΑΜΜ δεν αναγνωρίζει και δεν υποστηρίζει «Συνεργείο» χωρίς τις νόμιμες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας.
Το «Συνεργείο» αυτό για μας δεν υπάρχει. Δεν είναι μόνο ο αθέμιτος ανταγωνισμός και οι στρεβλώσεις που προκαλούνται στην αγορά της επισκευής σε βάρος των συναδέλφων μας επισκευαστών, οι οποίοι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους έναντι της Πολιτείας και των πολιτών, αλλά μένουν ουσιαστικά απροστάτευτοι απέναντι στην παρανομία και την αυθαιρεσία. Ούτε ότι το Κράτος χάνει πολύτιμα έσοδα, σε κρίσιμους καιρούς, από φορολογητέες δραστηριότητες.
Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ασφαλής οδική κυκλοφορία των κατόχων οχημάτων από αμφίβολης ποιότητας «υπηρεσίες». Είναι αυτονόητο ότι, με τη δημιουργία του ψηφιακού μητρώου, λύνονται τα χέρια των ελεγκτικών αρχών και θα συντομεύσουν οι χρόνοι του κατασταλτικού ελέγχου, δεδομένου ότι η διαπίστωση της παρανομίας θα είναι άμεση και ευχερής.
Πέραν όμως του κομβικού αυτού ζητήματος, στόχος της Ομοσπονδίας είναι το ψηφιακό μητρώο των συνεργείων να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος των επιδιωκόμενων αναπτυξιακών δράσεων του κλάδου, καθώς και της ολοκληρωμένης εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων. Για το λόγο αυτό έχουμε ήδη υποβάλει αρμόδια ολοκληρωμένη πρότασή μας για την ολιστική ποιοτική και ποσοτική ενιαία θεώρηση, αντιμετώπιση και αποτελεσματική περιβαλλοντική εναλλακτική διαχείριση του συνόλου των επικίνδυνων και μη αποβλήτων του αυτοκινήτου οχήματος και των συνεργείων επισκευής και την ολοκληρωμένη κλαδική καταγραφή - απογραφή - αποτύπωση του καθολικού περιβάλλοντος λειτουργίας του συνόλου του Κλάδου μας, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποβλήτων άνευ κόστους για τους εκμεταλλευτές των συνεργείων και την ολοκληρωμένη, ποιοτική και ποσοτική, καθολική αντιμετώπιση του όλου διαγράμματος των αναπτυξιακών αναγκών του κλάδου μας.
Το προτεινόμενο σχέδιο, ένας «Ολοκληρωμένος Κλαδικός - Αναπτυξιακός - Αδειοδοτικός - Χωροθετικός - Γεωγραφικός - Περιβαλλοντικός - Στατιστικός Παραμετρικός Διαδραστικός Ψηφιακός Χάρτης ON LINE Βάσης Δεδομένων», θα μπορούσε να καταστεί «πιλότος» για όλους τους χειμαζόμενους σήμερα επιχειρηματικούς κλάδους των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοαπασχολουμένων στη χώρα μας.

2) Που οφείλεται η καθυστέρηση εφαρμογής του και γιατί μετά από δύο χρόνια έρχεται νέα υπουργική απόφαση για το Ψηφιακό Μητρώο που καταργεί την προηγούμενη 59388/940 του 2020;

Ενώ η νομοθέτηση για το ψηφιακό μητρώο έγινε πριν αρκετά χρόνια, δυστυχώς υπήρξε πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίησή του από πλευράς του αρμόδιου Υπουργείου, οφειλόμενη σε τεχνικά ζητήματα του σχεδιασμού του, τα οποία ουδέποτε επιλύθηκαν μέχρι σήμερα.
Θεωρώ ότι, με τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση, καθορίζονται για πρώτη φορά (πράγμα που έπρεπε να είχε γίνει εξαρχής) οι τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση και διαλειτουργικότητα του μητρώου, με τη συνεργασία των Πανεπιστημίων της χώρας, ώστε, επιτέλους, να υλοποιηθεί το μεγάλο αυτό έργο.

3) Και στην νέα υπουργική απόφαση η ημερομηνία ακριβούς εφαρμογής του παραμένει ανοικτή, εσείς τι πιστεύετε γι’ αυτό, θέτετε κάποιο χρονικό ορίζοντα εφαρμογής;

Η ΕΟΒΕΑΜΜ δεν μπορεί να θέσει κάποιο χρονικό ορίζοντα υλοποίησης του ψηφιακού μητρώου, καθώς αυτός εξαρτάται αποκλειστικά από τις συνέργειες του Υπουργείου με τα Πανεπιστήμια, ώστε να δημιουργηθεί η τεχνική βάση, η ψηφιακή πλατφόρμα του έργου με τις σχετικές προδιαγραφές. Αυτό που μπορεί να κάνει Η ΕΟΒΕΑΜΜ, είναι να επισημάνει στο αρμόδιο Υπουργείο την ανάγκη της ταχύτερης δυνατής ολοκλήρωσης του ψηφιακού μητρώου, ώστε να μην «λιμνάσει» και πάλι αδικαιολόγητα.

4) Πιστεύετε είναι αποδεκτό το ΗΜ από τον επισκευαστικό κλάδο ή κάποιοι θα το δουν σαν «άνοιγμα της πόρτας του συνεργείου στις όποιες οικονομικές ορέξεις» της κάθε κυβέρνησης;

Καταρχήν, το γεγονός ότι η δημιουργία του μητρώου συνεργείων αποτελεί τεράστιο βήμα για την πάταξη των παράνομων επιχειρήσεων, συνιστά άμεσο όφελος για όλους τους συναδέλφους. Σήμερα, οι συνάδελφοι επισκευαστές, προκειμένου να λειτουργούν νόμιμα, επενδύουν τεράστια ποσά σε κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και για την ασφαλή και ποιοτική επισκευή, υπερ-φολογούνται (περισσότερο από κάθε επαγγελματικό κλάδο), πληρώνουν υψηλά μισθώματα και καταβάλλουν ανελλιπώς, όπως οφείλουν, τις ασφαλιστικές εισφορές των ιδίων και των χιλιάδων υπαλλήλων που απασχολούν. Δεν υπάρχει πια καμία δικαιολογία για κανέναν. Ούτε για την Πολιτεία, ούτε για τον επιτήδειο, ο οποίος είτε με μία έναρξη επιτηδεύματος στην τοπική Δ.Ο.Υ., συχνά με άσχετους ΚΑΔ, είτε εντελώς “στη ζούλα” ανοίγει “συνεργείο” στο σπίτι του ή στο χωράφι του.
Θα επιδιώξουμε δε οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται μέσω ασφαλιστικών εταιρειών να καταβάλλονται μόνο στα συνεργεία που είναι καταχωρημένα στο μητρώο των συνεργείων. Σε κάθε περίπτωση, ο κλάδος δεν φοβάται τους ελέγχους, αρκεί αυτοί να γίνονται αντικειμενικά και στοχευμένα και να καθοδηγούν σε συμμόρφωση και όχι σε τιμωρία.

5) Τα στοιχεία που ζητά η συμπλήρωση του ΗΜ ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των στόχων της Ομοσπονδίας σχετικά με τα οφέλη του;

Καταρχήν θεωρώ ότι η καταχώριση των σχετικών στοιχείων (εκμεταλλευτή, τεχνιτών, εγκατάστασης) διευκολύνει τη λειτουργία και τη διαλειτουργικότητα του μητρώου για τους σκοπούς που θα εξυπηρετεί.
Βεβαίως, σε μια προηγμένη χώρα, η ευθύνη της καταχώρισης θα έπρεπε να ανήκει στις Υπηρεσίες και όχι στους εκμεταλλευτές των συνεργείων.

6) Ποια τα αρνητικά σημεία της υπουργικής απόφασης κατά την γνώμη σας, αν υπάρχουν, και αν κάτι θέλατε να αλλάξει ποιο θα ήταν αυτό;

Θεωρώ αρνητικό το γεγονός ότι την ευθύνη της καταχώρισης των στοιχείων την έχει ο εκάστοτε εκμεταλλευτής και όχι οι αρμόδιες Υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι η καταχώριση των τυχόν διοικητικών κυρώσεων δεν θα πρέπει να γίνεται από τους εκμεταλλευτές των συνεργείων, αλλά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, γεγονός που θα επισημάνουμε αρμοδίως.

7) Υπάρχει κάποιο μήνυμα που θα θέλατε στείλετε στους συνάδελφους επισκευαστές;

Παρά το γενικά απαισιόδοξο κλίμα που επικρατεί επί σειρά ετών, ο κλάδος άντεξε επιδεικνύοντας ιδιαίτερα γρήγορα αντανακλαστικά στη διαχείριση των κρίσεων. Παρά τα δεδομένα προβλήματα, η Ομοσπονδία μας προσαρμόστηκε στις συνθήκες, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες και επιτυγχάνοντας την απρόσκοπτη λειτουργία των οργάνων της στο πλαίσιο του δυνατού. Στο δυσμενές αυτό οικονομικό περιβάλλον, με την αύξηση των επιτοκίων και της ακρίβειας σε πρωτοφανή επίπεδα, ο ρόλος της Ομοσπονδίας και των Σωματείων – Μελών, είναι κομβικός. Μέσα στην κρίση, οφείλουμε σαν κλάδος να εκμεταλλευτούμε τις όποιες ευκαιρίες παρουσιάζονται. Η εξέλιξη της αυτοκίνησης, οι νέες τεχνολογίες στο αυτοκίνητο, οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας, αποτελούν στοιχήματα που ο κλάδος μας οφείλει να κερδίσει. Και θα τα κερδίσει.


Αναλυτικότερα στην υπουργική απόφαση αναφέρεται:

Σκοπός

Σκοπός της δημιουργίας του Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων συνεργείων και των υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, των σταθμών οχημάτων, των πλυντηρίων, των λιπαντηρίων και των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι η εποπτεία και ο έλεγχος των λειτουργούντων συνεργείων και υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, των λειτουργούντων σταθμών οχημάτων, πλυντηρίων, λιπαντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, καθώς και η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή αρμοδίως των στοιχείων των σχετικών δεδομένων των ελέγχων.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων των δύο δραστηριοτήτων στον ίδιο χώρο, γίνεται ξεχωριστή καταχώρηση των στοιχείων της κάθε δραστηριότητας στους αντίστοιχους πίνακες του ψηφιακού μητρώου των λειτουργούντων συνεργείων και των υπεύθυνων τεχνιτών αυτών.

Πιο απλά το ψηφιακό μητρώο αποτελεί μία υποχρεωτική και αναλυτική καταγραφή των συνεργείων και των υπευθύνων τεχνιτών που απασχολούνται στο συνεργείο.

service8 online

Υποχρεώσεις συνεργείου

Οι εκμεταλλευτές των συνεργείων υποχρεούνται στα παρακάτω:
Καταχώρηση στοιχείων εγκατάστασης

Καταχωρούνται τα στοιχεία της λειτουργούσας εγκατάστασης στα πεδία των Πινάκων 2, 3, 4, 5, 6 του Παραρτήματος της παρούσας ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν. Η εισαγωγή των στοιχείων στο Ψηφιακό Μητρώο ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων των ανωτέρω Πινάκων, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:
α) Η καταχώρηση των στοιχείων στο μητρώο, πραγματοποιείται με ευθύνη του εκμεταλλευτή, ύστερα από πιστοποίηση του μέσω των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.
β) Μετά την οριστική υποβολή, αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στον εκμεταλλευτή η «Βεβαίωση Καταχώρησης στο Ψηφιακό Μητρώο» (Πίνακες 7, 8, 9, 10, 11 του Παραρτήματος, ανάλογα με την κατηγορία της εγκατάστασης).

Οι Κυρώσεις

Σε περίπτωση μη καταχώρησης εντός της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσης των στοιχείων του Μητρώου ή παροχής αναληθών ή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 171, 179, 187, 195 και 204 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) ή ανακαλείται προσωρινά ή άδεια λειτουργίας τους ή η βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας τους και ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στον ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45).

Οι προθεσμίες υποβολής - τροποποιήσεις

1. Η καταχώρηση των στοιχείων των λειτουργούντων εγκαταστάσεων του άρθρου 5 από τους εκμεταλλευτές ολοκληρώνεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του μητρώου.
2. Η γνωστοποίηση μεταβολής των στοιχείων της εγκατάστασης, συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη σχετική «Βεβαίωση Καταχώρησης στο Ψηφιακό Μητρώο», ανάλογα με την κατηγορία της εγκατάστασης.
3. Η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του ψηφιακού μητρώου καθορίζεται με σχετική διαπιστωτική πράξη της Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Τομέας Μεταφορών).
4. Έναρξη Ισχύος, η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ποια στοιχεία καταχωρούνται στο μητρώο

Τα στοιχεία που θα πρέπει να καταχωρούν τα συνεργεία αναφέρονται στο παρακάτω Πίνακά (2) και περιλαμβάνουν:

 

Έκδοση στατιστικών στοιχείων - αναζήτηση

1. «Αναζήτηση στοιχείων»:

Το Ψηφιακό Μητρώο διαθέτει μηχανή αναζήτησης μέσω της οποίας δύναται να παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα αποτελέσματα βάσει λέξεων-κλειδιών τα οποία αντιστοιχίζονται με τον/τους τίτλο/τίτλους των πεδίων ή/και τις καταχωρίσεις των Πινάκων 2, 3, 4, 5, 6 του Παραρτήματος της παρούσας.

2. «Έκδοση στατιστικών στοιχείων»: Το Ψηφιακό Μητρώο έχει τη δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων. Ενδεικτικά:

Όσον αφορά τα λειτουργούντα συνεργεία και τους υπευθύνους τεχνίτες αυτών:

- Συνολικός αριθμός συνεργείων στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα ή/και ανά έτος.
- Συνολικός αριθμός συνεργείων ανάλογα με την χρήση τους (δημόσια ή ιδιωτικά).
- Συνολικός αριθμός συνεργείων ανά κατηγορία (συνήθων οχημάτων, βαρέων οχημάτων και μικτά συνεργεία δηλαδή συνήθων και βαρέων οχημάτων).
- Συνολικός αριθμός συνεργείων ανάλογα με την ειδικότητα ή τις ειδικότητές τους (μηχανικών μερών, ηλεκτρικών μερών κ.λπ.).
- Συνολικός αριθμός συνεργείων ανάλογα με τα στοιχεία των κτιριακών τους εγκαταστάσεων (ωφέλιμες επιφάνειες χώρου κύριας χρήσης και βοηθητικών χώρων).
- Συνολικός αριθμός των υπευθύνων τεχνιτών των συνεργείων.
- Συνολικός αριθμός των υπευθύνων τεχνιτών ανάλογα με την ειδικότητά/ες τους.
- Συνολικός αριθμός των υπευθύνων τεχνιτών ανά κατηγορία συνεργείων.

Επίλογος

Ο νέος νόμος σχετικά με το Ψηφιακό Μητρώο των Συνεργείων και των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων επιχειρεί να βάλει μια τάξη στον χώρο επισκευής και συντήρησης των οχημάτων, γεγονός που αποτελεί και μία πάγια θέση και απαίτηση του κλάδου τα τελευταία χρόνια για τη τακτοποίηση των συνεργείων. Το μέλλον και η διάθεση των ελεγκτικών και εφαρμοστικών μηχανισμών θα δείξει κατά πόσο η εφαρμογή του ψηφιακού μητρώου θα έχει τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα για το ανεξάρτητο κυρίως συνεργείο και για τον καταναλωτή, αλλά και κατά πόσο θα μειωθεί η δραστηριότητα του παράνομου συνεργείου.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την Αριθμ. οικ.: 329369 ΦΕΚ 6458Β 13/11/2023

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ
Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης
Αριθμός ΓΕΜΗ: 068362203000

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin