Re-Battery - Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Η Εταιρεία Πανελλαδικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών (ΕΠΕΝΔΙΣΥΣ ΑΕ) είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που δραστηριοποιείται από το 2011 ως πανελλαδικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, υπό τον διακριτικό τίτλο RE-BATTERY.

Το σύστημα στελεχώνεται, οργανώνεται και διοικείται από ανθρώπους και επιχειρηματικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ανακύκλωσης, της περιβαλλοντικής διαχείρισης και του τεχνικού και διοικητικού «management». Πρόκειται για ένα ιδανικό μείγμα εξειδίκευσης και εμπειρίας που πηγάζει από την μακροχρόνια ενασχόληση με την περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα και την ενεργό συμμετοχή σε θεσμικές, οργανωτικές και διοικητικές διαδικασίες.

re-battary4

Ανάμεσα στους θεμελιώδεις προσανατολισμούς της RE-BATTERY για την υποστήριξη και προώθηση της περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας, ευθύνης και συνείδησης, ξεχωρίζει η συνεχής και ενεργός αναζήτηση τρόπων ενίσχυσης της εξωστρέφειας του οργανισμού. Πρόκειται για μία διαδικασία που εστιάζει στην ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με σκοπό την διερεύνηση και αξιολόγηση καινοτομιών, προτύπων και καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε χώρες με περισσότερο ανεπτυγμένες δομές, ώστε διαμορφωθεί ένα πλαίσιο μεταφοράς τεχνογνωσίας και η προοπτική προσαρμογής και εφαρμογής των ευρημάτων στις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του εγχώριου ρεύματος ανακύκλωσης συσσωρευτών. Στα πλαίσια αυτού του προσανατολισμού, ο οργανισμός αντιλαμβάνεται την σημασία και τον ρόλο της συνεχούς και ενδελεχούς ενημέρωσης και κατάρτισης των συμβεβλημένων συντελεστών.

re-battary1

Για τον λόγο αυτό και στοχεύοντας στην μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία της κατάρτισης, η RE-BATTERY επεδίωξε και κατάφερε να αξιοποιήσει στο έπακρο την πολύτιμη ευκαιρία που της δόθηκε για την οργάνωση και υλοποίηση μίας Δράσης Κινητικότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στελεχών και υπευθύνων παραγωγής των συμβεβλημένων συντελεστών του συστήματος.
 
H πρωτοβουλία αυτή, που εντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+, είχε συνολική διάρκεια δύο ετών και υλοποιήθηκε στην ΙΤΑΛΙΑ, μία χώρα με αξιοσημείωτη πρόοδο στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών. Η επιτυχία της πρωτοβουλίας αποτελεί προϊόν μίας ακόμη διεθνούς συνεργασίας της RE-BATTERY, αυτή την φορά με την εταιρείαEUROMOBILITA S.r.l. που είναι εξειδικευμένος οργανισμός υποδοχής για τις Δράσεις Κινητικότητας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ και είχε την αρμοδιότητα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του περιεχομένου της κατάρτισης, του συντονισμού των δραστηριοτήτων και της παροχής πλήρους τεχνικής και πρακτικής υποστήριξης στους συμμετέχοντες.

re-battary2

Η Δράση υλοποιήθηκε σε δύο ροές.

Η πρώτη ροή, διάρκειας 15 ημερών, υλοποιήθηκε στο Bergamo της βόρειας Ιταλίας το διάστημα από 4 έως 19 Μαρτίου 2015, με την συμμετοχή 14 καταρτιζομένων. Το περιεχόμενο της κατάρτισης της πρώτης ροής εστίασε στην οριζόντια μελέτη διαφόρων παραμέτρων που αφορούν την θεσμική υπόσταση, την οργάνωση και την λειτουργία των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, ως φορέων επίβλεψης και συντονισμού. Στις δραστηριότητες της ροής συμμετείχαν σημαντικοί θεσμικοί φορείς, όπως το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Ανακύκλωσης Στηλών και Συσσωρευτών (Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori), Συστήματα Διαχείρισης όπως Consorzio COBAT και Consorzio ECOPOWER,  και το European Recycling Platform, αλλά και σημαντικές επιχειρηματικές οντότητες όπως Piombifera S.p.A. και Robi Ambiente S.r.l.
 
Η δεύτερη ροή, διάρκειας επίσης 15 ημερών, υλοποιήθηκε το διάστημα από 1 έως 15 Ιουλίου 2016 στην Ρώμη, με την συμμετοχή 15 καταρτιζομένων. Το περιεχόμενο κατάρτισης της δεύτερης ροής εστίασε σε μία κάθετη διερεύνηση του κύκλου εναλλακτικής διαχείρισης των συσσωρευτών αυτοκινήτων αποκλειστικά, προσεγγίζοντας όλα τα διακριτά στάδια της διαχειριστικής διαδικασίας. Στις δραστηριότητες της ροής συμμετείχαν οι κορυφαίοι θεσμικοί, διοικητικοί και παραγωγικοί φορείς και όργανα, όπως η Επιτροπή Επίβλεψης και Ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η Ιταλική Συνομοσπονδία Διαλυτηρίων Αυτοκινήτων, το μεγαλύτερο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Consorzio COBAT και σημαντικές επιχειρηματικές οντότητες, όπως Eco-Bat S.p.A., Centro Rottami S.r.l. κλπ.

re-battary3

Η υλοποίηση της δράσης κινητικότητας έδωσε μία μοναδική ευκαιρία στους συμμετέχοντες να διερευνήσουν τις περιβαλλοντικές, θεσμικές, οργανωτικές και τεχνολογικές παραμέτρους της ανακύκλωσης συσσωρευτών αυτοκινήτων στην Ιταλία και να αντιπαραβάλλουν δικές τους γνώσεις και εμπειρίες. Μέσα από αυτή την διαδικασία, μπόρεσαν να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα, να προχωρήσουν σε αναθεωρήσεις και να αφομοιώσουν θετικά στοιχεία και χαρακτηριστικά που αποτελούν συστατικά για την ανάπτυξη νέων προσωπικών, επαγγελματικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων, την εισαγωγή μίας νέας νοοτροπίας στην εγχώρια διαχειριστική διαδικασία του κύκλου και την βελτίωση των όρων συμμετοχής στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.
 
Τέλος, ιδιαίτερα πολύτιμη στα πρακτικά ζητήματα της οργάνωσης και υλοποίησης της Δράσης, υπήρξε η συμβολή και υποστήριξη της Εθνικής Μονάδας Διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus+ (ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ - ΙΚΥ), τα στελέχη της οποίας η διοίκηση της RE-BATTERY επιθυμεί να ευχαριστήσει και δημοσίως.

re-battary5

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin