Πετάει η τιμή του υγραερίου;

Επικοινωνιακά τρικ και άσχημα παιxνίδια σε βάρος του επισκευαστικού κλάδου

Ένα σημαντικό μέρος του κλάδου του αυτοκινήτου (που μπορεί ακόμη και αντέχει την οικονομική εξαθλίωση) είναι αυτό που ασχολείται με την εμπορία - εγκατάσταση και συντήρηση των συστημάτων υγραερίου. Αυτό το μέρος φαίνεται να έχουν στοχεύσει επικοινωνιακά αυτοί που πάντα φροντίζουν για το "καλό" του επισκευαστικού κλάδου και γενικότερα του αυτοκινήτου που πάει από το κακό στο χειρότερο.

Σύντομο Ιστορικό

Γενική αναστάτωση προκάλεσε η ανακοίνωση των μέτρων και η σχετική παράγραφος που αφορά την εξίσωση του φόρου κατανάλωσης του Υγραερίου κίνησης με το Πετρέλαιο κίνησης στον κλάδο επισκευής και συντήρησης των αυτοκινήτων και ειδικά σε όσους ασχολούνται με το κομμάτι αυτό.

Θα πρέπει βέβαια να επισημανθεί ότι η παράλληλη ανακοίνωση για την μείωση του Ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης, μαζί με το λάθος των media στην μονάδα μέτρησης λίτρα και τόνοι, δημιούργησε μια κατάσταση αναστολής στην υγραεριοκίνηση.

Λάθος ή εξεπίτηδες;

Τι ελέγχθηκε από τα ΜΜΕ

Από όλα σχεδόν τα μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκε ότι μέσα στα μέτρα του πακέτου δημοσιονομικής προσαρμογής θα είναι και η εξίσωση φορολογίας πετρελαίου κίνησης και υγραερίου κίνησης. Κάτι που όπως ερμηνεύτηκε από πολλούς "ειδήμονες", αυτό θα σήμαινε μια αύξηση της τιμής ανά λίτρο του υγραερίου από 0,85-0,95 € σε 1,20 έως 1,30 € ανά λίτρο. Αλήθεια ή ψέματα;

Σωστό ή Λάθος; 
Σίγουρα είναι λάθος και αυτό δεν ισχύει.


Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα;

Κατ’ αρχή το μέτρο αυτό δεν υφίσταται και οι αναφορές των αρμόδιων φορέων και υπουργείων είναι ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη απόφαση για το θέμα αυτό του υγραερίου. Επειδή όμως ζούμε στην Ελλάδα ας δούμε τι σημάνει αυτό πρακτικά και ποσό, αν το μέτρο ληφθεί, θα επιβαρύνει την τσέπη του καταναλωτή.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα περί Φορολογίας Ενεργειακών Προϊόντων και Ηλεκτρικής Ενέργειας όλα τα ενεργειακά προϊόντα* προϊόντα επιβαρύνονται με Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης η αλλιώς Ε.Φ.Κ.

Σαν ενεργειακά προϊόντα & ηλεκτρική ενέργεια θεωρούνται τα προϊόντα που περιγράφονται, (τίτλοι) και κωδικοί αριθμοί της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, στο άρθρο 72 του N. 2960/01  «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως: Αργό πετρέλαιο, μαζούτ, πετρέλαιο, βενζίνη, λάδια από πετρέλαιο, αέρια πετρελαίου, παραφίνες, ασφαλτικά μίγματα, πίσσες, βενζόλες, τολουόλες, ξυλόλες, μίγματα υδρογονανθράκων και άλλα.

Τι είναι ο ΕΦΚ;

Οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης εντάσσονται στους έμμεσους - επιρριπτόμενους φόρους. Επιβάλλονται σε επιλεγμένα προϊόντα σε αντίθεση με το Φ.Π.Α. που επιβάλλεται σε όλα σχεδόν τα προϊόντα και υπηρεσίες. Οι έμμεσοι αυτοί φόροι προβλέπονται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εναρμονίστηκαν σε κοινοτικό επίπεδο από 1.1.1993 με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και την κατάργηση των ενδοκοινοτικών συνόρων.

Στα πλαίσια αυτά θεσπίστηκαν εναρμονισμένοι μηχανισμοί για την επιβολή του φόρου, κοινοί κανόνες για την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. αλλά και ελάχιστοι συντελεστές φορολογίας.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΦΚΠως υπολογίζεται ο ΕΦΚ;

Ο ΕΦΚ των προϊόντων αυτών ορίζεται από το υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του N. 2960/01, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά ως προς τις τιμές.

Όπως προκύπτει από το εγχειρίδιο του Υπουργείου Οικονομικών και της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων σχετικά με τα τελωνεία και τον ΕΦΚ και τον Νόμο υπ.αριθ. 3845 (ΦΕΚ 65Α 06.05.2010) ο ΕΦΚ υπολογίζεται στο σύνολο των ενεργειακών προϊόντων σε ποσό φόρου σε ευρώ ανά 1000 λίτρα (υπολογισμός κατ όγκον).

Ειδικά όμως για το Υγραέριο (LPG) και για μερικά ακόμη προϊόντα όπως το Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL OIL - Μαζούτ) ο ΕΦΚ υπολογίζεται ανά 1000 χιλιόγραμμα, (υπολογισμός κατά βάρος) δηλαδή ανά μετρικό τόνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ !
Εδώ λοιπόν βρίσκεται το λάθος της παραφιλολογίας γιατί ο καταναλωτής πληρώνει το υγραέριο, όταν βάζει καύσιμα από το πρατήριο, σε λίτρα.

Πόσο θα επηρεάσει μια εξίσωση του ΕΦΚ την τιμή του υγραερίου;

Αν η μέση τιμή του υγραερίου είναι σήμερα 0,883€/λίτρο (2/10/2012- Εβδομαδιαίο Δελτίο Παρατηρητήριο Καυσίμων Υπουργείου Ανάπτυξης) τότε η επιβάρυνση θα είναι :

Α) Τα Δεδομένα

Ο μετρικός τόνος, σύμφωνα με το μετρικό σύστημα μονάδων, είναι μονάδα βάρους (μάζας σωστότερα). Ένας τόνος = 1.000 κιλά. Τα λίτρα είναι μονάδα όγκου, ήτοι άλλο φυσικό μέγεθος. Για να υπολογίσουμε πόσα λίτρα εμπεριέχονται σε έναν τόνο υγραερίου, χρειαζόμαστε και άλλα στοιχεία όπως:

  • Τη σύνθεση του υγραερίου, η οποία δεν είναι σταθερή. Το LPG είναι μείγμα κυρίως προπανίου και βουτανίου, αλλά η μεταξύ τους αναλογία δεν είναι σταθερή και προκαθορισμένη (κατά βάση είναι 60/40). Το βουτάνιο είναι βαρύτερο από το προπάνιο.
  • Την πυκνότητα (Ειδικό βάρος υγρού ) του μίγματος που είναι για μεν το προπάνιο 0,507 kg/lit   και για το βουτάνιο 0,583 kg/lit σε θερμοκρασία 15,5°C (πηγή: Βιβλίο υγραέριο LPG και Φυσικό αέριο CNG - Εκδόσεις ΙΔΕΕΑ)  

Β) Η επιβάρυνση

Δίνοντας λοιπόν ένα παράδειγμα για ένα μίγμα υγραερίου LPG με μέση πυκνότητα ενός μίγματος LPG 0,550 kg/lit τότε η τιμή του υγραερίου ανά λίτρο θα είναι:

Τα 1000 κιλά υγραερίου αντιστοιχούν σε 1,818 κυβικά μέτρα ή 1.818 λίτρα.

Η επιβάρυνση με δεδομένο ότι σήμερα ο ΕΦΚ είναι 200 € ανά 1.000 χιλιόγραμμα, (N.3989 152 A’ άρθρο 36 1/07/2011), θα πάει στα 328 € ανά 1.000 χιλιόγραμμα, αν εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης που προωθεί η κυβέρνηση αναμένεται να γίνει στο 80% του φόρου που επιβάλλεται σήμερα στο πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα ο ΕΦΚ του πετρελαίου κίνησης είναι 410 ευρώ, δηλαδή θα υπάρχει μια επιβάρυνση στα 1.818 λίτρα της τάξης των 128 ευρώ.

Ποια θα είναι η τελική τιμή;

Με δεδομένο λοιπόν την σημερινή τιμή του υγραερίου να διαμορφώνεται στα 0,883€/λίτρο, η συνολική επιβάρυνση σύμφωνα με τα παραπάνω θα είναι 0,070€/λίτρο. Η τελική τιμή στον καταναλωτή θα διαμορφωθεί περίπου σε 0,953€/λίτρο.

Το τελικό συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι αφενός δεν έχει παρθεί καμιά απόφαση αφετέρου η επιβάρυνση θα είναι πολύ μικρή, περίπου 0,070€/λίτρο οπότε το υγραέριο εξακολουθεί να παραμένει σαν το πιο οικονομικό καύσιμο κίνησης.

 To "Συνεργείο του Αυτοκινήτου" ερευνά δημοσιογραφικά και πληροφορεί υπεύθυνα το αναγνωστικό του κοινό.

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin