Εξοπλισμοί για την ανάμιξη του χρώματος Για την σωστή παρασκευή του χρώματος και μία σωστή δοσολογία από σκληρυντή και διαλυτικό είναι απαραίτητο να υπάρχει μία σειρά από εξοπλισμούς όπως :
Δομή καμπίνας βαφής Η καμπίνα βαφής είναι το σημαντικότερο στοιχείο για την εκτέλεση μίας επισκευαστικής βαφής υψηλών απαιτήσεων. Για την σωστή λειτουργία της καμπίνας βαφής και για ένα καλό αποτέλεσμα…
Εξοπλισμός βαφείου Για να μπορείτε να εκτελείτε τις εργασίες βαφής με υψηλή ποιότητα και όλα τα μέτρα ασφάλειας, πρέπει να έχετε στην διάθεση σας όλους τους αναγκαίους εξοπλισμούς και τα…
Πιγμέντα βαφής Οι βαφές μπορεί να περιέχουν διάφορα πιγμέντα. Αυτά τα πιγμέντα καθορίζουν το χρώμα και τα εφέ.
Είδη χρωμάτων Για το χρώμα υπάρχουν διάφοροι τρόποι εφαρμογής: Τρόπος μονής επίστρωσης και τρόπος διπλής επίστρωσης είναι οι πλέον συνηθισμένοι. Ο τρόπος τριπλής επίστρωσης είναι μία μέθοδος βαφής που προσδίδει…
Διόρθωση απόκλισης χρώματος Η διόρθωση στην απόχρωση του χρώματος γίνεται μέσω ανάμιξης με κυρίως χρώμα. Η απόχρωση του αναμεμιγμένου πλέον χρώματος μετακινείται στον χρωματικό κύκλο προς το χρώμα του αυτοκινήτου.
Δομή του χρώματος Το φώς: Προσθετική ανάμιξη χρώματος Μπορεί κάποιος να συνθέσει την πλήρη παλέτα των χρωμάτων, όταν αναμίξει τα τρία χρώματα Κόκκινο, Πράσινο, και Μπλε σε διαφορετικές εντάσεις. Για…
Ανάλυση τάσεων Κατά την δημιουργία του χρώματος μπορεί να εμφανισθούν οι παρακάτω χρωματικές αποκλίσεις: Τόνος χρώματος προς τις γειτονικές περιοχές Καθαρότητα του χρώματος Φωτεινότητα του χρώματος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored facebook logored YouTube redr Twitter

linkedin