Προγράµµατα προληπτικών ελέγχων αυτοκινήτων ΤΟΥΟΤΑ του αερόσακου συνοδηγού και της κεντρικής µονάδας ελέγχου των αερόσακων

Προγράµµατα προληπτικών ελέγχων αυτοκινήτων ΤΟΥΟΤΑ του αερόσακου συνοδηγού και της κεντρικής µονάδας ελέγχου των αερόσακων, σε µοντέλα ΑVENSIS, COROLLA, PICNIC, YARIS και VERSO
Οι προληπτικοί έλεγχοι αφορούν στα ακόλουθα οχήµατα, ως εξής:

7.889 οχήµατα, µοντέλων ΑVENSIS, COROLLA, PICNIC και YARIS, παραγωγής από τον Οκτώβριο 2001 έως τον Απρίλιο 2006.
Φύση κινδύνου: Τα εµπλεκόµενα οχήµατα είναι εξοπλισµένα µε αερόσακους συνοδηγού (ονοµαζόµενοι από την Takata ως SPI, PSPI, PSPI-L) που περιέχουν ως προωθητικό υλικό νιτρικό αµµώνιο, χωρίς παράγοντα κατακράτησης υγρασίας. Στα οχήµατα αυτά έχει στο παρελθόν αντικατασταθεί ο αερόσακος του συνοδηγού, στα πλαίσια της πρώτης φάσης της ανάκλησης που πραγµατοποιεί ο κατασκευαστής για αυτόν τον λόγο. Σύµφωνα µε αναφορές του κατασκευαστή ΤΑΚΑΤΑ, µετά από µακροχρόνια έκθεση του οχήµατος σε συνθήκες υψηλής απόλυτης υγρασίας και υψηλών θερµοκρασιών περιβάλλοντος, το προωθητικό υλικό του πυροκροτητή του αερόσακου ενδέχεται βαθµιαία να αποδοµηθεί. Σαν αποτέλεσµα, σε περίπτωση ενεργοποίησης του αερόσακου, υπάρχει το ενδεχόµενο ο πυροκροτητής να διαρραγεί και µεταλλικά θραύσµατα να εκτοξευτούν στο εσωτερικό του οχήµατος, προκαλώντας τραυµατισµό στους επιβαίνοντες του οχήµατος.

25.419 οχήµατα, µοντέλων ΑVENSIS, COROLLA και VERSO, παραγωγής από τον Iούλιο 2002 έως τον Μάιο 2007.
Φύση κινδύνου: Η κεντρική µονάδα ελέγχου των αερόσακων στα εµπλεκόµενα οχήµατα, αποτελείται από ολοκληρωµένα ηλεκτρονικά κυκλώµατα (ASICs). Όταν εκτίθενται σε υψηλό επαγωγικό ηλεκτρονικό θόρυβο, που προέρχεται από τα διάφορα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα του οχήµατος, τα ηλεκτρονικά αυτά κυκλώµατα ενδέχεται να βραχυκυκλώσουν και να προκληθεί µη προβλεπόµενη ροή ρεύµατος και αυξηµένη θερµότητα. Εάν αυτό συµβεί, υπάρχει η πιθανότητα, να προκληθεί βλάβη στο ηλεκτρονικό κύκλωµα, η οποία υπό συγκεκριµένες συνθήκες θα µπορούσε να οδηγήσει στην ενεργοποίηση της σχετικής ενδεικτικής λυχνίας στον πίνακα οργάνων του οχήµατος και στην απενεργοποίηση των προ-εντατήρων των ζωνών ασφαλείας. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η βλάβη στο ηλεκτρονικό κύκλωµα, ενδέχεται να οδηγήσει σε ακούσια εκτόνωση των αερόσακων, κάτι που θα µπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο τραυµατισµού των επιβαινόντων ή την πιθανότητα ατυχήµατος. Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε τα συγκεκριµένα θέµατα.

Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε την ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς - Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 2808222 (ώρες λειτουργίας από 09.00πµ έως 05:00µµ).

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored YouTube redr Twitter