Αντικατάσταση Καδένας Xρονισμού - MERCEDES-BENZ V

MERCEDES-BENZ V /Marco PoloV220d, -4MATIC (654.920) 2019 - ...
Καδένα χρονισμού: Aφαίρεση - Eπανατοποθέτηση

Η αφαίρεση και η τοποθέτηση ενός ιμάντα/καδένας, δεν είναι ενέργεια δευτερεύουσας, αλλά πρωτίστου σημασίας καθώς μπορεί να προκαλέσει σημαντικές βλάβες στον κινητήρα. Μέχρι σήμερα πολλοί τεχνίτες για ανάλογες εργασίες βασίστηκαν στην εμπειρία τους, αυτό όμως αντιπροσωπεύει πάντα ένα εμπειρικό τρόπο εργασίας ο οποίος, για την πολυπλοκότητα που παρουσιάζουν οι κινητήρες σήμερα, δεν εξασφαλίζει άριστα αποτελέσματα.

Τα γενικά μέτρα ασφαλείας και τα στοιχεία σωστής εκτέλεσης των εργασιών είναι ΚΟΙΝΑ για ιμάντες & καδένες.

Η σωστή τοποθέτηση, ο χρονισμός, η αντικατάσταση εκτός του ιμάντα/καδένας επί μέρους εξαρτημάτων τα οποία θα επηρεάσουν την λειτουργία του συστήματος, η ρύθμιση της τάσης της συναρμολόγησης, παίζουν σημαντικό ρόλο στην λειτουργικότητα του ιμάντα, τόσο στη μετάδοση όσο και στα βοηθητικά εξαρτήματα.

Για τους παραπάνω λόγους, προκειμένου να περιοριστούν στο ελάχιστο τα προβλήματα από την εγκατάσταση ενός ιμάντα, απαραίτητη  είναι για τον τεχνίτη η κάθε πληροφορία σχετικά με την αφαίρεση και επανατοποθέτηση ενός νέου ιμάντα/καδένας.

Γενικά στοιχεία καλής εκτέλεσης εργασιών

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται τα γενικά μέτρα ασφάλειας εργασιών και τα προτεινόμενα δεδομένα του κατασκευαστή.

Για εργασίες εξαγωγής και τοποθέτησης, αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης εφαρμόστε τις παρακάτω γενικές αρχές:

 • Εκτελέστε διάγνωση έχοντας καλή κατανόηση των κατάλληλων διαδικασιών και του αναφερόμενου προβλήματος.
 • Πριν αφαιρέσετε τα εξαρτήματα, ελέγξτε τη γενική κατάσταση του συγκροτήματος για παραμόρφωση και ζημιά.
 • Όταν το συγκρότημα είναι πολύπλοκο, κρατήστε σημειώσεις. Για παράδειγμα, σημειώστε την ακριβή θέση των στοιχείων, το συνολικό αριθμό των ηλεκτρικών φις, των βιδών, ή των σωλήνων που αφαιρέσατε.

Προσθέστε σημάδια ταιριάσματος για να εξασφαλίσετε την σωστή επανασυναρμολόγηση των εξαρτημάτων στις αρχικές τους θέσεις. Σημαδέψτε προσωρινά τους σωλήνες και τους συνδέσμους τους εάν χρειάζεται.

 • Καθαρίστε και πλύνετε τα εξαρτήματα που αφαιρέσατε, εάν είναι αναγκαίο, και συναρμολογήστε τα μετά από έναν εκτενή έλεγχο.
 • Τοποθετήστε τα εξαρτήματα που έχουν αφαιρεθεί σε ένα ξεχωριστό κουτί για να αποφύγετε την ανάμειξη τους με τα καινούργια ανταλλακτικά ή την αλλαγή κατάστασης των καινούργιων ανταλλακτικών.
 • Για τα ανταλλακτικά μιας χρήσης όπως είναι οι φλάντζες τα O-rings, και τα αυτασφαλιζόμενα παξιμάδια, αντικαταστήστε τα με καινούργια.

Ιμάντας/Καδένα χρονισμού: Αιτίες καταστροφής ή πρόωρης φθοράς

Ο ιμάντας/Καδένα χρονισμού σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αντικαθίσταται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα διαστήματα συντήρησης του κάθε κατασκευαστή.

Μερικές φορές όμως για διάφορες αιτίες, ο ιμάντας κυρίως, κόβεται ή φθείρεται πρόωρα δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα.

Οι αιτίες αυτές είναι οι εξής:

 • Κακός χειρισμός κατά την τοποθέτηση
 • Χρήση λάθος ειδικού κυρίως εξοπλισμού ή ανταλλακτικών κατά την τοποθέτηση.
 • Μπλοκάρισμα κάποιου στοιχείου της μετάδοσης.
 • Υπερβολική ή χαλαρή τάση τοποθέτησης του ιμάντα.
 • Υπερβολική ή χαλαρή σύσφιξη μηχανισμών και εξαρτημάτων.
 • Επαφή με βενζίνη, προϊόντα πετρελαίου ή διαλύτες.
 • Εισχώρηση ξένων σωματιδίων στη μετάδοση.

Συμβουλές τοποθέτησης ιμάντα/καδένας χρονισμού

 • Ελέγχετε πάντα τα σημάδια χρονισμού πριν την αφαίρεση του ιμάντα/καδένας χρονισμού.
 • Κατά την τοποθέτηση αποφεύγετε τη χρήση ακατάλληλου εξοπλισμού ή μοχλών για να περάσετε, τον ιμάντα κυρίως, στις τροχαλίες.
 • Αν υπάρχουν φλάντζες στις τροχαλίες μην ζορίζετε τον ιμάντα/καδένα και χαλαρώστε εντελώς τον εντατήρα προκειμένου να εξασφαλίσετε το μικρότερο δυνατό γρατζούνισμα της μετάδοσης
 • Αποφεύγετε, κατά τη διαδικασία της τοποθέτησης, να στρίβετε ή να διπλώνετε υπερβολικά τον ιμάντα
 • Αντικαταστήστε τον ελαττωματικό ιμάντα/καδένα, πάντα με ένα καινούργιο
 • Συνιστάται η αντικατάσταση της αντλίας ψυκτικού υγρού μετά την αφαίρεση του ιμάντα χρονισμού, εκτός εάν ο κατασκευαστής συνιστά κάτι διαφορετικό.
 • Ελέγξτε τον εντατήρα και την ενδιάμεση(ες) τροχαλία(ες), αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο εκτός εάν ο κατασκευαστής συνιστά κάτι διαφορετικό.
 • Ποτέ μην περιστρέφετε τον κινητήρα προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της κανονικής λειτουργίας του
 • Ο κινητήρας πρέπει να είναι κρύος πριν από τη ρύθμιση του ιμάντα χρονισμού ή σε κάποιες περιπτώσεις στην θερμοκρασία που προτείνει ο κατασκευαστής.

Προσοχή:
Η σωστή τάση συναρμολόγησης ενός ιμάντα/καδένας καθορίζει:
• τη λειτουργικότητα
• τον θόρυβο
• τη διάρκεια ζωής του συστήματος

MERCEDES-BENZ V /Marco PoloV220d, -4MATIC (654.920) 2019 - ...  
Καδένα Xρονισμού:Διαδικασίες αφαίρεσης και εγκατάστασης

Γενικά στοιχεία
Ασφάλεια εργασιών  

- Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο σύστημα καυσίμου, καθαρίστε σχολαστικά την περιοχή
- Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας των χεριών και των ματιών κατά την εκτέλεση εργασιών στο σύστημα καυσίμου

Προσοχή!
Το σύστημα καυσίμου πιθανόν να βρίσκεται υπό πίεση

- Ελαττώστε την πίεση καυσίμου
- Αντικαταστήστε τις γραμμές ψεκασμού
- Ελέγξτε το περίβλημα του εκκεντροφόρου άξονα για ζημίες και αντικαταστήστε το, εάν χρειάζεται
- Ελέγξτε τους εκκεντροφόρους άξονες για ζημίες και αντικαταστήστε τους, εάν χρειάζεται
- Ελέγξτε τα γρανάζια του εκκεντροφόρου άξονα για ζημίες και αντικαταστήστε τα, εάν χρειάζεται

Συνίστανται οι ακόλουθες διαδικασίες, εκτός εάν ο κατασκευαστής συνιστά κάτι διαφορετικό:

- Αντικαταστήστε πάντοτε την καδένα χρονισμού
- Εάν η καδένα χρονισμού πρέπει να επαναχρησιμοποιηθεί, μαρκάρετε τη φορά της κίνησης πριν την αφαίρεση
- Ποτέ μην γυρίζετε τον κινητήρα προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της κανονικής λειτουργίας του
- Χρησιμοποιείτε πάντοτε νέες φλάντζες

Σημείωση:
Αποφύγετε καμπύλη, συστροφή ή έλξη

Διάταξη της καδένας χρονισμού

mercedes benz v kadena 02

Έλεγχος

- Ελέγξτε το χρονισμό
- Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα του κινητήρα
- Αφαιρέστε το φίλτρο του αέρα εισαγωγής
- Αφαιρέστε το κάλυμμα ηχομόνωσης
- Αποσυνδέστε τον αγωγό κενού
- Αφαιρέστε τον αισθητήρα θέσης του εκκεντροφόρου άξονα
- Τοποθετήστε το ειδικό εργαλείο στη θέση του αισθητήρα θέσης του εκκεντροφόρου άξονα
- Σφίξτε τα μπουλόνια με το χέρι

mercedes benz v kadena 03

- Περιστρέψτε το στροφαλοφόρο άξονα στο άνω νεκρό σημείο (ΑΝΣ) του κυλίνδρου 1. Χρησιμοποιήστε το ειδικό εργαλείο.
- Ευθυγραμμίστε τα σημάδια χρονισμού στην τροχαλία του στροφαλοφόρου άξονα και στο κάλυμμα χρονισμού

mercedes benz v kadena 04

- Ελέγξτε τη θέση του εκκεντροφόρου άξονα

mercedes benz v kadena 05

Αφαίρεση

- Αποσυνδέστε το καλώδιο γείωσης της μπαταρίας
- Αφαιρέστε τον κινητήρα μαζί με το κιβώτιο ταχυτήτων
- Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα του αέρα εισαγωγής του στροβιλοσυμπιεστή
- Αφαιρέστε τη βαλβίδα EGR χαμηλής πίεσης
- Αφαιρέστε τον ενεργοποιητή της πεταλούδας του γκαζιού
- Αφαιρέστε το ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης
- Αφαιρέστε το βραχίονα στήριξης του σωλήνα του αέρα
- Αφαιρέστε τον σωλήνα του αέρα μεταξύ του στροβιλοσυμπιεστή και του ψυγείου αέρα υπερπλήρωσης
- Αφαιρέστε το ψυγείο EGR χαμηλής πίεσης
- Αφαιρέστε το βραχίονα στήριξης του αισθητήρα πίεσης υπερπλήρωσης
- Αποσυνδέστε το βραχίονα στήριξης της πλεξούδας καλωδίων ((A))
- Αφαιρέστε το κάλυμμα ηχομόνωσης

mercedes benz v kadena 06

- Αποσυνδέστε τους συνδετήρες του μπεκ καυσίμου
- Αποσυνδέστε την πλεξούδα των καλωδίων και ακουμπήστε την κατά μέρος

mercedes benz v kadena 07

- Αφαιρέστε τις γραμμές ανάφλεξης

Προσοχή:
Αντικαθιστάτε πάντοτε το εξάρτημα

- Αποσυνδέστε τους σωλήνες επιστροφής των εγχυτήρων
- Αφαιρέστε τα μπεκ
- Αφαιρέστε το συλλέκτη καυσίμου
- Αφαιρέστε τον αισθητήρα θέσης του εκκεντροφόρου άξονα
- Αφαιρέστε τη θερμοπροστασία του καλύμματος του εκκεντροφόρου άξονα
- Αφαιρέστε τα μπουλόνια με την αντίθετη σειρά από αυτή που απεικονίζεται (18 -> 1)

mercedes benz v kadena 08

- Αφαιρέστε το κάλυμμα της βαλβίδας
- Αφαιρέστε το σωλήνα EGR χαμηλής πίεσης
- Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εξαέρωσης
- Αφαιρέστε τα μπουλόνια με την αντίθετη σειρά από αυτή που απεικονίζεται (5 -> 1)

mercedes benz v kadena 09

- Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα της κυλινδροκεφαλής

Προσοχή:
Περιστρέψτε τον κινητήρα δεξιόστροφα

- Περιστρέψτε το στροφαλοφόρο άξονα στο άνω νεκρό σημείο (ΑΝΣ) του κυλίνδρου 1
- Ευθυγραμμίστε τα σημάδια χρονισμού στην τροχαλία του στροφαλοφόρου άξονα και στο κάλυμμα χρονισμού

mercedes benz v kadena 10

- Αφαιρέστε το βοηθητικό ιμάντα κίνησης

Διάταξη ιμάντα κίνησης (Με κλιματισμό)

mercedes benz v kadena 11

Διάταξη ιμάντα κίνησης (Χωρίς κλιματισμό)

mercedes benz v kadena 12

- Αφαιρέστε την τροχαλία του στροφαλοφόρου άξονα
- Εγκαταστήστε το εργαλείο ασφάλισης του στροφαλοφόρου άξονα
- Περιστρέψτε το στροφαλοφόρο άξονα μέχρι να προσαρμοστεί ο πείρος ασφάλισης

mercedes benz v kadena 13

- Αφαιρέστε τα εμφανιζόμενα μπουλόνια (A)

mercedes benz v kadena 14

- Προσαρμόστε το εργαλείο συγκράτησης του εκκεντροφόρου άξονα

Σημείωση:
Μην σφίγγετε τα μπουλόνια

mercedes benz v kadena 15

- Ασφαλείστε τα γρανάζια εκκεντροφόρου άξονα. Χρησιμοποιήστε το ειδικό εργαλείο.

mercedes benz v kadena 16

- Αφαιρέστε τα μπουλόνια με την αντίθετη σειρά από αυτή που απεικονίζεται (29 -> 1)

mercedes benz v kadena 17

- Αφαιρέστε το περίβλημα του εκκεντροφόρου άξονα και τους εκκεντροφόρους άξονες
- Αφαιρέστε το στεγανωτικό δακτύλιο. Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό εργαλείο.

mercedes benz v kadena 18

- Αφαιρέστε τα ζύγωθρα μαζί με τα ωστήρια

Προσοχή:
Σημαδέψτε τη θέση των εξαρτημάτων, προτού τα αφαιρέσετε

- Αφαιρέστε τον αισθητήρα NOx
- Αφαιρέστε τη συσκευή μέτρησης AdBlue από το βραχίονα στερέωσης
- Αφαιρέστε τον καταλυτικό μετατροπέα
- Αφαιρέστε τη θερμοπροστασία του καταλυτικού μετατροπέα
- Αφαιρέστε το σωλήνα πίεσης
- Αφαιρέστε τον καταλυτικό μετατροπέα SCR
- Αφαιρέστε το κάλυμμα του εντατήρα της καδένας
- Αφαιρέστε τον εντατήρα καδένας
- Τοποθετήστε το ειδικό εργαλείο στην κυλινδροκεφαλή

mercedes benz v kadena 19

- Συναρμολογήστε το ειδικό εργαλείο, όπως φαίνεται
- Λιπάνετε ελαφρά, χρησιμοποιώντας λάδι κινητήρα (A)
- Εγκαταστήστε αποστάτες, όπως απεικονίζεται (B)

mercedes benz v kadena 20

- Χρησιμοποιήστε το ειδικό εργαλείο, για να ρυθμίσετε την ευθυγράμμιση
- Ευθυγραμμίστε τις οπές στο ειδικό εργαλείο και στην κυλινδροκεφαλή

mercedes benz v kadena 21

- Ασφαλίστε το ειδικό εργαλείο με δύο μπουλόνια

mercedes benz v kadena 22

- Ευθυγραμμίστε τον πείρο της καδένας χρονισμού όπως απεικονίζεται

mercedes benz v kadena 23

Εάν η ευθυγράμμιση είναι λάθος, συνεχίστε ως ακολούθως:

- Γυρίστε το στροφαλοφόρο άξονα.
- Αφαιρέστε το εργαλείο ευθυγράμμισης (A)

mercedes benz v kadena 24

- Συναρμολογήστε το ειδικό εργαλείο, όπως φαίνεται (A1, A2)

mercedes benz v kadena 25

- Ασφαλίστε το ειδικό εργαλείο με δύο μπουλόνια
- Χρησιμοποιήστε τα ειδικά εργαλεία, για να αφαιρέσετε τους πείρους της καδένας χρονισμού

mercedes benz v kadena 26

- Χωρίστε την καδένα χρονισμού
- Ασφαλίστε την καδένα
- Αφαιρέστε τα ειδικά εργαλεία

Εγκατάσταση

- Συνδέστε την παλιά αλυσίδα στη νέα
- Χρησιμοποιήστε ένα κρίκο συναρμολόγησης της καδένας χρονισμού

mercedes benz v kadena 27

Προσοχή:
Εκτελέστε αυτή τη διαδικασία με τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου

- Περιστρέψτε τον κινητήρα, μέχρι να φανεί η σύνδεση της αλυσίδας

Προσοχή:
Περιστρέψτε τον κινητήρα δεξιόστροφα

- Αποσυνδέστε την αλυσίδα
- Αφαιρέστε τον κρίκο συναρμολόγησης
- Ευθυγραμμίστε τις οπές στο ειδικό εργαλείο και στην κυλινδροκεφαλή

mercedes benz v kadena 28

- Ασφαλίστε το ειδικό εργαλείο με δύο μπουλόνια

mercedes benz v kadena 29

- Ευθυγράμμιση του δοντιού του γραναζιού με την εγκοπή όπως απεικονίζεται

mercedes benz v kadena 30

Εάν η ευθυγράμμιση είναι λάθος, συνεχίστε ως ακολούθως: Γυρίστε το στροφαλοφόρο άξονα.

- Αφαιρέστε το εργαλείο ευθυγράμμισης (A)

mercedes benz v kadena 31

- Συναρμολογήστε το ειδικό εργαλείο, όπως φαίνεται (B1, B2)
- Εισαγάγετε την πλάκα του κρίκου καδένας (C)

mercedes benz v kadena 32

- Συνδέστε τα άκρα της νέας αλυσίδας
- Ασφαλίστε το ειδικό εργαλείο με δύο μπουλόνια

mercedes benz v kadena 33

- Περιστρέψτε εργαλείο πριτσινώματος μέχρι να γίνει αισθητή η αντίσταση
- Αφαιρέστε τα ειδικά εργαλεία
- Ευθυγραμμίστε τις οπές στο ειδικό εργαλείο και στην κυλινδροκεφαλή

mercedes benz v kadena 34

- Ασφαλίστε το ειδικό εργαλείο με δύο μπουλόνια

mercedes benz v kadena 35

- Ευθυγραμμίστε τον πείρο της καδένας χρονισμού όπως απεικονίζεται

mercedes benz v kadena 36

- Αφαιρέστε το εργαλείο ευθυγράμμισης (A)

mercedes benz v kadena 37

- Συναρμολογήστε το ειδικό εργαλείο, όπως φαίνεται (C1, C2)

mercedes benz v kadena 38

- Ασφαλίστε το ειδικό εργαλείο με δύο μπουλόνια
- Σφίξτε τις βίδες έως τον αναστολέα

mercedes benz v kadena 39

Προσοχή:
Πριτσινώστε κάθε πείρο σε μεμονωμένη βάση

- Επαναλάβετε τη διαδικασία
- Αφαιρέστε τα ειδικά εργαλεία

mercedes benz v kadena 40

- Επανατοποθετήστε τον εντατήρα της καδένας

Προσοχή:
Αντικαταστήστε το δακτύλιο στεγανοποίησης

- Επανατοποθετήστε τα ζύγωθρα μαζί με τα ωστήρια

Προσοχή:
Λιπάνετε τις επιφάνειες επαφής πριν την τοποθέτηση

- Ελέγξτε το περίβλημα του εκκεντροφόρου άξονα για ζημίες και αντικαταστήστε το, εάν χρειάζεται
- Ελέγξτε τα γρανάζια του εκκεντροφόρου άξονα για ζημίες και αντικαταστήστε τα, εάν χρειάζεται
- Αντικαταστήστε τις στεγανοποιήσεις
- Αφαιρέστε το εργαλείο συγκράτησης του εκκεντροφόρου άξονα

mercedes benz v kadena 41

- Ξαναπροσαρμόστε το περίβλημα του εκκεντροφόρου άξονα (1 - 29)

mercedes benz v kadena 42

Προσοχή:
Μην σφίγγετε τα μπουλόνια (A)

mercedes benz v kadena 43

Εάν είναι εφαρμόσιμο:

- Προσαρμόστε το εργαλείο συγκράτησης του εκκεντροφόρου άξονα
- Σφίξτε τα μπουλόνια του ειδικού εργαλείου

mercedes benz v kadena 44

- Σφίξτε τα μπουλόνια του γραναζιού του εκκεντροφόρου άξονα
- Αφαιρέστε τους πείρους ασφάλισης

mercedes benz v kadena 45

- Αφαιρέστε τα εργαλεία ασφάλισης του εκκεντροφόρου άξονα
- Σφίξτε τα υπόλοιπα μπουλόνια (A)

mercedes benz v kadena 46

- Αφαιρέστε τον πείρο ασφάλισης του στροφαλοφόρου άξονα (A)

mercedes benz v kadena 47

- Ελέγξτε το χρονισμό της βαλβίδας
- Περιστρέψτε το στροφαλοφόρο άξονα δεξιόστροφα, 2 περιστροφές
- Περιστρέψτε το στροφαλοφόρο άξονα στο άνω νεκρό σημείο (ΑΝΣ) του κυλίνδρου 1
- Προσαρμόστε τον πείρο ασφάλισης του στροφαλοφόρου άξονα (A)

mercedes benz v kadena 48

- Ελέγξτε τη θέση του εκκεντροφόρου άξονα

mercedes benz v kadena 49

- Εγκαταστήστε τα εργαλεία ασφάλισης του εκκεντροφόρου άξονα

Προσοχή:
Βεβαιωθείτε για τη σωστή τοποθέτηση

mercedes benz v kadena 50

Εάν τα εργαλεία ασφάλισης δεν εφαρμόζουν, ρυθμίστε το χρονισμό των βαλβίδων:

- Επανατοποθετήστε την τροχαλία του στροφαλοφόρου άξονα
- Περιστρέψτε το στροφαλοφόρο άξονα στο άνω νεκρό σημείο (ΑΝΣ) του κυλίνδρου 1

mercedes benz v kadena 51

Πλευρά της εξαγωγής των καυσαερίων:

Προσαρμόστε το εργαλείο συγκράτησης του εκκεντροφόρου άξονα.

Εάν είναι απαραίτητο: Γυρίστε το στροφαλοφόρο άξονα δεξιόστροφα μέχρι το σημείο που να μπορεί να εγκατασταθεί το εργαλείο ασφάλισης του εκκεντροφόρου άξονα.

- Λύστε το μπουλόνι του γραναζιού του εκκεντροφόρου άξονα εξαγωγής
- Κλειδώστε τα γρανάζια εκκεντροφόρου άξονα. Χρησιμοποιήστε πείρους ασφάλισης.

mercedes benz v kadena 52

- Αφαιρέστε τα μπουλόνια με την αντίθετη σειρά από αυτή που απεικονίζεται (29 -> 1)

mercedes benz v kadena 53

- Περιστρέψτε αργά τον εκκεντροφόρο άξονα εισαγωγής δεξιόστροφα
- Μέχρι να ευθυγραμμιστούν τα σημάδια χρονισμού

 mercedes benz v kadena 54

- Προσαρμόστε το εργαλείο συγκράτησης του εκκεντροφόρου άξονα.

mercedes benz v kadena 55

- Αφαιρέστε την τροχαλία του στροφαλοφόρου άξονα
- Εγκαταστήστε το εργαλείο ασφάλισης του στροφαλοφόρου άξονα

Προσοχή:
Βεβαιωθείτε για τη σωστή τοποθέτηση (A)

mercedes benz v kadena 56

- Σφίξτε τα μπουλόνια του περιβλήματος εκκεντροφόρου άξονα
- Σφίξτε τα μπουλόνια του ειδικού εργαλείου (x3)
- Αντικαταστήστε το μπουλόνι του γραναζιού του εκκεντροφόρου άξονα εξαγωγής
- Σφίξτε το γρανάζι του εκκεντροφόρου άξονα εξαγωγής
- Αφαιρέστε τα εργαλεία ασφάλισης του εκκεντροφόρου άξονα
- Αφαιρέστε τους πείρους ασφάλισης
- Αφαιρέστε τον πείρο ασφάλισης του στροφαλοφόρου άξονα (A)

mercedes benz v kadena 57

- Ελέγξτε ξανά το χρονισμό της βαλβίδας
- Αφαιρέστε τα εργαλεία ασφάλισης του εκκεντροφόρου άξονα
- Αφαιρέστε το εργαλείο ασφάλισης του στροφαλοφόρου άξονα
- Η επανατοποθέτηση γίνεται με την αντίθετη σειρά της αφαίρεσης
- Επανασυνδέστε το καλώδιο γείωσης της μπαταρίας

Ρυθμίσεις ροπής

Εντατήρας της καδένας χρονισμού

 • Εντατήρας της καδένας χρονισμού (Αντικαταστήστε την τάπα): 80 (Nm)
 • Αντικαταστήστε τη ροδέλα

Γρανάζι του εκκεντροφόρου άξονα

Αντικαταστήστε τα μπουλόνια

 • Βαθμίδα 1: 50 (Nm)
 • Βαθμίδα 2: 90 (°)

Τροχαλία στροφαλοφόρου άξονα

Τροχαλία στροφαλοφόρου άξονα (Σφίξτε τα μπουλόνια σταυρωτά)

Αντικαταστήστε τα μπουλόνια

 • Βαθμίδα 1: 50 (Nm)
 • Βαθμίδα 2: 45 (°)
 • Βαθμίδα 3: 45 (°)
 • Βαθμίδα 4: 45 (°)
 • Βαθμίδα 5: 45 (°)

Κάλυμμα βαλβίδας

Κάλυμμα βαλβίδας (Καθαρίστε τα επιφάνειες επαφής): 8 (Nm)

mercedes benz v kadena 58

- Επαλείψτε με στεγανοποιητικό υλικό

mercedes benz v kadena 59

- Αντικαταστήστε τις στεγανοποιήσεις

Συλλέκτης καυσίμου

 • Συλλέκτης καυσίμου: 8 (Nm)

Σωλήνας καυσίμου υψηλής πίεσης (πλευρά εγχυτήρα καυσίμου)

 • Βαθμίδα 1: Σφίξτε τα παξιμάδια μέχρι να εξασφαλιστεί η πλήρης επαφή των επιφανειών
 • Βαθμίδα 2: 33 (Nm)

Σωλήνας καυσίμου υψηλής πίεσης (πλευρά αντλίας καυσίμου)

 • Βαθμίδα 1: Σφίξτε τα παξιμάδια μέχρι να εξασφαλιστεί η πλήρης επαφή των επιφανειών
 • Βαθμίδα 2: 33 (Nm)

Σωλήνας καυσίμου υψηλής πίεσης (πλευρά συλλέκτη καυσίμου)

Βαθμίδα 1: Σφίξτε τα παξιμάδια μέχρι να εξασφαλιστεί η πλήρης επαφή των επιφανειών

Βαθμίδα 2: 27 (Nm)

Μπεκ

Μπεκ (Βάση εγχυτήρα)

- Αντικαταστήστε το μπουλόνι
- Αντικαταστήστε τη ροδέλα
- Αντικαταστήστε τη βάση του μπεκ
• Βαθμίδα 1 15 (Nm)
• Βαθμίδα 2 180 (°)
• Βαθμίδα 3 10 (°)

Περίβλημα εκκεντροφόρου άξονα:

M5: (5 Nm)
M6:
• Βαθμίδα 1: (6 Nm)
• Βαθμίδα 2: (90°)

Πίσω κάλυμμα κυλινδροκεφαλής:

• Βαθμίδα 1: 8 (Nm)
• Βαθμίδα 2: 12 (Nm)

mercedes benz v kadena 60

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ
Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης
Αριθμός ΓΕΜΗ: 068362203000

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin

Σεμιναρια ιδεεα
Σεμινάρια Τεχνίτη Υψηλής Τάσης

 NEO  Σεμινάρια Ιουνίου Τεχνίτη Υψηλής Τάσης Κατηγορίας 1 & 2

SEMINAR YT

Κατηγορία 1

Θεωρία (Δευτέρα 10 εώς και Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024)
Πρακτική (Σάββατο 15 Ιουνίου 2024)

Κατηγορία 2

Θεωρία (Δευτέρα 17/06 εώς και Πέμπτη 20/06 & Δευτέρα 24/06 εώς και Πέμπτη 27/06)
Πρακτική (Σάββατο 29 & Κυριακή 30 Ιουνίου)

Δηλώστε Συμμετοχή...