Διαστάσεις εμβόλου και διάκενο εγκατάστασης: τι χρειάζεται να γνωρίζετε!

Από διάφορους κατασκευαστές σήμερα τα έμβολα παραδίδονται πάντοτε έτοιμα για συναρμολόγηση και με τοποθετημένα τα ελατήρια των  εμβόλων. Ο έλεγχος των διαστάσεων πρέπει όμως να  αποτελεί βασική μέριμνα του τεχνίτη. 

Η διάμετρος του εμβόλου, το διάκενο εγκατάστασης και η κατεύθυνση τοποθέτησης υποδεικνύονται στην κεφαλή του εμβόλου.  Η διάμετρος του εμβόλου και  το διάκενο εγκατάστασης μαζί, δίνουν τη διάμετρο του κυλίνδρου.

diakeno1

Σχήμα 1: Πληροφορίες επάνω στην μετωπική επιφάνεια του εμβόλου σχετικά με την  διάμετρο του εμβόλου, το διάκενο εγκατάστασης και την κατεύθυνση τοποθέτησης (βέλος)

Piston Ø (Διάμετρος εμβόλου) 76.475 mm
+ Installation clearance (Διάκενο εγκατάστασης) + 0.035 mm

= Cylinder Ø (Διάμετρο του κυλίνδρου)    = 76.510 mm

Όταν πρόκειται να γίνουν μετρήσεις σε επικαλυμμένα έμβολα, υπάρχει συχνά κάποια αβεβαιότητα, επειδή το πάχος της επικάλυψης της επιφάνειας (0,015 έως 0,020 mm) δεν λαμβάνεται υπόψη.

Εάν η διάμετρος του εμβόλου μετρηθεί στην ποδιά (βλέπε εικόνα 2), τότε θα είναι περίπου 0,030 έως 0,040 mm μεγαλύτερη από την ένδειξη της κορώνας του εμβόλου.

Αυτό δεν έχει αντίκτυπο στην απαιτούμενη μηχανική αντοχή, καθώς οι επικαλύψεις των κινούμενων  επιφανειών χρησιμεύουν κυρίως για την ομαλή κίνηση τους (μειωμένες τριβές, θερμοκρασία και θόρυβο) στον κινητήρα και για να προσαρμόζονται στη διάμετρο του κυλίνδρου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.

Σε σύγκριση με τα έμβολα αλουμινίου, το πάχος της επικάλυψης σε χαλύβδινα έμβολα της ίδιας διάμετρος είναι γενικά λεπτότερο και η το διάκενο εγκατάστασης μικρότερο.

diakeno2

Σχήμα 2: Η διάμετρος μετράται σε ορθή γωνία ως προς τον άξονα του πείρου στην ποδιά.

Σημαντικό

Τα έμβολα πρέπει πάντα να είναι επικαλυμμένα με νέο λάδι κινητήρα πριν από τη συναρμολόγηση και πρέπει να εγκαθίστανται με ένα κατάλληλο ειδικό εργαλείο (π.χ. Σφικτήρας ελατηρίων εμβόλου και χιτώνιο τοποθέτησης) για να αποφευχθεί η βλάβη των ελατηρίων του εμβόλου.

(Πηγή:MAHLE)

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored facebook logored YouTube redr Twitter

linkedin