ΚΩΔΙΚΟΣ DTC P0620: Δυσλειτουργία κυκλώματος ελέγχου γεννήτριας/δυναμό

Αυτός είναι ένας γενικός κωδικός βλάβης διαγνωστικού ελέγχου (DTC) που ισχύει για πολλά οχήματα OBD-II (1996 και νεότερα).

Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται μόνο σε, Hyundai, Mercedes-Benz, Buick, Ford, GMC, Chevrolet, Jeep, Cadillac κ.λπ.

Παρά τη γενική φύση, τα ακριβή βήματα επισκευής ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το έτος μοντέλου, τη μάρκα, το σύστημα μετάδοσης και διαμορφώσεις. Ο αποθηκευμένος κωδικός P0620 σημαίνει ότι η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του συστήματος μετάδοσης κίνησης (PCM) έχει ανιχνεύσει μια δυσλειτουργία στο κύκλωμα ελέγχου του εναλλάκτη.

Ο εγκέφαλος PCM κανονικά παρέχει ισχύ και παρακολουθεί το κύκλωμα ελέγχου της γεννήτριας κάθε φορά που ο κινητήρας λειτουργεί. Κάθε φορά που ανοίγει η ανάφλεξη και εφαρμόζεται ρεύμα στον εγκέφαλο PCM, εκτελούνται αρκετοί αυτοέλεγχοι. Εκτός από την εκτέλεση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου στον εσωτερικό ελεγκτή, χρησιμοποιείται ένα Δίκτυο Περιοχής Ελεγκτή (CAN) για τη σύγκριση σημάτων από κάθε μεμονωμένη μονάδα για να διασφαλιστεί ότι οι διάφοροι ελεγκτές επικοινωνούν όπως αναμένεται.

Εάν εντοπιστεί πρόβλημα κατά την παρακολούθηση του κυκλώματος ελέγχου του εναλλάκτη, θα αποθηκευτεί ένας κωδικός P0620 και μπορεί να ανάψει μια ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας (MIL). Ανάλογα με την αντιληπτή σοβαρότητα της δυσλειτουργίας, ενδέχεται να απαιτούνται πολλαπλοί κύκλοι αστοχίας για να ανάψει η MIL.

Τυπικός εναλλάκτης:

p06202

Η σοβαρότητα αυτού του DTC

Οι κωδικοί της μονάδας εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Ένας αποθηκευμένος κωδικός P0620 μπορεί να οδηγήσει σε ποικίλα προβλήματα χειρισμού, συμπεριλαμβανομένης της μη εκκίνησης ή/και χαμηλής μπαταρίας.

Συμπτώματα του P0620

Τα συμπτώματα ενός κωδικού προβλήματος P0620 μπορεί να περιλαμβάνουν:

• Προβλήματα ελέγχου κινητήρα
• Ο κινητήρας σταματά στο ρελαντί
• Καθυστέρηση στην εκκίνηση του κινητήρα (ειδικά σε κρύο καιρό)
• Άλλοι αποθηκευμένοι κωδικοί

Κοινές αιτίες του P0620

Οι λόγοι για αυτόν τον κωδικό μπορεί να περιλαμβάνουν:

• Ελαττωματικό PCM
• Σφάλμα προγραμματισμού PCM
• Ανοιχτό ή βραχυκυκλωμένο στο κύκλωμα ελέγχου της γεννήτριας
• Αποτυχημένη συναρμολόγηση γεννήτριας
• Ανεπαρκής γείωση της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου

Βήματα για την αντιμετώπιση του P0620

Η διάγνωση του κωδικού P0620 απαιτεί διαγνωστική συσκευή, ελεγκτή μπαταρίας/εναλλάκτη, ψηφιακό βολτ/ωμόμετρο (DVOM) και μια αξιόπιστη πηγή πληροφοριών οχήματος.

Αναζητήστε την πηγή πληροφοριών του οχήματός σας για ενημερωτικά δελτία τεχνικής υπηρεσίας (TSB) που αντιστοιχούν στον αποθηκευμένο κωδικό, το όχημα (έτος, μάρκα, μοντέλο και κινητήρα) και τα συμπτώματα που εμφανίζονται. Εάν βρείτε το σωστό TSB, μπορεί να παρέχει διαγνωστικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό.

Ξεκινήστε συνδέοντας το διαγνωστικό στη θύρα διάγνωσης του οχήματος και ανακτώντας όλους τους αποθηκευμένους κωδικούς και τα αποθηκευμένα δεδομένα. Θα πρέπει να καταγράψετε αυτές τις πληροφορίες στην περίπτωση που ο κωδικός αποδειχθεί διακοπτόμενος. Αφού καταγράψετε όλες τις σχετικές πληροφορίες (Freeze Frame Data), διαγράψτε τους κωδικούς και δοκιμάστε το αυτοκίνητο μέχρι να διαγραφεί ο κωδικός ή το PCM να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής. 

Εάν το PCM εισέλθει σε κατάσταση ετοιμότητας (Readings mode), ο κωδικός είναι διακοπτόμενος και είναι πιο δύσκολο να διαγνωστεί. Η κατάσταση για την οποία αποθηκεύτηκε το P0620 μπορεί να επιδεινωθεί ακόμη και πριν να γίνει διάγνωση. Εάν ο κωδικός διαγραφεί, συνεχίστε τα διαγνωστικά.

p06203

Χρησιμοποιήστε έναν ελεγκτή μπαταρίας/εναλλάκτη για να ελέγξετε την μπαταρία και να βεβαιωθείτε ότι είναι επαρκώς φορτισμένη. Εάν όχι, ελέγξτε τη γεννήτρια. Ακολουθήστε τις προτεινόμενες προδιαγραφές του κατασκευαστή για ελάχιστες και μέγιστες απαιτήσεις τάσης εξόδου για μπαταρία και εναλλάκτη.

Εάν ο εναλλάκτης/γεννήτρια δεν φορτίζει, προχωρήστε στο επόμενο διαγνωστικό βήμα. Χρησιμοποιήστε την πηγή πληροφοριών του οχήματός σας για να λάβετε προβολές σύνδεσης, pinouts σύνδεσης, εντοπιστές εξαρτημάτων, διαγράμματα καλωδίωσης και διαγνωστικά μπλοκ διαγράμματα σχετικά με τον εν λόγω κωδικό και το όχημα. Ελέγξτε εάν υπάρχει τάση μπαταρίας στον εναλλάκτη/γεννήτρια χρησιμοποιώντας το κατάλληλο διάγραμμα καλωδίωσης και DVOM. Εάν όχι, ελέγξτε τις ασφάλειες και τα ρελέ του συστήματος και αντικαταστήστε τα ελαττωματικά εξαρτήματα εάν χρειάζεται. Εάν όλες οι ασφάλειες και τα ρελέ λειτουργούν σωστά, πιθανότατα η γεννήτρια είναι ελαττωματική.

Εάν ο εναλλάκτης φορτίζει και το P0620 συνεχίζει να εμφανίζεται, χρησιμοποιήστε το DVOM για να ελέγξετε τις ασφάλειες και τα ρελέ στο τροφοδοτικό του ελεγκτή. Αντικαταστήστε τις καμένες ασφάλειες εάν χρειάζεται. Οι ασφάλειες πρέπει να ελέγχονται με φορτισμένο κύκλωμα.

Εάν όλες οι ασφάλειες και τα ρελέ λειτουργούν σωστά, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί οπτική επιθεώρηση των καλωδίων και των πλεξούδων που σχετίζονται με τον ελεγκτή.

Θα θελήσετε επίσης να ελέγξετε τις συνδέσεις γείωσης πλαισίου και κινητήρα. Χρησιμοποιήστε την πηγή πληροφοριών του οχήματός σας για να λάβετε θέσεις γείωσης για τα σχετικά κυκλώματα. Χρησιμοποιήστε το DVOM για να ελέγξετε την ακεραιότητα της γείωσης. Επιθεωρήστε οπτικά τους ελεγκτές του συστήματος για ζημιές που προκαλούνται από νερό, θερμότητα ή σύγκρουση. Κάθε ελεγκτής που έχει υποστεί ζημιά, ειδικά από το νερό, θεωρείται ελαττωματικός. Εάν τα κυκλώματα τροφοδοσίας και γείωσης του ελεγκτή είναι άθικτα, υποψιαστείτε ότι υπάρχει ελαττωματικός ελεγκτής ή σφάλμα προγραμματισμού του ελεγκτή. Η αντικατάσταση του ελεγκτή απαιτεί επαναπρογραμματισμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να αγοράσετε επαναπρογραμματισμένους ελεγκτές aftermarket. Άλλα οχήματα/ελεγκτές θα απαιτήσουν επαναπρογραμματισμό, ο οποίος μπορεί να γίνει μόνο μέσω αντιπροσωπείας ή άλλης εξειδικευμένης πηγής. 

• Σε αντίθεση με τους περισσότερους άλλους κωδικούς, το P0620 πιθανότατα προκαλείται από έναν ελαττωματικό ελεγκτή ή ένα σφάλμα προγραμματισμού του ελεγκτή.

• Ελέγξτε τη γείωση του συστήματος για συνέχεια συνδέοντας το αρνητικό καλώδιο δοκιμής του DVOM στη γείωση και το θετικό καλώδιο δοκιμής στην τάση της μπαταρίας.

Πηγή: AvtoTachki

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Tagged under

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ
Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης
Αριθμός ΓΕΜΗ: 068362203000

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin

Σεμιναρια ιδεεα
Σεμινάρια Τεχνίτη Υψηλής Τάσης

 NEO  Σεμινάρια Ιουνίου Τεχνίτη Υψηλής Τάσης Κατηγορίας 1 & 2

SEMINAR YT

Κατηγορία 1

Θεωρία (Δευτέρα 10 εώς και Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024)
Πρακτική (Σάββατο 15 Ιουνίου 2024)

Κατηγορία 2

Θεωρία (Δευτέρα 17/06 εώς και Πέμπτη 20/06 & Δευτέρα 24/06 εώς και Πέμπτη 27/06)
Πρακτική (Σάββατο 29 & Κυριακή 30 Ιουνίου)

Δηλώστε Συμμετοχή...