Ποια είναι η Ελληνική αγορά βιοκαυσίμων; Τάσεις, προοπτικές και προκλήσεις

Οι παγκόσμιες ενεργειακές προκλήσεις, η ανάγκη για εξοικονόμηση πόρων, η πραγματοποιούμενη κλιματική αλλαγή και η αυξανόμενη στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υπενθυμίζουν και αναβαθμίζουν τον ρόλο των βιοκαυσίμων στο διεθνές και εγχώριο περιβάλλον.

biofuels2

Το δέκατο τέταρτο κείμενο στη σειρά Energy Papers που έχει καθιερώσει το Energypress σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι του κ. Μιχαήλ Ν. Φωτιάδη και αναλύει τις τάσεις στην ελληνική αγορά βιοκαυσίμων.

Η παρούσα μελέτη εξετάζει την ιστορική εξέλιξη και συμβολή των βιοκαυσίμων, αναλύει το νομικό/ρυθμιστικό πλαίσιο που τα διέπει, φωτίζει πτυχές των μηχανισμών της αγοράς τους, παρουσιάζει τις σύγχρονες τάσεις όσον αφορά την τεχνολογία, την τιμολόγηση και το marketing και μας εισάγει σε θέματα trading και διαχείρισης των κινδύνων τους.

biofuels3

Η εργασία ξεκινά με παγκόσμιο πρίσμα και στη συνέχεια εστιάζει στην Ελληνική πραγματικότητα. Αφού αναλυθεί η εγχώρια αγορά μέσω βιβλιογραφικής έρευνας αλλά και έρευνας απευθυνόμενης σε βασικούς stakeholders της αγοράς, επιχειρείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η εφαρμογή οικονομετρικού υποδείγματος πρόβλεψης της μελλοντικής ζήτησης για βιοντίζελ στην χώρα για τα επόμενα 5 και 15 χρόνια.

biofuels4

Προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη, πραγματοποιείται εμπειρική/οικονομετρική ανάλυση της ζήτησης για πετρέλαιο κίνησης, η οποία βασίζεται στην εξέταση ιστορικών δεδομένων από το 1978 έως σήμερα – και άρα ενσωματώνει την άρση της απαγόρευσης κίνησης οχημάτων diesel σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη του 2011 – και στόχος της είναι να μοντελοποιήσει την επίδραση των στατιστικά σημαντικών παραγόντων για την διαμόρφωσή της ζήτησης, δηλαδή τον στόλο οχημάτων, την τιμή των καυσίμων (συνεπώς και τους φόρους/επιβαρύνσεις που επιβάλλονται) και το ΑΕΠ.

biofuels5

Το αποτέλεσμα της εμπειρικής μελέτης είναι η διαμόρφωση 3 εναλλακτικών σεναρίων, του βασικού, της υπό-απόδοσης και της υπέρ-απόδοσης της ελληνικής οικονομίας. Τέλος, εφαρμόζοντας 3 διαφορετικά πιθανά σενάρια πολιτικής επί των προηγούμενων σεναρίων, καταλήγουμε στην κατά το δυνατόν πληρέστερη επιστημονικά σκιαγράφηση της μελλοντικής αγοράς βιοκαυσίμων στην Ελλάδα σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Μπορείτε να διαβάσετε όλη την μελέτη από τον ακόλουθο σύνδεσμο που παρέχεται στην πηγή:
The Greek Biofuel Market: Trends, Prospects and challenges-Μιχαήλ Ν. Φωτιάδης

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored gplus red YouTube redr Twitter