Εξαέρωση στροφαλοθαλάμου βενζινοκινητήρα

Η εξαέρωση του στροφαλοθαλάμου των βενζινοκινητήρων αποτελεί μία βασική λειτουργία τόσο στην διαδικασία μείωσης εκπομπών όσο και στην ομαλή λειτουργία του κινητήρα

Βενζινοκινητήρας 3,6 lt/191 kW FSI και εξαέρωση στροφαλοθαλάμου

exaerosi1

Με βάση τον τύπο κατασκευής ο κινητήρας 3,6 l FSI που χρησιμοποιείται στο γκρουπ VAG ανήκει στην σειρά των απαιτητικών κινητήρων τύπου VR.

Λόγω της μικρότερης εμπεριεχόμενης γωνίας σε σχέση με τους κλασικούς κινητήρες V ο τύπος κατασκευής είναι μικρού όγκου και επιτρέπεται έτσι η εγκάρσια τοποθέτηση του στο όχημα.

Λόγω του μικρού όγκου τους οι κινητήρες VR έχουν ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογής σε οχήματα.

Γωνία V: Η γωνία V του κορμού των κυλίνδρων είναι μόνο 10,6° και επιτρέπει έτσι κατασκευή κινητήρα μικρού όγκου.

Εξαέρωση στροφαλοθαλάμου

exaerosi4

Η εξαέρωση του στροφαλοθαλάμου εμποδίζει να φτάνουν αέρια με σωματίδια λαδιού (γνωστά σαν αέρια Blow-by) από τον στροφαλοθάλαμο στην ατμόσφαιρα.

Η εξαέρωση του στροφαλοθαλάμου αποτελείται από τα κανάλια εξαέρωσης στον κορμό των κυλίνδρων και την κυλινδροκεφαλή, τον φυγοκεντρικό διαχωριστή λαδιού και την θέρμανση της εξαέρωσης στροφαλοθαλάμου.

Λειτουργία

Τα αέρια Blow-by στον στροφαλοθάλαμο λόγω της υποπίεσης στην πολλαπλή εισαγωγής αναρροφούνται μέσα από τα παρακάτω εξαρτήματα:

  • Κανάλια εξαέρωσης στο κορμό των κυλίνδρων,
  • Κανάλια εξαέρωσης στην κυλινδροκεφαλή,
  • Φυγοκεντρικός διαχωριστής λαδιού,
  • Ασφαλιστική βαλβίδα πίεσης και
  • Θέρμανση της εξαέρωσης στροφαλοθαλάμου.

Στη συνέχεια τα αέρια Blow-by-Gase διοχετεύονται πάλι στην πολλαπλή εισαγωγής.

Φυγοκεντρικός διαχωριστής λαδιού

Ο φυγοκεντρικός διαχωριστής λαδιού βρίσκεται στο καπάκι της  κυλινδροκεφαλής. Έχει σαν σκοπό τον διαχωρισμό του λαδιού από τις αναθυμιάσεις (αέρια Blow-by) του στροφαλοθαλάμου και την επιστροφή τους πάλι στο κύκλωμα του λαδιού.

Μία ρυθμιστική βαλβίδα πίεσης περιορίζει την πίεση της πολλαπλής εισαγωγής στα περ. 40 mbar. Έτσι δεν επιτρέπει να επικρατεί στον στροφαλοθάλαμο η ίδια υποπίεση όπως και στην πολλαπλή εισαγωγής και να προκληθεί αναρρόφηση του λαδιού του κινητήρα ή να προκληθεί βλάβη στις φλάντζες.

Λειτουργία

Ο φυγοκεντρικός διαχωριστής διαχωρίζει το λάδι από τις αναροφούμενες αναθυμιάσεις (αέρια Blow-by).

Λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή του φυγοκεντρικού διαχωρισμού.

Λόγω του φυγοκεντρικού τύπου κατασκευής του διαχωριστή λαδιού οι αναρροφούμενες αναθυμιάσεις τίθενται σε περιστροφική κίνηση.

Εξ αιτίας της φυγόκεντρης δύναμης το λάδι εκσφενδονίζεται από τις αναθυμιάσεις στα τοιχώματα του διαχωριστή.

exaerosi7

Τα σταγονίδια λαδιού δημιουργούν στα τοιχώματα του διαχωριστή μεγαλύτερες σταγόνες και τέλος μέσα από μία οπή εκροής λαδιού στον διαχωριστή ρέουν μέσα στην κυλινδροκεφαλή.

Οι καθαρές αναθυμιάσεις (Blow-by) επιστρέφουν πάλι στην πολλαπλή εισαγωγής.

exaerosi8

Συνέπειες σε περίπτωση βλάβης

Σε περίπτωση βλάβης της ρυθμιστικής βαλβίδας πίεσης η εσωτερική πίεση στον στροφαλοθάλαμο αντιστοιχεί στην υποπίεση της πολλαπλής εισαγωγής. Μέσω της εξαέρωσης αναρροφάται πολύ λάδι από τον στροφαλοθάλαμο, έτσι ώστε να υπάρχει κίνδυνος βλάβης του κινητήρα.

Πηγή: VAG

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin

seminar electric