Εξαέρωση στροφαλοθαλάμου: Η λειτουργία και οι πιθανές δυσλειτουργίες

Η ρυθμιστική βαλβίδα πίεσης και το θερμαντικό στοιχείο των αναθυμιάσεων, αποτελούν καθοριστικά εξαρτήματα της ομαλής λειτουργίας του βενζινοκινητήρα (3,6 lt/191 kW FSI)

Εξαέρωση στροφαλοθαλάμου

Η εξαέρωση του στροφαλοθαλάμου εμποδίζει να φτάνουν αέρια με σωματίδια λαδιού (γνωστά σαν αέρια Blow-by) από τον στροφαλοθάλαμο στην ατμόσφαιρα. Η εξαέρωση του στροφαλοθαλάμου αποτελείται από τα κανάλια εξαέρωσης στον κορμό των κυλίνδρων και την κυλινδροκεφαλή, τον φυγοκεντρικό διαχωριστή λαδιού και την θέρμανση της εξαέρωσης στροφαλοθαλάμου.   

exaerwsi3

 

Λειτουργία

Τα αέρια Blow-by στον στροφαλοθάλαμο λόγω της υποπίεσης στην πολλαπλή εισαγωγής αναρροφούνται μέσα από τα παρακάτω εξαρτήματα:

  • Κανάλια εξαέρωσης στο κορμό των κυλίνδρων,
  • Κανάλια εξαέρωσης στην κυλινδροκεφαλή,
  • Φυγοκεντρικός διαχωριστής λαδιού,
  • Ασφαλιστική βαλβίδα πίεσης και
  • Θέρμανση της εξαέρωσης στροφαλοθαλάμου.

Στη συνέχεια τα αέρια Blow-by-Gase διοχετεύονται πάλι στην πολλαπλή εισαγωγής.

exaerwsi4

Φυγοκεντρικός διαχωριστής λαδιού

Ο φυγοκεντρικός διαχωριστής λαδιού βρίσκεται στο καπάκι της κυλινδροκεφαλής. Έχει σαν σκοπό τον διαχωρισμό του λαδιού από τις αναθυμιάσεις (αέρια Blow-by) του στροφαλοθαλάμου και την επιστροφή τους πάλι στο κύκλωμα του λαδιού.

Μία ρυθμιστική βαλβίδα πίεσης περιορίζει την πίεση της πολλαπλής εισαγωγής στα περίπου 40 mbar. Έτσι δεν επιτρέπει να επικρατεί στον στροφαλοθάλαμο η ίδια υποπίεση όπως και στην πολλαπλή εισαγωγής και να προκληθεί αναρρόφηση του λαδιού του κινητήρα ή να προκληθεί βλάβη στις φλάντζες.  

exaerwsi5

Λειτουργία

Ο φυγοκεντρικός διαχωριστής διαχωρίζει το λάδι από τις αναροφούμενες αναθυμιάσεις (αέρια Blow-by). Λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή του φυγοκεντρικού διαχωρισμού. Λόγω του φυγοκεντρικού τύπου κατασκευής του διαχωριστή λαδιού οι αναρροφούμενες αναθυμιάσεις τίθενται σε περιστροφική κίνηση.

Εξ αιτίας της φυγόκεντρης δύναμης το λάδι εκσφενδονίζεται από τις αναθυμιάσεις στα τοιχώματα του διαχωριστή. Τα σταγονίδια λαδιού δημιουργούν στα τοιχώματα του διαχωριστή μεγαλύτερες σταγόνες και τέλος μέσα από μία οπή εκροής λαδιού στον διαχωριστή ρέουν μέσα στην κυλινδροκεφαλή.

Οι καθαρές αναθυμιάσεις (Blow-by) επιστρέφουν πάλι στην πολλαπλή εισαγωγής.

Προσοχή

Σε περίπτωση βλάβης της ρυθμιστικής βαλβίδας πίεσης η εσωτερική πίεση στον στροφαλοθάλαμο αντιστοιχεί στην υποπίεση της πολλαπλής εισαγωγής. Μέσω της εξαέρωσης αναρροφάται πολύ λάδι από τον στροφαλοθάλαμο, έτσι ώστε να υπάρχει κίνδυνος βλάβης του κινητήρα.

Θέρμανση εξαέρωσης στροφαλοθαλάμου

Η θέρμανση της εξαέρωσης του στροφαλοθαλάμου σε περίπτωση χαμηλής θερμοκρασίας του αέρα αναρρόφησης δεν επιτρέπει το πάγωμα των αναθυμιάσεων.

Η θέρμανση πραγματοποιείται με ένα θερμαντικό στοιχείο που βρίσκεται μέσα σε ένα εύκαμπτο σωλήνα. Ο εύκαμπτος σωλήνας οδηγεί από τον φυγοκεντρικό διαχωριστή στην πολλαπλή εισαγωγής. Το θερμαντικό στοιχείο είναι βιδωμένο με την πολλαπλή εισαγωγής.

exaerwsi1

(Πηγή:SKODA)    

  

 

WorkshopData Car Truck

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin