Αυτοκινητοβιομηχανία και τηλεπικοινωνίες ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αυτοματοποιημένη οδήγηση

Η ΕΕ πρέπει να αναλάβει παγκόσμιο προβάδισμα σε τομείς συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης οδήγησης μεταξύ αυτοκινητοβιομηχανίας και τηλεπικοινωνιών.

Καθώς η Ευρώπη προετοιμάζεται να εκλέξει νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να διορίσει νέους Επιτρόπους, η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Αυτοκινητοβιομηχανιών και Τηλεπικοινωνιών (EATA) προτρέπει τους «διαμορφωτές» της  πολιτικής των μεταφορών να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να εξασφαλίσουν ότι η Ε.Ε. θα αναλάβει το παγκόσμιο προβάδισμα στην αυτοματοποιημένη κινητικότητα.

Καθώς οι παγκόσμιοι φορείς υπερπαράγουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μεταφορών, η EATA ζητά να δημιουργηθεί ένα νέο ψηφιακό «περιβαλλοντικό οικοσύστημα» κινητικότητας στην ΕΕ. Ασφαλέστερα και καθαρότερα αυτοκίνητα που θα κινούνται αθόρυβα  στην Ευρώπη, πόλεις με λιγότερη συμφόρηση και αυτοκινούμενα οχήματα που θα διευκολύνουν τη ζωή είναι μόνο μερικά από τα πράγματα που μπορούμε να περιμένουμε στο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, η EATA έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες  για να επιταχύνει την ανάπτυξη της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας (CAM) στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό  προτείνει  να υιοθετηθούν τέσσερις βασικές αρχές κεντρικής πολιτικής για τη δημιουργία ενός σωστού και περιβαλλοντικού  σχήματος αυτοματοποιημένων μεταφορών:

  1. Ενίσχυση ενός σαφούς πλαισίου με στόχο την προώθηση των επενδύσεων και της καινοτομίας.
  2. Αποφυγή του κατακερματισμού μέσω του συντονισμού των πρωτοβουλιών της πολιτικής.
  3. Αποδοχή της «τεχνολογικής ουδετερότητας» η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας.
  4. Επιτάχυνση των συνεργασιών σε παγκόσμια κλίμακα.

Θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα αναπτύξει μια ψηφιακή υποδομή ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας.

«Το ρυθμιστικό περιβάλλον σήμερα είναι πολύ διαφορετικό από ότι στο παρελθόν, όταν οι πολιτικές αντιμετώπιζαν την εξέλιξη της τεχνολογίας με απομόνωση.  Σήμερα, αυτοκινητοβιομηχανία και τηλεπικοινωνίες  υιοθετούν τεχνολογικές  εξέλιξης και παράγουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες με στόχο την εξυπηρέτηση της ασφαλούς και περιβαλλοντικά υψηλής συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας»,  εξήγησε ο Erik Jonnaert, Πρόεδρος της EATA και Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Η Συμμαχία Αυτοκινητοβιομηχανιών και Τηλεπικοινωνιών (EATA) αποτελεί  μια έκφραση πρωτόγνωρης συνεργασίας μεταξύ δύο τεράστιών βιομηχανιών με στόχο,  το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών να φτάσει σε υψηλότερα και ασφαλέστερα επίπεδα τα επόμενα χρόνια.

Η EATA είναι η μοναδική ευρωπαϊκή ένωση  που έχει συγκεντρώσει τους βασικότερους  συντελεστές από τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας  και των τηλεπικοινωνιών, αποτελούμενη από 32 εταιρείες ως μέλη με  έξι ιδρυτικές ενώσεις. Στόχος της είναι να προωθήσει μια οριζόντια πληροφόρηση εφαρμογής  πολιτικών και ρυθμιστικών παραγόντων για τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored YouTube redr Twitter