Ηλεκτρονικός έλεγχος συστήματος START-STOP. Αισθητήρες – Ενεργοποιητές – Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου

Η ηλεκτρονική διαχείριση του συστήματος START-STOP αποτελείται από τους αισθητήρες τους ενεργοποιητές και την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου. Η καλή λειτουργία του συστήματος εξαρτάται από την καλή λειτουργία όλων των εξαρτημάτων ενώ η όποια δυσλειτουργία εμφανίζεται μέσα από την διαδικασία διάγνωσης DTC.

Η όποια εσφαλμένη λειτουργία τους συστήματος αλλά και η χαμηλή ενέργεια φόρτισης του συσσωρευτή οδηγεί σε απενεργοποίηση του συστήματος.

Σχήμα 1: Διάγραμμα ηλεκτρονικής διαχείρισης συστήματος START-STOP

Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (Εγκέφαλος)

Σε αντίθεση με τις συμβατικές μονάδες ελέγχου του κινητήρα, οι μονάδες ελέγχου για συστήματα start/stop διαθέτουν πρόσθετες διεπαφές για την μίζα καθώς και για τους αισθητήρες μπαταρίας, στροφαλοφόρου άξονα, ταχύτητας τροχού και νεκράς θέσης. Ειδικό λογισμικό αναλύει τα δεδομένα που παρέχουν οι αισθητήρες για τον συντονισμό της λειτουργίας start/stop 

Μετατροπείς DC / DC για σταθερή στάθμη τάσης

Τo επίπεδο της τάσης στο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος πέφτει κατά τη λειτουργία της μίζας. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ηλεκτρονικών συσκευών - π.χ. με τη μορφή διακοπής της ραδιοφωνικής λήψης ή απώλειας της λειτουργίας πλοήγησης. Ο μετατροπέας DC / DC προστατεύει από αυτή την απώλεια, σταθεροποιώντας την τάση του ηλεκτρικού συστήματος κατά την εκκίνηση του κινητήρα.

Σχήμα 2: Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου

Σχήμα 3: Μετατροπέας DC / DC για διατήρηση σταθερής τιμής τάσης

Σχήμα 4: Αισθητήρας ελέγχου μπαταρίας

Αισθητήρας ελέγχου μπαταρίας (EBS)

Ο ηλεκτρονικός αισθητήρας μπαταρίας EBS βρίσκεται στην υποδοχή του πόλου της μπαταρίας και καταγράφει δυναμικά και με ακρίβεια τις χαρακτηριστικές τιμές λειτουργίας όπως το ρεύμα, τη τάση και τη θερμοκρασία.

Χρησιμοποιεί τις μετρημένες τιμές για να παρακολουθεί την ικανότητα της μπαταρίας και να καθορίζει την ενεργειακή ισχύ και την ισχύ εξόδου. 

Ακριβή αποτελέσματα μέτρησης: Αισθητήρες για συστήματα start-stop

Ένα δίκτυο διαφορετικών αισθητήρων του οχήματος παρέχει στη μονάδα ελέγχου τα πιο πρόσφατα δεδομένα της τρέχουσας κατάστασης για τον καλύτερο έλεγχο της λειτουργίας start/stop.

 • Ο αισθητήρας νεκράς θέσης υποδεικνύει εάν έχει ενεργοποιηθεί μια ταχύτητα.
 • Ο αισθητήρας ταχύτητας τροχού ανιχνεύει την φορά περιστροφής τροχού και την ακινησία του τροχού.
 • Ο έξυπνος αισθητήρας του στροφαλοφόρου άξονα σηματοδοτεί τη περιστροφή του κινητήρα.
 • Ο αισθητήρας διαφορικής πίεσης φρένων παρακολουθεί την πίεση στο σερβόφρενο κατά τη φάση σταματήματος για την εκκίνηση του κινητήρα σε περίπτωση πτώσης της πίεσης. Έτσι εξασφαλίζεται η λειτουργία του σερβόφρενου.
 • Ο ηλεκτρονικός αισθητήρας μπαταρίας (EBS) παρακολουθεί την κατάσταση της μπαταρίας.

Σχήμα 5: Αισθητήρες συστήματος START-STOP

Προϋποθέσεις για ένα Auto Start stop

Το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης Start stop ελέγχει εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις και ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το σύστημα:

 • Το σύστημα Start stop δεν απενεργοποιείται χειροκίνητα.
 • Το καπό είναι πλήρως κλειστό.
 • Η πόρτα του οδηγού είναι κλειστή ή η ζώνη ασφαλείας του οδηγού είναι φορεμένη.
 • Η μπαταρία του οχήματος είναι επαρκώς φορτισμένη και σε καλή κατάσταση.
 • Ο κινητήρας προθερμαίνεται.
 • Η θερμοκρασία του ψυκτικού κινητήρα δεν είναι πολύ υψηλή.
 • Η θερμοκρασία εξαγωγής του κινητήρα δεν είναι πολύ υψηλή, π.χ. μετά από οδήγηση με υψηλό φορτίο κινητήρα.
 • Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από -5 ° C.
 • Το σύστημα ελέγχου κλιματισμού επιτρέπει το Auto Start Stop.
 • Το κενό (υποπίεση) των φρένων είναι επαρκές.
 • Η λειτουργία αυτοκαθαρισμού του φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου δεν είναι ενεργή.
 • Το όχημα κινήθηκε τουλάχιστον σε ταχύτητα «βηματισμού» από το τελευταίο Auto Start Stop σε διαφορετικές περιπτώσεις, θα ανασταλεί η λειτουργία Auto Start Stop.

Ορισμένες ρυθμίσεις του συστήματος ελέγχου του κλιματισμού ενδέχεται να εμποδίσουν ένα Auto Start Stop.

 • Εάν έχει επιλεγεί ο τρόπος διανομής αέρα ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία Auto Start Stop, ο κινητήρας θα επανεκκινήσει αυτόματα.
 • Η ενεργοποίηση της ψύξης μπορεί να εμποδίσει την αυτόματη λειτουργία.
 • Αμέσως μετά την οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο, μπορεί να ανασταλεί η λειτουργία Auto Start Stop. 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored YouTube redr Twitter