ΚΩΔΙΚΟΣ DTC P2225 - Διακοπτόμενο κύκλωμα θερμαντήρα αισθητήρα NOx Πλευρά 2

Διακοπτόμενο κύκλωμα θερμαντήρα αισθητήρα NOx Πλευρά 2

Περιεχόμενο

P2225: Διακοπτόμενο κύκλωμα αισθητήρα θέρμανσης αισθητήρα  NOx Πλευρά 2

• Φύλλο δεδομένων κωδικών βλαβών OBD-II

• Τι σημαίνει αυτό?

• Ποια είναι η σοβαρότητα αυτού του κωδικού βλάβης;

• Ποια είναι μερικά από τα συμπτώματα του κωδικού;

• Ποιες είναι μερικές από τις κοινές αιτίες για τον κωδικό;

• Ποια είναι μερικά από τα βήματα για την αντιμετώπιση προβλημάτων ενός P2225;
- Βασικά βήματα  # 1, # 2, # 3 και # 4

• Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια με τον κωδικό P2225;

P2225 Διακοπτόμενο κύκλωμα θερμαντήρα αισθητήρα NOx Πλευρά 2

• Φύλλο δεδομένων κωδικών βλαβών OBD-II

Διακοπτόμενο κύκλωμα αισθητήρα θερμαντήρα αισθητήρα NOx,

P2225 02

Πλευρά 2

Τι σημαίνει αυτό;

Αυτός είναι ένας γενικός κωδικός διαγνωστικού προβλήματος του συστήματος μετάδοσης κίνησης (DTC) και ισχύει συνήθως σε οχήματα OBD-II. Οι μάρκες αυτοκινήτων μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, Mercedes-Benz, Sprinter, VW, Audi, Ford, Dodge, Ram, Jeep κ.λπ.

Οι αισθητήρες NOx (οξείδίων του αζώτου) χρησιμοποιούνται κυρίως για συστήματα εκπομπών σε κινητήρες ντίζελ. Ο κύριος σκοπός τους είναι να καθορίσουν τα επίπεδα NOx που εκπέμπονται από τα καυσαέρια μετά την αυτανάφλεξη του πετρελαίου στο θάλαμο καύσης. Το σύστημα στη συνέχεια τα επεξεργάζεται χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους. Δεδομένων των σκληρών συνθηκών λειτουργίας αυτών των αισθητήρων, αποτελούνται από συνδυασμό κεραμικών και συγκεκριμένου τύπου ζιρκονίου.

Ένα από τα μειονεκτήματα των εκπομπών NOx στην ατμόσφαιρα είναι ότι μερικές φορές μπορεί να προκαλέσουν αιθαλομίχλη ή/και όξινη βροχή. Η αποτυχία επαρκούς ελέγχου και ρύθμισης των επιπέδων NOx θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα γύρω μας και στον αέρα που αναπνέουμε. Η ECM (Μονάδα Ελέγχου Κινητήρα) παρακολουθεί συνεχώς τους αισθητήρες NOx για να διασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα εκπομπών στα καυσαέρια του οχήματος.

Η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου κινητήρα (ECM) μπορεί να υπολογίσει τα αέρια μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) και διοξειδίου του αζώτου ΝΟ2 [για χάρη ευκολίας (NOx)] χρησιμοποιώντας δεδομένα από τους μπροστινούς και πίσω αισθητήρες οξυγόνου του οχήματος σε συνδυασμό με τις μετρήσεις από τον αισθητήρα NOx. Η ECM το κάνει αυτό για να ρυθμίσει τα επίπεδα NOx που διαφεύγουν από την εξάτμιση για περιβαλλοντικούς λόγους. Η πλευρά 2 που αναφέρεται στους κωδικούς προβλημάτων είναι ένα μπλοκ κινητήρα που δεν περιέχει τον κύλινδρο #1.

Ο κωδικός P2225 είναι ένας κωδικός που περιγράφεται ως «Διακοπτόμενο κύκλωμα αισθητήρα θέρμανσης αισθητήρα NOx» που σημαίνει ότι η μονάδα ECM εντόπισε μια ασυνέπεια στη συνολική απόδοση του κυκλώματος αισθητήρα θερμαντήρα αισθητήρα NOx.
Οι κινητήρες ντίζελ παράγουν ιδιαίτερα σημαντικές ποσότητες θερμότητας, επομένως φροντίστε να αφήσετε το σύστημα να κρυώσει πριν εργαστείτε σε οποιοδήποτε στοιχείο του συστήματος εξάτμισης.

P2225 03

Παράδειγμα αισθητήρα NOx (σε αυτήν την περίπτωση για οχήματα GM)

Ποια είναι η σοβαρότητα αυτού του κωδικού βλάβης;

Εάν οι κωδικοί DTC αγνοηθούν και δεν έχει γίνει καμία ενέργεια επισκευής, μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία του καταλυτικού μετατροπέα. Αν δεν αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα και οι αιτίες αυτών των κωδικών DTC μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω επιπλοκές για το όχημά σας, όπως συνεχή στάση και μειωμένη κατανάλωση καυσίμου.
Εάν παρατηρήσετε κάποιο από τα πιθανά συμπτώματα στην παρακάτω λίστα, συνιστάται ιδιαίτερα να το ελέγξετε από έναν επαγγελματία.

Ποια είναι μερικά από τα συμπτώματα του κωδικού;

Τα συμπτώματα ενός διαγνωστικού κωδικού P2225 μπορεί να περιλαμβάνουν:

• Περιοδική στάση

• Ο κινητήρας δεν ξεκινά όταν είναι ζεστός

• Μειωμένη απόδοση κινητήρα

• Μπορεί να υπάρχει σφύριγμα ή/και κραδασμοί κατά την επιτάχυνση.

• Ο κινητήρας μπορεί να λειτουργεί με φτωχό ή πλούσιο μείγμα αποκλειστικά στην πλευρά #2.

Ποιες είναι μερικές από τις κοινές αιτίες για τον κωδικό;

Οι λόγοι για αυτόν τον κωδικό αισθητήρα NOx P2225 μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

• Ελαττωματικός καταλύτης

• Λανθασμένο μείγμα καυσίμου

• Ελαττωματικός αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού

• Σπασμένος αισθητήρας πίεσης αέρα πολλαπλής

• Υπάρχουν προβλήματα με τον αισθητήρα ροής μάζας αέρα

• Ελαττωματικό τμήμα ψεκασμού καυσίμου

• Ο ρυθμιστής πίεσης καυσίμου έχει σπάσει

• Υπάρχαν κακές αναφλέξεις

• Υπάρχουν διαρροές από την πολλαπλή εξάγωγή, τον εύκαμπτο σωλήνα, τον αγωγό ή κάποιο άλλο εξάρτημα του συστήματος εξάτμισης.

• Σπασμένοι αισθητήρες οξυγόνου

Ποια είναι μερικά από τα βήματα για την αντιμετώπιση προβλημάτων ενός P2225;

Το πρώτο βήμα στη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων οποιουδήποτε προβλήματος είναι να ελέγξετε τα Δελτία Τεχνικής Εξυπηρέτησης (TSB) για γνωστά προβλήματα με ένα συγκεκριμένο όχημα. Τα προηγμένα διαγνωστικά βήματα γίνονται πολύ ειδικά για το όχημα και ενδέχεται να απαιτούν τον κατάλληλο προηγμένο εξοπλισμό και γνώσεις για να εκτελεστούν με ακρίβεια. Περιγράφουμε τα βασικά βήματα παρακάτω, αλλά ανατρέξτε στο εγχειρίδιο επισκευής του οχήματός σας / μάρκας / μοντέλου / κιβωτίου ταχυτήτων για συγκεκριμένα βήματα για το όχημά σας.

Βασικό βήμα # 1

Το πρώτο βήμα πρέπει πάντα να είναι ο μηδενισμός των κωδικών και η εκ νέου σάρωση του οχήματος. Εάν κανένας από τους κωδικούς βλάβης διαγνωστικού ελέγχου (DTC) δεν εμφανίζεται αμέσως ως ενεργός, κάντε μια μεγάλη δοκιμαστική διαδρομή με πολλές στάσεις για να δείτε αν θα εμφανιστούν ξανά. Εάν η μονάδα ECM (μονάδα ελέγχου κινητήρα) ενεργοποιήσει ξανά μόνο έναν από τους κωδικούς, συνεχίστε τις διαδικασές διάγνωσης για τον συγκεκριμένο κωδικό.

Βασικό βήμα # 2

Στη συνέχεια, θα πρέπει να ελέγξετε την εξάτμιση για διαρροές. Η μαύρη αιθάλη γύρω από τις ρωγμές ή/και τις φλάντζες του συστήματος είναι καλό σημάδι διαρροής. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αναλόγως, στις περισσότερες περιπτώσεις η φλάντζα της εξάτμισης αντικαθίσταται αρκετά εύκολα. Η πλήρως στεγανοποιημένη εξάτμιση είναι αναπόσπαστο μέρος των αισθητήρων που χρησιμοποιούνται στο σύστημα εξάτμισης.

Βασικό βήμα # 3

Με ένα υπέρυθρο θερμόμετρο, μπορείτε να παρακολουθείτε τη θερμοκρασία των καυσαερίων πριν και μετά τον καταλυτικό μετατροπέα. Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να συγκρίνετε τα αποτελέσματα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, επομένως ανατρέξτε στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο συντήρησης για αυτό.

Βασικό βήμα # 4

Εάν η θερμοκρασία του καταλυτικού μετατροπέα είναι εντός των προδιαγραφών, δώστε προσοχή στο ηλεκτρικό σύστημα που σχετίζεται με αυτούς τους αισθητήρες. Ξεκινήστε με την πλεξούδα καλωδίων και τη φίσα του αισθητήρα NOx πλευράς 2. Συχνά αυτές οι πλεξούδες έχουν την τάση να ραγίζουν και να αποτυγχάνουν λόγω της κοντινής απόστασης από ακραίες θερμοκρασίες καυσαερίων. Επισκευάστε τα κατεστραμμένα καλώδια κολλώντας τις συνδέσεις και συρρικνώνοντάς τις. Ελέγξτε επίσης τους αισθητήρες οξυγόνου που χρησιμοποιούνται στην πλευρά 2 για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν υποστεί ζημιά, κάτι που θα μπορούσε ενδεχομένως να αλλάξει την μέτρηση των NOx πίσω. Επισκευάστε οποιαδήποτε υποδοχή που δεν κάνει αρκετές συνδέσεις ή δεν ασφαλίζει σωστά.

Αυτό το άρθρο είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και τα τεχνικά δεδομένα και τα δελτία σέρβις για το συγκεκριμένο όχημα θα πρέπει πάντα να έχουν προτεραιότητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως σύσταση επισκευής και δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε σε οποιοδήποτε όχημα.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Tagged under

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ
Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης
Αριθμός ΓΕΜΗ: 068362203000

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin

Σεμιναρια ιδεεα
Σεμινάρια Τεχνίτη Υψηλής Τάσης

 NEO  Σεμινάρια Ιουνίου Τεχνίτη Υψηλής Τάσης Κατηγορίας 1 & 2

SEMINAR YT

Κατηγορία 1

Θεωρία (Δευτέρα 10 εώς και Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024)
Πρακτική (Σάββατο 15 Ιουνίου 2024)

Κατηγορία 2

Θεωρία (Δευτέρα 17/06 εώς και Πέμπτη 20/06 & Δευτέρα 24/06 εώς και Πέμπτη 27/06)
Πρακτική (Σάββατο 29 & Κυριακή 30 Ιουνίου)

Δηλώστε Συμμετοχή...