ΚΩΔΙΚΟΣ DTC P2315 - Πηνίο ανάφλεξης F - Πρωτεύον κύκλωμα ελέγχου χαμηλό

Περιεχόμενα

 • P2315 Πηνίο ανάφλεξης F - Πρωτεύον κύκλωμα ελέγχου χαμηλό
 • Φύλλο δεδομένων κωδικού βλάβης OBD-II
 • Τι σημαίνει ο κωδικός P2315;
 • Ποια είναι η σοβαρότητα αυτού του κωδικού βλάβης;
 • Ποια είναι μερικά από τα συμπτώματα του κωδικού;
 • Ποιες είναι μερικές από τις κοινές αιτίες για τον κωδικό;
 • Ποια είναι μερικά βήματα για την αντιμετώπιση προβλημάτων του κωδικού P2315;
 • Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια με τον κωδικό P2315;

P2315 Πηνίο ανάφλεξης F - Πρωτεύον κύκλωμα ελέγχου χαμηλό

p2315 02

Φύλλο δεδομένων κωδικού βλάβης OBD-II

Τι σημαίνει ο κωδικός P2315;

Αυτός ο διαγνωστικός κωδικός βλάβης (DTC) είναι ένας γενικός κωδικός παραγωγής και μετάδοσης κίνησης και ισχύει για πολλά οχήματα OBD-II/EOBD (- 1996 και νεότερα). Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε Mercedes, Ford, Mini, GMC, Sprinter, Chevrolet κ.λπ.

Γενικά όμως, τα ακριβή βήματα επισκευής μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το έτος του μοντέλου, τη μάρκα, το ίδιο το μοντέλο και τη διαμόρφωση της μετάδοσης κίνησης.

Εάν το όχημα αποθηκεύει έναν κωδικό P2315 ακολουθούμενο από μια δυσλειτουργία της ενδεικτικής λυχνίας (MIL), αυτό σημαίνει ότι η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του συστήματος μετάδοσης κίνησης (PCM) έχει ανιχνεύσει μια απροσδόκητα χαμηλή τάση στο πρωτεύον κύκλωμα ελέγχου του πηνίου ανάφλεξης, που υποδεικνύεται με το γράμμα F. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή σας για να προσδιορίσετε ποιο κύκλωμα «F» είναι κατάλληλο για τη συγκεκριμένη εφαρμογή σας.

Τα πρωτεύοντα κυκλώματα του πηνίου ανάφλεξης είναι τα καλώδια που τροφοδοτούν το πηνίο με τάση μπαταρίας. Η τάση τροφοδοτείται από ασφάλειες, ρελέ και διάφορες άλλες πηγές. Η μόνωση ανάφλεξης υψηλής ενέργειας, η μόνωση μπουζί ή το μπουζοκαλώδιο ΔΕΝ θεωρούνται εξαρτήματα τους Πρωτεύοντος κυκλώματος.

Συνήθως, το πηνίο ανάφλεξης τροφοδοτείται με τάση μπαταρίας και με την βοήθεια της γείωσης. Όταν το σήμα γείωσης διακόπτεται (στιγμιαία), το πηνίο ανάφλεξης δημιουργεί έναν σπινθήρα υψηλής τάσης, ο οποίος επίσης ανακάζει να σπινθηροδοτεί το μπουζί.

Η απόδοση του μπουζί είναι βασικό εξάρτημα ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης. Εάν η κύρια τάση στο πηνίο ανάφλεξης είναι ανεπαρκής, δεν θα συμβεί εκφόρτιση υψηλής τάσης και ο κύλινδρος του κινητήρα δεν θα παράγει ιπποδύναμη.

Τυπικά πηνία ανάφλεξης μεμονωμένου κυλίνδρου (πηνία τύπου μολυβιού).:

Ποια είναι η σοβαρότητα αυτού του κωδικού βλάβης;

Όταν ο κωδικός P2315 αποθηκεύεται, η αιτία θα πρέπει να διαγνωστεί το συντομότερο δυνατό. Τα συμπτώματα που είναι πιθανό να συνοδεύουν αυτούς τους κωδικούς συνήθως απαιτούν άμεση προσοχή.

Ποια είναι μερικά από τα συμπτώματα του κωδικού;

Τα συμπτώματα ενός κωδικού προβλήματος P2315 μπορεί να περιλαμβάνουν:

p2315 03

 • Διακοπή λειτουργίας κινητήρα
 • Μειωμένη απόδοση κινητήρα
 • Μειωμένη απόδοση καυσίμου
 • Άλλοι σχετικοί κωδικοί
 • Η λειτουργία του μπεκ ψεκασμού καυσίμου για τον επηρεασμένο κύλινδρο μπορεί να απενεργοποιηθεί από τον εγκέφαλο PCM

Ποιες είναι μερικές από τις κοινές αιτίες για τον κωδικό;

Οι λόγοι για αυτόν τον κωδικό μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Ελαττωματικό ρελέ ή καμένη ασφάλεια (ασφάλεια)
 • Αποτυχία PCM
 • Ανοιχτό ή βραχυκυκλωμένο κύκλωμα στις καλωδιώσεις ή τους συνδέσμους καλωδίων (μεγάλης έκτασης ζημία)
 • Ελαττωματικό πηνίο ανάφλεξης
 • Ελαττωματικό αισθητήρα εκκεντροφόρου ή στροφαλοφόρου άξονα ή καλωδίωση

Ποια είναι μερικά βήματα για την αντιμετώπιση προβλημάτων του κωδικού P2315;

Θα χρειαστείτε ένα διαγνωστικό, ψηφιακό βολτ/ωμόμετρο (DVOM) και αξιόπιστη πρόσβαση πηγής πληροφοριών οχήματος για να διαγνώσετε με ακρίβεια τον κωδικό P2315.

Μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα κάνοντας αναζήτηση για Δελτία Τεχνικής Εξυπηρέτησης (TSB) που αναπαράγουν τον αποθηκευμένο κωδικό, το όχημα (έτος, μάρκα, μοντέλο και κινητήρα) και τα συμπτώματα που βρέθηκαν. Αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται στην πηγή πληροφοριών του οχήματός σας. Εάν βρείτε το σωστό TSB, μπορείτε να διορθώσετε γρήγορα το πρόβλημά σας.

Αφού συνδέσετε το διαγνωστικό στη θύρα διάγνωσης του οχήματος και λάβετε όλους τους αποθηκευμένους κωδικούς και τα σχετικά δεδομένα παγωμένης οθόνης, σημειώστε τις πληροφορίες (σε περίπτωση που ο κωδικός αποδειχθεί διακοπτόμενος).

p2315 04

Μετά από αυτό, διαγράψτε τους κωδικούς και δοκιμάστε το αυτοκίνητο μέχρι να συμβεί ένα από τα δύο πράγματα. ο κωδικός αποκαθίσταται ή ο εγκέφαλος PCM εισέρχεται σε κατάσταση ετοιμότητας.

Ο κωδικός μπορεί να είναι πιο δύσκολος να διαγνωστεί εάν ο εγκέγφαλος PCM εισέλθει σε κατάσταση ετοιμότητας σε αυτό το σημείο, επειδή ο κωδικός είναι διακοπτόμενος. Η κατάσταση που οδήγησε στην επιμονή του P2315 μπορεί να επιδεινωθεί αν δεν γίνει ακριβής διάγνωση. Εάν γίνει μηδενισμός του κωδικού, συνεχίστε την διάγνωση.

Μπορείτε να λάβετε προβολές σύνδεσης, pinouts σύνδεσης, θέσεις εξαρτημάτων, διαγράμματα καλωδίωσης και διαγνωστικά μπλοκ διαγράμματα (που σχετίζονται με τον κωδικό και το εν λόγω όχημα) χρησιμοποιώντας την πηγή πληροφοριών του οχήματός σας πχ. HaynesPro.

Επιθεωρήστε οπτικά τη σχετική καλωδίωση και τους συνδέσμους. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε την κομμένη, καμένη ή κατεστραμμένη καλωδίωση. Η καλωδίωση στο πάνω μέρος του κινητήρα συχνά καταστρέφεται από φθορά λόγω φυσικών αιτίων (θερμοκρασιακές συστολές - διαστολές).

Χρησιμοποιήστε το DVOM για να ελέγξετε τα κυκλώματα τάσης και γείωσης στο εν λόγω πηνίο ανάφλεξης. Εάν δεν βρεθεί τάση, ελέγξτε τα ρελέ συστήματος και τις σχετικές ασφάλειες. Αντικαταστήστε τα ελαττωματικά ρελέ και/ή καμένες (ή ελαττωματικές) ασφάλειες όπως απαιτείται.

Εάν βρεθεί τάση και γείωση στο πηνίο, ελέγξτε το κατάλληλο κύκλωμα γείωσης στην φίσα της PCM με τον κινητήρα σε λειτουργία. Εάν ανιχνευτεί παλμός γείωσης εκεί, υποψιαστείτε ότι υπάρχει ανοιχτό κύκλωμα μεταξύ του εν λόγω πηνίου και του εγκεφάλου PCM.

Εάν δεν βρεθεί παλμός γείωσης εκεί, υποψιαστείτε ότι υπάρχει ένας ελαττωματικός εγκέφαλος PCM ή σφάλμα προγραμματισμού.

 • Ο κωδικός P2315 συχνά αποθηκεύεται λόγω ζημιάς στην καλωδίωση που προκαλείται από τρωκτικά ζώα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθεί ως σύσταση επισκευής και δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε σε οποιοδήποτε όχημα. Όλες οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Πηγή: AvtoTachki

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ
Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης
Αριθμός ΓΕΜΗ: 068362203000

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin

Σεμιναρια ιδεεα
Σεμινάρια Τεχνίτη Υψηλής Τάσης

 NEO  Σεμινάριo Τεχνίτη Υψηλής Τάσης Κατηγορίας 1

SEMINAR YT

Θεωρία (Δευτέρα 23 εώς και Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2024)
Πρακτική (Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2024)

Δηλώστε Συμμετοχή...